Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Sampraksis i dagtilbud

22. maj, 2023
Horsens

Den 22. maj 2023 i Horsens, kl. 9-15.30 (Konferencen afholdes også den 23. maj 2023 i København)

Hvordan kan man gennem de professionelles samarbejde skabe stærkere børnefællesskaber? På denne konference får du aktuel viden og relevante vinkler på sampraksis i daginstitutioner. 

Begrebet sampraksis er de seneste år dukket op i det pædagogiske landskab i Danmark og er under stadig udforskning og udvikling. Sampraksis trækker tråde til begrebet co-teaching og handler om at kvalificere de professionelles samarbejde for at skabe stærke børnefællesskaber, der tilbyder deltagelsesmuligheder for alle børn. Ved sampraksis tager man det bedste fra specialpædagogikken og almenpædagogikken med det mål, at flere børn trives og lærer i de børnefællesskaber, de er en del.

KONFERENCEN GIVER DIG:

 • Svar på, hvordan sampraksis kan være med til at løfte inklusionen
 • Et teoretisk fundament for arbejdet med sampraksis i dagtilbud
 • Vigtige fokuspunkter i arbejdet for at sikre, at sampraksis lykkes
 • Særlige pædagogiske vinkler ind i arbejdet med sampraksis, f.eks. deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring og psykologisk tryghed.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til pædagoger, ressourcepersoner, ledere i daginstitutioner samt til PPR, pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau inden for dagtilbudsområdet, der er optaget af at udvikle sampraksis.

PÅ KONFERENCEN FÅR DU: 

 • En introduktion og indkredsning af sampraksis som begreb og konkrete bud på, hvordan sampraksis kan se ud som led i arbejdet med at styrke alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • En introduktion til pædagogiske temaer, der placerer sig i kølvandet på arbejdet med sampraksis, blandt andet deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring og psykologisk tryghed
 • Mulighed for at koble nyeste viden til egen praksis gennem refleksion og dialog. 

Program - 22. maj 2023, Horsens

9.00 – 9.30

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.45

Velkomst og faglig intro til dagen 

v/ Louise Vibæk Frederiksen og Line Skovbjerg, konsulenter ved Dafolo

9.45 – 11.45

Bud på definition og indkredsning af sampraksis som begreb

v/ Micki Sonne Kaa Sunesen

Sampraksis er en co-teaching-inspireret tilgang til professionelt samarbejde i dagtilbud. I oplæggets første del vil Micki Sunesen fortælle om, hvordan erfaringer fra arbejdet med co-teaching på skoleområdet kan inspirere pædagogisk arbejde på dagtilbudsområdet. Deltagerne bliver ført ind i de grundlæggende ideer i sampraksis, og hvordan sampraksis kan være platform for professionelles læring og udvikling. I oplæggets anden del sætter Micki Sunesen sampraksis i forbindelse med nyere begreber som f.eks. kollektiv mestring og psykologisk tryghed, og han udpeger vigtige opmærksomhedspunkter ved implementering af sampraksis i dagtilbud. Oplægget vil være en blanding af oplæg og dialog.

11.45 – 12.45

Frokost, besøg bogstanden og fordeling i sessioner

12.45 – 13.45

1. runde sessioner. 

 1. Sampraksis og det gode samarbejde
 2. Sampraksis og deltagelsesmuligheder

Se uddybning af de to sessioner længere nede.

13.45 – 14.00

Pause og fordeling i sessioner

14.00-15.00

2. runde sessioner

 1. Sampraksis og det gode samarbejde
 2. Sampraksis og deltagelsesmuligheder

Se uddybning af de fire sessioner længere nede. 

15.00 – 15.15 

Kort pause og tilbage til fælles samling

15.15 – 15.30

Fælles afrunding, netværk og tak for i dag!

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Micki Sonne Kaa Sunesen er forsker og konsulent i Nordic Learning – Research and Education. Han arbejder med forskning og udviklingsarbejde på både skole- og dagtilbudsområdet. Forskningsmæssigt er Micki særlig optaget af emner som udvikling af skoler og dagtilbud, professionel læring og børneperspektiver – alt sammen med fokus på fællesskaber og inklusion. Micki er læreruddannet, PD, kandidat og ph.d. i pædagogisk psykologi.   

Line Skovbjerg er pædagogisk konsulent ved Dafolo. Hun er læreruddannet og har bl.a. en master i specialpædagogik. Line har sine praksiserfaringer fra specialundervisning inden for både børne- og voksenområdet som underviser og konsulent. Hun er særlig optaget af at formidle viden om co-teaching, sampraksis og mellemformer. Desuden beskæftiger hun sig med at give sparring på indsatser og give perspektiver på, hvordan man ved at koble almen- og specialpædagogik kan bidrage til forbedringer i skole- og dagtilbudsmiljøer.

Louise Vibech Frederiksen er pædagogisk konsulent ved Dafolo. Hun er læreruddannet og har blandt andet en PD i pædagogik og didaktik. Hun har arbejdet i folkeskolen, hvor hun har haft mange forskellige funktioner både som lærer, vejleder og co-teacher.

At skabe stærke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle børn gennem de professionelles arbejde i skole og dagtilbud optager hende meget. I det daglige beskæftiger hun sig med formidling af viden om og sparring på implementering af co-teaching, deltagelsesmuligheder og psykologisk tryghed med børnene i centrum.


HVORNÅR

22. maj 2023, kl. 9.00-15.30 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Horsens, Bygholm Park Hotel (Vi forbeholder os ret til at evt. at flytte til et andet sted i Horsens-området).   

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 1. marts 2023, og få early bird-pris til 1.998 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 30. marts 2023 (bindende tilmelding herefter)

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

SESSIONER (alle deltagere kommer på begge sessioner)

 

1) Sampraksis og det gode samarbejde

I en dagtilbudskontekst kan co-teaching oversættes til sampraksis og co-læring. Her organiseres de pædagogiske indsatser, så der er mindst to professionelle om at forberede, gennemføre og evaluere udvalgte mål eller fokuspunkter i den pædagogiske hverdag med børnene. En sampraksis-organisering kan være med til at kvalificere det pædagogiske miljø til gavn for både børn og voksne. I sessionen ser vi på, hvad sampraksis kan bidrage med i forhold til de professionelles arbejdskultur. Hvordan kan der skabes grobund for psykologisk tryghed i samarbejdet mellem de professionelle? Hvad kræver sampraksis som organisering, og hvordan kan udbyttet af denne form for samarbejde se ud?

2) Sampraksis og deltagelsesmuligheder

Sampraksis som organisationsform kan give mulighed for at øge børnenes deltagelsesmuligheder, fordi man som professionel har større mulighed for at inddrage og tilgodese barnets perspektiv og behov i tilrettelæggelsen. I denne session dykker vi ned i den konkrete planlægning af sampraksis. Med inspiration fra den viden, vi har fra skoleområdet, introducerer vi her greb og perspektiver, der kan inddrages i dagtilbudsregi til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn gennem sampraksis.

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde