Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Sammen om praksisbaseret læring på FGU

19. maj, 2022
FGU Midt- og Østsjælland, Ringsted

Kom på læringsdag, og bliv klogere på, hvordan praksisbaseret læring kan bane vejen for de unges succes med deres år på FGU

**Læringsdagen afholdes på FGU Midt- og Østsjælland, Ringsted den 19. maj 2022**

Læringsdagen afholdes også den 6. oktober 2022 i Midtjylland 

Praksisbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring kan bane vejen for de unges trivsel, dannelse og læring på FGU.

Der er sket meget siden FGU’erne slog dørene op i august 2019. Ledelser, medarbejdere og elever har knoklet, tænkt, afprøvet, bøvlet og prøvet igen.

Alle de erfaringer skal vi sammen lære af. Derfor samles vi nu til en spændende dag, hvor vi bliver klogere på, hvad PBL-metoden kan, og hvad der skal til, hvis man vil implementere PBL på sit FGU.

PÅ DAGEN:

 • Sætter vi spot på de udfordringer og muligheder, der har vist sig i arbejdet med PBL de første år. Og vi peger på redskaber og samarbejdsformer, der støtter os på vejen.
 • Går vi i dybden med PBL som en fælles vej ind i samarbejdets kunst. Det smukke og det svære ved at arbejde med PBL er, at vi skal have tværfaglighed, pædagogisk teori, relationsdannelse, fagfaglighed og konkret produktion til at gå hånd i hånd. Når vi netop gør det samstemt, kan vi styrke de unges læreprocesser.

Vi skal arbejde med følgende spørgsmål som afsæt for dagens refleksioner og øvelser:

 • Hvordan samarbejder vi om PBL? Og hvordan kan vi sammen implementere PBL hos os?
 • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL?
 • Hvad lærer de unge, når PBL integreres i undervisningen, og hvordan undersøger vi, om det sker?

SOM DELTAGERE FÅR I:

 • Indsigt i PBL's mindset og redskabskasse
 • Øvelser, der skaber fælles refleksion over, hvordan vi vurderer elevernes læring
 • Viden og redskaber til at identificere opnåede læringsmål og klarlægge nye udviklingsmuligheder.

Før dagen
Deltagerne får forud for konferencen tilsendt en lille pakke med videointro til PBL og fælles refleksionsspørgsmål, der gør jer klar til dagens oplæg og øvelser.

På dagen
På dagen får alle deltagere en materialepakke, der kan understøtte jeres systematiske aktioner og processer til det næste fælles skridt hos jer.

Efter dagen
Efter læringsdagen får I både en opsamling med idéer til jeres næste skridt og materialer og øvelser, så I let kan omsætte det, I har lært. Desuden kan I få gode priser på relevante bøger om FGU og PBL.

MÅLGRUPPE

Alle professionelle på FGU med interesse for praksisbaseret læring og dét at lære og tage nye skridt sammen.

Dagen er tilrettelagt, så der er undervisning for ledere/konsulenter og medarbejdere/vejledere i hver sit spor. For at få mest ud af dagen anbefaler vi, at der deltager medarbejdere fra alle niveauer på jeres FGU.

Der er rig mulighed for differentiering på dagen, så tilmeld jer, selvom I kun har overvejet at arbejde med PBL eller modsat har arbejdet med det i længere tid.

LÆRINGSDAGEN ER PLANLAGT I SAMARBEJDE MED:

 • Dafolo 
 • FGU Midt- og Østsjælland
 • KlimaZirkus/Snitfladen

Program - 19. maj 2022, FGU Midt- og Østsjælland

08.45-09.00

Velkomstkaffe/te

09.00-09.15

Velkomst og intro til dagen 

v/ Dafolo og FGU Midt- og Østsjælland

 • Dagens arbejdsform og program
 • Tjek-ind-øvelse

09.15-10.00

Hvor står vi nu? Hvad er vi blevet klogere på siden august 2019?

v/ Dafolo og FGU Midt- og Østsjælland

 • Kort rammesætning med viden fra EVA's evalueringsrapport, forskning og erfaringer
 • Fra intention til handling og dét at øve sig sammen som professionelt læringsfællesskab i FGU
 • FGU Midt- og Østsjælland deler deres tanker og erfaringer efter de første år med PBL.

10.00-10.40

Teoretisk grundlag og læringssynet bag PBL

v/ Søren Peter Dalby Andersen

I præsenteres for de vigtigste begreber og perspektiver i og rundt om PBL.
I kommer tæt på teorien bag PBL, den didaktiske ramme og de redskaber, der knytter sig til PBL.

10.40-10.50

Pause

10.50-12.00

Vi omsætter viden til handlinger

Der arbejdes i to spor med formiddagens konkrete øvelser. Du deltager i det samme spor hele dagen.

 [Der skal ved tilmeldingen vælges et spor]

Spor 1 - Udarbejdelse af PBL-aktion til praksis

Undervisere/vejledere v/ Søren Peter Dalby Andersen

Sammen med dit team udvikler du en konkret PBL-aktion, som I kan anvende i jeres daglige praksis. I afprøver planlægningsredskaber og modeller, som anvendes i forbindelse med planlægning af PBL-aktioner. Der tages afsæt i jeres ståsted og drømme for fremtiden. 

Spor 2 - Implementering af PBL 

Ledelse/konsulenter v/Katrine Blond

Sammen med dit ledelsesteam sætter du ord på mulige fremtidsscenarier, arbejder med forskellige ledelsesgreb og starter på en konkret handleplan. I afprøver planlægningsredskaber og modeller, som anvendes i forbindelse med ledelse af PBL-aktioner. Der tages afsæt i jeres ståsted og drømme for fremtiden. 

12.00-12.45

Pause med let frokost

12.45-14.00

Konkrete aktioner og de næste små skridt

Der arbejdes videre i de to spor.

Spor 1 - Udarbejdelse af PBL-aktion til praksis

v/ Søren Peter Dalby Andersen

Vi fortsætter, hvor vi slap før pausen.

Spor 2 - Ledelseshandlinger, der understøtter PBL

v/ Katrine Blond

Vi fortsætter, hvor vi slap før pausen.

14.00-14.30 

Vi fletter de to spor i eget FGU

Hvad er der sket i de to spor? Hvad viser sig i arbejdet?
Hvad har vi fået med hver især - og kan vi lave nogle konkrete aftaler om, hvad vi gør, når vi kommer hjem?

v/ Søren Peter Dalby Andersen og Katrine Blond

14.30-15.15

Afrundende oplæg: 10 simple råd til PBL 

Hvad så nu? Hvordan kommer vi videre? Hvad kan I støtte jer til i hverdagens travlhed?

v/ Søren Peter Dalby Andersen

15.15-15.30

Evaluering og tak for i dag 

Vi afrunder dagen sammen og sætter spot på, hvad vi tager med os videre.

På gensyn

v/ Dafolo og FGU Midt-og Østsjælland

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE:

Søren Peter Dalby Andersen er uddannet folkeskolelærer og siden talentvejleder, PD i naturfagsdidaktik og Master i innovation og ledelse på Aarhus Universitet og CBS.

Har i de seneste 15 år arbejdet som folkeskolelærer, hvor han har undervist i indskoling, mellemtrin og udskoling. På baggrund af sine praksiserfaringer har han skrevet bogen Projektbaseret læring og innovation i en åben skole.

Yderligere har han været del af en skoleledelse, kommunal konsulent, projektleder i Astra og didaktisk ekspert i OECD-projektet Future of Education and Skills 2030.

Anne Katrine Blond har en kandidat i biologi og formidling og er uddannet natur-, frilufts- og udeskolevejleder. Har stor praksiserfaring med projekt- og undersøgelsesbaseret undervisning og fungeret som forandringsagent i et væld af lærende partnerskaber, bl.a. med afsæt i det eksterne læringmiljø, som vejleder, skoleleder og aktuelt som udviklingskonsulent i en kommunal skoleforvaltning.

HVORNÅR

19. maj 2022, klokken 8.45-15.30 (Ankomst med kaffe/te kl. 8.45-9.00)

STED

FGU Midt- og Østsjælland, Ahorn Allé 1 (48b), 4100 Ringsted

PRIS

Prisen er  kr. 1.498 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen er inkl. materialepakke med tre bøger om praksisbaseret læring. 

Ved samlet tilmelding fra samme institution er der 10% rabat. 

Bindende tilmelding senest 3. maj 2022 kl. 10.

KONFERENCETILBUD:

FGU på vej – tilrettelæggelse, didaktik og ledelse af Dorthe Geisnæs, Susanne Hjelmberg Larsen, Rasmus Sandberg Holm og René Nordin Bloch (red.)
Pris: 260 kr. ekskl. moms (normalpris 306 kr. ekskl. moms).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse læringsdagen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (fx pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666/2080 2828.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde