Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skab deltagelsesmuligheder gennem mellemformer

25. september, 2023
Kolding

Den 25. september 2023 i Kolding, kl. 9-15.30 


Begrebet mellemformer er gennem de seneste år dukket op i det pædagogiske landskab i Danmark. Men hvad dækker begrebet over? Og hvordan kan vi udvikle og organisere praksisser, der kan tilgodese den enkelte elevs behov ind i fællesskabet? På denne konference får du aktuel viden om mellemformer og helt konkrete bud på, hvordan mellemformer kan organiseres i en skole- og dagtilbudshverdag. 

 

FORMÅLET MED KONFERENCEN ER:

 • At give en aktuel status: Hvor er vi med mellemformer i Danmark lige nu? Baseret på seneste forskning på feltet.
 • At give et teoretisk fundament for arbejdet med mellemformer i skoler og dagtilbud, som inspiration til arbejdet med inklusion.
 • At bidrage med særlige fokuspunkter i arbejdet for at sikre, at mellemformer lykkes i praksis. 
 • At præsentere konkrete bud på, hvordan mellemformer kan organiseres og fungere i en skole- og dagtilbudshverdag.
 • At bringe didaktiske vinkler ind i debatten om mellemformer, f.eks. deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring, co-teaching og psykologisk tryghed.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud samt til PPR, skolekonsulenter og andre på forvaltningsniveau, der i samarbejde med skolerne er optaget af at udvikle mellemformer.

OM KONFERENCEN

Mellemformer er et område under stadig indkredsning og udvikling i både dagtilbuds- og skoleregi, og der er en særlig optagethed af at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Der arbejdes blandt andet med forskellige modeller for brobygning, organiseringer og praksisser, som kan tilgodese den enkelte elevs behov ind i fællesskabet. 

Vi bliver derfor løbende klogere på, hvordan man kan kombinere kompetencer, støtte, specialpædagogik og almenpædagogik med det fælles mål at skabe mellemformer, hvor flere børn trives og lærer i de læringsfællesskaber, de er en del af. 

PÅ KONFERENCEN FÅR DU: 

 • En introduktion og indkredsning af mellemformer som begreb, og konkrete bud på, hvordan mellemformindsatser kan se ud som led i arbejdet med inklusion af børn i skole- og dagtilbud.
 • Indblik i den aktuelle forskning i mellemformer. Bud på, hvordan fund fra casestudier i dansk skolekontekst kan omsættes til hverdagspraksis i skole- og dagtilbud.
 • En introduktion til didaktiske temaer, der placerer sig i kølvandet på arbejdet med mellemformer. Inspiration fra tematikker som deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring, co-teaching/sampraksis og psykologisk tryghed.
 • Lejlighed til at stifte bekendtskab med konkrete mellemformspraksisser, der bygger på f.eks. Nest og co-teaching. 

Program - 25. september 2023, Kolding

9.00 – 9.30

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.45

Velkomst og faglig intro til dagen 

v/ Louise Vibech Frederiksen, Dafolo

9.45 – 11.45

Mellemformer, professionelles læring og skoleudvikling

v/ Micki Sonne Kaa Sunesen

I oplægget giver Micki Sunesen sit bud på, hvad mellemformer kan være – og hvordan arbejdet med mellemformer kan danne kontekst for såvel professionel læring og skoleudvikling. Oplægget baseres på Mickis forskning om co-teaching, der har relevans for arbejdet med mellemformer. Micki viser, hvordan professionelle kan lære ved at samarbejde om alle undervisningens led, og hvordan ressourcepersoner og vejledere kan indgå i et tæt samarbejde med co-teaching som fælles platform, f.eks. i fælles aktionslæringsforløb. Endelig kommer han omkring, hvad man skal være særlig opmærksom på i ledelsen af mellemformer.

11.45 – 12.45

Frokost og fordeling i sessioner

12.45 – 13.45

1. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges to sessioner. 

 1. Vensomhed – Hvordan vi kan skabe en kultur, hvor alle børn har adgang til trygge grupper, venskaber og en følelse af samhørighed? Struktur, organisering og gruppeopdeling er ikke nok  
  v/ Anne Søgaard 
 2. Mellemformer i Aarhus (AFLYST)
  v/ Anna Crawford Kromann
 3. Mellemformer: Den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken
  v/ Torben Bloksgaard
 4. Inspiration til organisering af mellemformer gennem viden om teaming og psykologisk tryghed 
  v/ Louise Vibech Frederiksen 

Se uddybning af de fire sessioner længere nede.

13.45 – 14.00

Kort pause og fordeling i sessioner

14.00-15.00

2. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges to sessioner. 

 1. Vensomhed – Hvordan vi kan skabe en kultur, hvor alle børn har adgang til trygge grupper, venskaber og en følelse af samhørighed? Struktur, organisering og gruppeopdeling er ikke nok
  v/ Anne Søgaard 
 2. Mellemformer i Aarhus (AFLYST)
  v/ Anna Crawford Kromann
 3. Mellemformer: Den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken
  v/ Torben Bloksgaard
 4. Inspiration til organisering af mellemformer gennem viden om teaming og psykologisk tryghed  v/ Louise Vibech Frederiksen 

Se uddybning af de fire sessioner længere nede. 

15.00 – 15.15 

Kort pause og tilbage til fælles samling

15.15 – 15.30

Fælles afrunding og tak for i dag!

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Micki Sonne Kaa Sunesen er forsker, konsulent og ejer af konsulenthuset Nordic Learning – Research and Education. Han arbejder til daglig med forskning og udviklingsarbejde, især med fokus på co-teaching, professionelles læring og udvikling af dagtilbud og skoler. Micki er læreruddannet, PD, kandidat og ph.d. i pædagogisk psykologi.

Anne Søgaard har siden 2015 arbejdet som inklusionskonsulent i Dragør Kommune med ansvar for børns trivsel og relationer i skole-, fritids- og foreningsliv. Anne er med til at skabe trygge fællesskaber, hvor hun arbejder med relationskompetence og tilgange, der skaber vensomhed blandt børnene. Anne er uddannet pædagog og har mere end 30 års erfaring med specialpædagogik og familierådgivning. Hun er også uddannet ICDP-træner og er tilknyttet ICDP-instituttet.

Torben Bloksgaard er chefkonsulent i Nordic Learning. Torben er uddannet pædagog og master i læreprocesser med speciale i ledelse og organisationspsykologi. Torben har været underviser hos UCN, private konsulenthuse og været leder for en specialskole under Ungdomsskolen i Horsens Kommune, hvor han også var koordinator for de specialpædagogiske aktører i kommunen. Torben er særligt optaget af kvalitet i de specialiserede tilbud og har en bred ledelsesmæssig, teoretisk og praktisk erfaring i hele området. Torben er sammen med Helle Birkvad forfatter til en bog om mellemformer, der udgives senere på efteråret.

Louise Vibech Frederiksen er pædagogisk konsulent ved Dafolo. Louise er uddannet lærer og har en PD i didaktik. Derudover har hun en mangeårig baggrund som lærer i folkeskolen, hvorfra hun har praksiserfaringer med co-teaching. Louise er særlig optaget af at formidle viden om co-teaching, sampraksis og mellemformer rundt omkring i de danske kommuner. Hun giver blandt andet sparring på, hvordan man ved at koble almen- og specialpædagogik kan bidrage til forbedringer i skole- og dagtilbudsmiljøer.


HVORNÅR

25. september 2023, kl. 9.00-15.30 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding (Vi tager forbehold for ændring af konferencested). 

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 27. juni 2023, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 1. september 2023 (bindende tilmelding herefter) Konferencen gennemføres. Der er ledige pladser og det er muligt, at tilmelde sig. Ved spørgsmål kontakt forlag@dafolo.dk 

 

KONFERENCETILBUD

Vensomhed af Anne Søgaard
Pris: 185,00 kr. ekskl. moms (normalpris 217,50) kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

VÆLG MELLEM 4 SESSIONER 

1) Vensomhed – Hvordan vi kan skabe en kultur, hvor alle børn har adgang til trygge grupper, venskaber og en følelse af samhørighed? Struktur, organisering og gruppeopdeling er ikke nok.
v/ Anne Søgaard

Det vigtigste, børn har brug for, er en ven og at føle sig venneværdig. Vensomhed handler i bund og grund om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. For alle børn skal have en ven! Pædagoger og lærere spiller en helt afgørende rolle i at sikre børns adgang til venskaber, trygge grupper og en følelse af samhørighed. For at skabe en vensom kultur må vi gå fra elev til barn med fokus på fællesskaber og tilhørsforhold. Det handler om meget mere end forskellige fysiske grupperinger, struktur og forudsigelighed. Det handler om at give børn tilhør. Vensomhed er at være bevidst om at gøre forskellighed til en styrke og at gøre alle børn venneværdige.

Derfor skal vi skabe læringsmiljøer, hvor forskellige forudsætninger styrker både selvtilliden og selvværdet og ikke mindst tilhørsforholdet. Det betyder at både ansatte og forældre skal tage det barn til sig, som ingen kan lide, for det er aldrig den ensomme og ekskluderede, der kan gøre sig selv venneværdig.

Hør Anne Søgaard fortælle om, hvordan vi kommer i gang med den fælles vensomme kultur, om børnesynet og de grundværdier, der ligger bag skolens venneplan og fællesskabsplan. 

2) Mellemformer i Aarhus (AFLYST)
v/ Anna Crawford Kromann
 

3) Mellemformer: Den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken
v/  Torben Bloksgaard

Med afsæt i deres kommende bog om mellemformer giver Helle og Torben et konkret indblik i nogle af de grundlæggende principper for mellemformer, der præsenteres i bogen. Helle og Torbens udgangspunkt er at gå andre veje med mellemformer end de klassiske fastholdelser af eleverne i mere eller mindre specialiserede tilbud på skolen. De ser mere hen i mod muligheden for bevægelige mellemformer der muliggør deltagelse i klassen. Dette kræver at vi får taget fat i kraven på vores inklusionsforståelser og ikke mindst sikrer midlertidige mellemforms-indsatser og høj grad of organisatorisk bevægelighed. Du vil på workshoppen blive præsenteret for greb og metoder, som du kan gå hjem og anvende i din praksis. Og du vil helt sikkert også gå hjem og se mellemformer på helt nye måder.

4) Inspiration til organisering af mellemformer gennem viden om teaming og psykologisk tryghed
v/ Louise Vibech Frederiksen 

Teamarbejdets natur har ændret sig de seneste år, hvor det er blevet tydeligt, at ikke alle opgaver kan løses i faste eksisterende teams. Hvad er det, der gør en forskel, og hvad gør, at vi får det bedste frem i hinanden? Hvordan kan vi med fordel udnytte viden om teaming og psykologisk tryghed, hvor de professionelle altid befinder sig i en lærende position indenfor mellemform-organiseringer? Hvad kan være godt at vide i arbejdet med mellemformer, når vi gerne vil kvalificere ressourcerne ind i opgaveløsningen.

I sessionen sættes spot på begreberne teaming og psykologisk tryghed som inspirationskilder i organiseringen af almen- og specialpædagogikken i mellemformer. Vi ser på aktuelle forskningspointer om teaming og psykologisk tryghed, og hvad der karakteriserer mindsettet hos ”den gode mellemforms-medarbejder”, når mellemformer forstås som dynamiske konstruktioner som løbende udvikler sig indenfor både skoler og dagtilbud.

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde