Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Samarbejde med et formål. Professionel læring i skolen

20. marts, 2019
København

Professionelle teamsamarbejde er ikke blot at løse opgaver, men at udvikle både eleverne og de professionelle.

På danske skoler er teamsamarbejdet et bærende element i planlægningen af undervisningen og i udviklingen af læringsmiljøet. Strukturen er velkendt, men potentialet i teamene udnyttes ikke alle steder, fordi møderne nedprioriteres, tiden bruges på driftsopgaver, eller samarbejdet knirker. 

På denne konference gøres det klart, hvorfor det professionelle teamsamarbejde er helt afgørende i nutidens skole, og hvor stor positiv effekt det kan have på udviklingen af fremragende skoler, der understøtter læring og trivsel for alle elever.

Det tydeliggøres, hvordan man som skoleledelse må skabe rammerne, inden for hvilke lærere og pædagoger arbejder sammen – ikke fordi de skal, men fordi samarbejdet i sig selv skaber motivation, inspiration og energi både individuelt og i fællesskabet. Formålet med det professionelle teamsamarbejde er altså ikke blot at løse opgaver, men at udvikle både eleverne og de professionelle.


Konferencens målgruppe

Konferencen henvender sig til skoleledelser, ressourcepersoner, teamkoordinatorer, pædagogiske konsulenter, skolechefer og andre, der interesserer sig for kvalificering af professionelt samarbejde.


Amanda Datnow

... er professor ved Department of Education Studies ved University of California, San Diego. Hun er særligt optaget af lærerprofessionalitet, og hvordan dette understøttes af datainformeret ledelse. Hun er forfatter til en række bøger, herunder Professional Collaboration with Purpose – Teacher Learning for Equitable and Exvellent Schools, der udkommer i foråret 2019. På dansk er udkommet Datainformeret ledelse. Begge bøger har hun skrevet sammen med Vicki Park.


Lasse Reichstein

... er skoleleder på Hellerup Skole, der er kendt for at være forskningsinformeret og udviklingsorienteret. Lasse er desuden i redaktionen for tidsskriftet Ledelse i morgen, og han er optaget af at sætte relevant pædagogisk teori i spil i en dansk skolepraksis. 

 

Download detaljeret program her.

Program - 20. marts 2019, København

09.00-09.30

Registrering samt kaffe, te og rundstykker

09.30-09.40

Velkomst

v/Dafolo

09.40-10.00

Introduktion til Amanda Datnow i en dansk kontekst

v/Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole

Inspirationen fra den amerikanske uddannelsesforskning kan bruges til at udvikle en ledelseskultur, der er informeret af data og understøtter teamenes udvikling til et højere niveau, hvor samarbejde handler om kultur og læring i fællesskaber.

10.00-11.45

Samarbejde med et formål (inkl. kort kaffepause)

v/Amanda Datnow, professor ved Department of Education Studies ved University of California, San Diego

I denne session defineres professionelt samarbejde og professionel læring, og hvordan dette kan medvirke til at skabe fremragende skoler for alle elever.

11.45-12.45

Frokost

12.45-14.30

Ledelse af professionelt samarbejde

v/Amanda Datnow, professor ved Department of Education Studies ved University of California, San Diego

I denne session gives der konkrete forslag til, hvordan skoleledelsen kan støtte og vedligeholde professionelt samarbejde og håndtere de udfordringer, der nødvendigvis opstår.

14.30-14.45

Kaffepause

14.45-15.30 

Danske perspektiver – og spørgsmål fra deltagerne til oplægsholderne

v/Lasse Reichstein

 

Programmet foregår på dansk og engelsk.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 20. marts 2019, kl. 09.00-15.30.

Konferencested: Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København.

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Der er stadig ledige pladser Bindende tilmelding senest 18. februar 2019.) 

Tilmeld dig inden den 20. december 2019 og få kr. 300,- i rabat. 

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk. Se yderligere betingelser i detaljeret indbydelse. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.