Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Psykologisk tryghed i pædagogisk praksis

27. november, 2023
Horsens

Den 27. november 2023 i Horsens, kl. 9.30-15.30 
 

I vores samtid er de krav, vi møder i den pædagogiske praksis, både skiftende, modstridende og komplekse. Det sætter både opgaver, pædagogik og læringsmiljøerne på en prøve, som kræver psykologisk tryghed i fællesskabet blandt både børn og professionelle i en skole, SFO eller dagtilbud.

Psykologisk tryghed er et fælles ansvar. Vi er både som ledere og medarbejdere med til at skabe en kultur præget af psykologisk tryghed, hvor vi respekterer hinanden og samarbejder – også med mennesker, der tænker anderledes end os selv. Vi har brug for alles perspektiver for at kunne løse den pædagogiske opgave. Netop derfor er psykologisk tryghed værd at give opmærksomhed.

”Psykologisk tryghed er overbevisningen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at komme med sine idéer, spørg­smål, tanker og fejl.”  (Amy Edmondson).

LÆRINGSDAGENS FORMÅL OG INDHOLD

Psykologisk tryghed: En fælles vej til et stærkt lærende miljø for både børn og professionelle

Denne læringsdag handler om, hvordan I skaber og vedligeholder psykologisk tryghed i jeres pædagogiske hverdagspraksis og i det professionelle fællesskab.

Både forvaltning, pædagogiske ledere og medarbejdere kan være med til at skabe en kultur, hvor I samarbejder konstruktivt og systematisk om at være lærende i et psykologisk trygt miljø. På læringsdagen får I en fælles forståelse for psykologisk tryghed som begreb, og I får redskaber, der kan støtte jer på vejen til arbejdet med psykologisk tryghed og at være lærende sammen.

I kommer til at arbejde konkret med, hvordan I kan skabe de nødvendige relationelle bånd mellem de professionelle, forældrene, i børnegruppen og med andre relevante samarbejdspartnere i jeres hverdag. Relationerne er afgørende, fordi kravene til både medarbejdere og ledelse sætter konstant pres på opgaveløsningen, pædagogikken og i sidste ende læringsmiljøet. Psykologisk tryghed er en nødvendig del af løsningen.

I kommer blandt andet til at arbejde med:

  • Hvordan I kan tage temperaturen på psykologisk tryghed i en arbejdsgruppe, og hvordan I taler om det, der kommer frem
  • Hvordan I skaber åbne samtaler – også om de svære ting
  • Hvordan I samarbejder og hjælper hinanden på konstruktive måder
  • Hvordan alle kan få lov til at være sig selv og samtidig skabe rum for, at andre også må være det
  • Hvordan fejl kan forstås hos jer, og hvordan I arbejder konstruktivt med dem
  • Hvordan I bedst håndterer det, når ukonstruktiv kritik, skyld og skam er på spil.

Derfor skal I deltage:

  • For at få indblik i teoretisk viden om psykologisk tryghed som begreb
  • For at få redskaber til at kvalificere samarbejdet hos jer gennem psykologisk tryghed
  • For at blive inspireret til at tage fælles ansvar for et godt psykisk læringsmiljø.

Målgruppe
Dagen henvender sig til forvaltningsmedarbejdere, pædagogisk ledelse i skole og dagtilbud, ressourcepersoner og pædagogiske medarbejdere, der har en rolle i at skabe psykologisk trygge læringsmiljøer.

Program - 27. november 2023, Horsens

9.30 – 10.00

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

10.00 – 10.10

Velkomst  

v/ Dafolo.

10.10 – 10.30

Rammesætning for dagen

Hvad skal vi nå, hvorfor og hvordan

Tjek-ind-øvelse: Alle i gang

10.30 – 11.00

Afgrænsning af begrebet psykologisk tryghed

Øvelse i små grupper

11.00 – 11.15

Pause 

11.15 – 12.15

Teorien bag begrebet krydret med eksempler

Temperatur på psykologisk tryghed – hvordan kan den måles?

Hvordan kan man tage temperaturen på psykologisk tryghed i en arbejdsgruppe, og hvordan taler man om det, der kommer frem – også det svære?

Hvad inspirerer til vores hverdagspraksis?

12.15 - 13.00

Frokost 

13.00 – 14.00 

Værktøjskassen og konkrete veje til mere psykologisk tryghed

Hvilke redskaber kan kvalificere samarbejdet?

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 15.00

Psykologisk tryghed, fejl og de gode samtaler

Hvad er en fejl, og hvordan håndterer vi dem bedst?

Hvordan samarbejder vi, og hvordan hjælper vi hinanden på konstruktive måder?

Øvelse: Vi inspirerer hinanden på tværs af organisationer.

15.00 – 15.30

Afrunding og ideer til næste skridt

Tips og tricks og en lille prøvehandling til at tage med hjem

Tak for i dag
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Undervisere
Underviserne på temadagen er pædagogiske konsulenter fra Dafolo. Konsulenter, der rejser rundt i landet og arbejder med blandt andet pædagogisk ledelse, det gode samarbejde, co-teaching og underviser på Dafolos uddannelse som vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis læs mere.


HVORNÅR

27. november 2023, kl. 9.30-15.30 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.30-10.00)

STED

Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 15. september 2023, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2023 (bindende tilmelding herefter). Vi gennemfører temadagen. Det er stadigt muligt, at tilmelde sig. 

 

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde