Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Sampraksis i dagtilbud (Online)

28. november, 2023
Online via Teams

Den 28. november 2023 (Online), kl. 9.15-15.00

(Konferencen afholdes online den 28. november 2023 og ikke som tidligere annonceret i Roskilde og Kolding den 28. november og 29. november 2023)

 

Hvordan kan man gennem de professionelles samarbejde skabe stærkere børnefællesskaber? På denne konference får du aktuel viden og vinkler på sampraksis i daginstitutioner.

Begrebet sampraksis er de seneste år dukket op i det pædagogiske landskab i Danmark og er under stadig udforskning og udvikling. Sampraksis trækker tråde til begrebet co-teaching, der drejer sig om at kvalificere de professionelles samarbejde for herigennem at skabe stærke børnefællesskaber, der tilbyder deltagelsesmuligheder for alle børn. Ved sampraksis tager man det bedste fra specialpædagogikken og almenpædagogikken med det mål, at flere børn skal kunne trives og lære i de børnefællesskaber, de er en del af.

KONFERENCEN GIVER DIG

  • Svar på, hvordan sampraksis kan være med til at løfte inklusionen
  • Et teoretisk fundament for arbejdet med sampraksis i dagtilbud
  • Vigtige fokuspunkter i arbejdet for at sikre, at sampraksis lykkes
  • Særlige pædagogiske vinkler ind i arbejdet med sampraksis, fx deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring og psykologisk tryghed.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til pædagoger, ressourcepersoner, ledere i daginstitutioner samt til PPR, pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau på dagtilbudsområdet, der er optaget af at udvikle sampraksis.

PÅ KONFERENCEN FÅR DU

En introduktion og indkredsning af sampraksis som begreb og konkrete bud på, hvordan sampraksis kan se ud som led i arbejdet med at styrke alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

En introduktion til pædagogiske temaer, der placerer sig i kølvandet på arbejdet med sampraksis, bl.a. deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring og psykologisk tryghed

Mulighed for at koble nyeste viden til egen praksis gennem refleksion og dialog. 

Program - 28. november 2023, Online via Teams

9.15 – 9.30

Tjek-ind 

9.30 – 9.45

Velkomst og faglig intro til dagen 

v/ Louise Vibech Frederiksen og Marie Uldall, pædagogiske konsulenter ved Dafolo

9.45 – 12.00

Definition og indkredsning af sampraksis som begreb

v/ Micki Sonne Kaa Sunesen

Sampraksis er en co-teaching-inspireret tilgang til professionelt samarbejde i dagtilbud. I oplæggets første del vil Micki Sunesen fortælle om, hvordan erfaringer fra arbejdet med co-teaching på skoleområdet kan inspirere pædagogisk arbejde på dagtilbudsområdet. Deltagerne bliver ført ind i de grundlæggende ideer i sampraksis, og hvordan sampraksis kan være platform for professionelles læring og udvikling.

I oplæggets anden del sættes sampraksis i forbindelse med nyere begreber som fx kollektiv mestring og psykologisk tryghed, ligesom der udpeges vigtige opmærksomhedspunkter ved implementering af sampraksis i dagtilbud. Oplægget vil indeholde en variation af oplæg og dialog.

Undervejs indlægges kort(e) pause(r). 

12.00 – 12.30

Pause

12.30 – 13.30

Sampraksis og det gode samarbejde

v/ Louise Vibech Frederiksen og Marie Uldall, pædagogiske konsulenter ved Dafolo

I en dagtilbudskontekst kan co-teaching oversættes til sampraksis og co-læring. Her organiseres de pædagogiske indsatser, så der er mindst to professionelle om at forberede, gennemføre og evaluere udvalgte mål eller fokuspunkter i den pædagogiske hverdag med børnene.

En sampraksis-organisering kan være med til at kvalificere det pædagogiske miljø til gavn for både børn og voksne. I sessionen ser vi på, hvad sampraksis kan bidrage med i forhold til de professionelles arbejdskultur. Hvordan kan der skabes grobund for psykologisk tryghed i samarbejdet mellem de professionelle? Hvad kræver sampraksis som organisering, og hvordan kan udbyttet af denne form for samarbejde se ud? 

13.30 – 13.45

Pause 

13.45-14.45

Sampraksis og deltagelsesmuligheder

v/ Louise Vibech Frederiksen og Marie Uldall, pædagogiske konsulenter ved Dafolo

Sampraksis som organisationsform kan give mulighed for at øge børnenes deltagelsesmuligheder, fordi man som professionel har større mulighed for at inddrage og tilgodese barnets perspektiv og behov i tilrettelæggelsen. I denne session dykker vi ned i den konkrete planlægning af sampraksis. Med inspiration fra den viden, vi har fra skoleområdet, introducerer vi her greb og perspektiver, der kan inddrages i dagtilbudsregi til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn gennem sampraksis.

14.45 – 15.00 

Afrunding og tak for i dag

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Micki Sonne Kaa Sunesen er forsker og konsulent i Nordic Learning – Research and Education. Han arbejder med forskning og udviklingsarbejde på både skole- og dagtilbudsområdet. Forskningsmæssigt er Micki særligt optaget af emner som udvikling af skoler og dagtilbud, professionel læring og børneperspektiver – alt sammen med fokus på fællesskaber og inklusion. 

Marie Uldall er pædagogisk konsulent ved Dafolo. Hun er læreruddannet og har bl.a. en kandidatgrad i didaktik med fokus på evaluering og feedback. Marie har praksiserfaring fra folkeskolen, hvor hun har varetaget funktioner som lærer, co-teacher og undervisningsvejleder. Aktuelt er hun gennem sin konsulentfunktion optaget af at udvikle og styrke praksis, læring og trivsel gennem formidling af viden om co-teaching, sampraksis og mellemformer.

Louise Vibech Frederiksen er pædagogisk konsulent ved Dafolo. Hun er læreruddannet og har bl.a. en PD i pædagogik og didaktik. Hun har arbejdet i folkeskolen, hvor hun har haft mange forskellige funktioner både som lærer, vejleder og co-teacher. At skabe stærke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle børn gennem de professionelles arbejde i skole og dagtilbud optager hende meget. I det daglige formidler hun viden om og sparrer på implementering af co-teaching, deltagelsesmuligheder og psykologisk tryghed med børnene i centrum.


HVORNÅR

28. november 2023, kl. 9.00-15.30 (Morgenkaffe og brød kl. 9.00 - 9.30)

STED

Online via Teams 

PRIS

Prisen er 1.200 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 24. november 2023 (bindende tilmelding efer fremsendt tilmelding).

 

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

 

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde