Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skab deltagelsesmuligheder gennem mellemformer

20. april, 2023
Roskilde

Den 20. april 2023 i Roskilde, kl. 9-15.30 (Konferencen afholdes også den 25. april 2023 i Kolding)


Begrebet mellemformer er gennem de seneste år dukket op i det pædagogiske landskab i Danmark. Men hvad dækker begrebet over? Og hvordan kan vi udvikle og organisere praksisser, der kan tilgodese den enkelte elevs behov ind i fællesskabet? På denne konference får du aktuel viden om mellemformer og helt konkrete bud på, hvordan mellemformer kan organiseres i en skole- og dagtilbudshverdag. 

 

FORMÅLET MED KONFERENCEN ER:

 • At give en aktuel status: Hvor er vi med mellemformer i Danmark lige nu? Baseret på seneste forskning på feltet.
 • At give et teoretisk fundament for arbejdet med mellemformer i skoler og dagtilbud, som inspiration til arbejdet med inklusion.
 • At bidrage med særlige fokuspunkter i arbejdet for at sikre, at mellemformer lykkes i praksis. 
 • At præsentere konkrete bud på, hvordan mellemformer kan organiseres og fungere i en skole- og dagtilbudshverdag.
 • At bringe didaktiske vinkler ind i debatten om mellemformer, f.eks. deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring, co-teaching og psykologisk tryghed.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud samt til PPR, skolekonsulenter og andre på forvaltningsniveau, der i samarbejde med skolerne er optaget af at udvikle mellemformer.

OM KONFERENCEN

Mellemformer er et område under stadig indkredsning og udvikling i både dagtilbuds- og skoleregi, og der er en særlig optagethed af at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Der arbejdes blandt andet med forskellige modeller for brobygning, organiseringer og praksisser, som kan tilgodese den enkelte elevs behov ind i fællesskabet. 

Vi bliver derfor løbende klogere på, hvordan man kan kombinere kompetencer, støtte, specialpædagogik og almenpædagogik med det fælles mål at skabe mellemformer, hvor flere børn trives og lærer i de læringsfællesskaber, de er en del af. 

PÅ KONFERENCEN FÅR DU: 

 • En introduktion og indkredsning af mellemformer som begreb, og konkrete bud på, hvordan mellemformindsatser kan se ud som led i arbejdet med inklusion af børn i skole- og dagtilbud.
 • Indblik i den aktuelle forskning i mellemformer. Bud på, hvordan fund fra casestudier i dansk skolekontekst kan omsættes til hverdagspraksis i skole- og dagtilbud.
 • En introduktion til didaktiske temaer, der placerer sig i kølvandet på arbejdet med mellemformer. Inspiration fra tematikker som deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring, co-teaching/sampraksis og psykologisk tryghed.
 • Lejlighed til at stifte bekendtskab med konkrete mellemformspraksisser, der bygger på f.eks. Nest og co-teaching. 

Program - 20. april 2023, Roskilde

9.00 – 9.30

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.45

Velkomst og faglig intro til dagen 

v/ Louise Vibæk Frederiksen og Line Skovbjerg, konsulenter ved Dafolo.

9.45 – 11.45

Mellemformer, professionelles læring og skoleudvikling

v/ Micki Sonne Kaa Sunesen

I oplægget giver Micki Sunesen sit bud på, hvad mellemformer kan være – og hvordan arbejdet med mellemformer kan danne kontekst for såvel professionel læring og skoleudvikling. Oplægget baseres på Mickis forskning om co-teaching, der har relevans for arbejdet med mellemformer. Micki viser, hvordan professionelle kan lære ved at samarbejde om alle undervisningens led, og hvordan ressourcepersoner og vejledere kan indgå i et tæt samarbejde med co-teaching som fælles platform, f.eks. i fælles aktionslæringsforløb. Endelig kommer han omkring, hvad man skal være særlig opmærksom på i ledelsen af mellemformer.

11.45 – 12.45

Frokost og fordeling i sessioner

12.45 – 13.45

1. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges to sessioner. 

 1. Vensomhed – Hvordan vi kan skabe en kultur, hvor alle børn har adgang til trygge grupper, venskaber og en følelse af samhørighed? Struktur, organisering og gruppeopdeling er ikke nok  
  v/ Anne Søgaard 
 2. Nest-inspirerede mellemformer i almenklasser 
  v/ Anna Crawford Kromann
 3. Mellemformer: Den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken
  v/ Helle Birkvad
 4. Inspiration til organisering af mellemformer gennem viden om teaming og psykologisk tryghed 
  v/ Louise Vibech Frederiksen og Line Skovbjerg 

Se uddybning af de fire sessioner længere nede.

13.45 – 14.00

Kort pause og fordeling i sessioner

14.00-15.00

2. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges to sessioner. 

 1. Vensomhed – Hvordan vi kan skabe en kultur, hvor alle børn har adgang til trygge grupper, venskaber og en følelse af samhørighed? Struktur, organisering og gruppeopdeling er ikke nok
  v/ Anne Søgaard 
 2. Nest-inspirerede mellemformer i almenklasser
  v/ Anna Crawford Kromann
 3. Mellemformer: Den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken
  v/ Helle Birkvad
 4. Inspiration til organisering af mellemformer gennem viden om teaming og psykologisk tryghed  v/ Louise Vibech Frederiksen og Line Skovbjerg 

Se uddybning af de fire sessioner længere nede. 

15.00 – 15.15 

Kort pause og tilbage til fælles samling

15.15 – 15.30

Fælles afrunding og tak for i dag!

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Micki Sonne Kaa Sunesen er forsker, konsulent og ejer af konsulenthuset Nordic Learning – Research and education. Han arbejder til daglig med forskning og udviklingsarbejde, især med fokus på co-teaching, professionelles læring og udvikling af dagtilbud og skoler. Micki er læreruddannet, PD, kandidat og ph.d. i pædagogisk psykologi.    

Anne Søgaard har siden 2015 arbejdet som inklusionskonsulent i Dragør Kommune med ansvar for børns trivsel og relationer i skole-, fritids- og foreningsliv. Anne er med til at skabe trygge fællesskaber, hvor hun arbejder med relationskompetence og tilgange, der skaber vensomhed blandt børnene. Anne er uddannet pædagog og har mere end 30 års erfaring med specialpædagogik og familierådgivning. Hun er også uddannet ICDP-træner og er tilknyttet ICDP-instituttet.

Anna Crawford Kromann er cand.psych. og har i snart 20 år samarbejdet med skoler og dagtilbud om at sikre læring og trivsel for børn og unge med og uden særlige behov. Anna er både optaget af børnefællesskaber og professionelle fællesskaber, og hvad der skal til for at skabe bæredygtig og meningsfuld pædagogisk praksis. Hun har været med til at bringe det amerikanske Nest-program til Danmark og har arbejdet med at udvikle det, så det gav mening i en dansk kontekst og kunne bruges i helt almindelige folkeskoleklasser i Aarhus. Denne erfaring trækker Anna på i sin rolle som faglig tovholder af arbejdet med Nest-inspirerede mellemformer i almenklasser i Aarhus Kommune. 

Helle Birkvad er selvstændig konsulent og arbejder som chefkonsulent i konsulenthuset Nordic Learning med udvikling af (tvær)professionelt samarbejde bredt på børne- og ungeområdet. Hun er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og har arbejdet i mere end 15 år som udviklingskonsulent og leder. Helle har blandt andet samarbejdet med dagtilbud, skoler, PPR og socialfaglige medarbejdere for at fremme deltagelses- og læringsmuligheder for alle børn. Helle har været central PPR-ledelsesaktør i udviklingen af det tværprofessionelle samarbejde mellem PPR og dagtilbud/skoler, blandt andet i det tværprofessionelle udviklingsarbejde knyttet til Nest. Helle er optaget af at skabe øgede deltagelses- og læringsmuligheder for børn og unge ved at fremme (tvær)professionel læring og øgede handlemuligheder hos de professionelle i børnenes læringsmiljøer.

Louise Vibech Frederiksen og Line Skovbjerg er begge pædagogiske konsulenter ved Dafolo. Louise er uddannet lærer og har en PD i didaktik. Derudover har hun en mangeårig baggrund som lærer i folkeskolen, hvorfra hun har praksiserfaringer med co-teaching. Line er uddannet lærer og har blandt andet en master i specialpædagogik. Line har praksiserfaringer som underviser og konsulent fra specialundervisningsverden  indenfor både børne- og voksenområdet . Louise og Line er særlig optaget af at formidle viden om co-teaching, sampraksis og mellemformer rundt omkring i de danske kommuner. De giver blandt andet sparring på, hvordan man ved at koble almen- og specialpædagogik kan bidrage til forbedringer i skole- og dagtilbudsmiljøer.


HVORNÅR

20. april 2023, kl. 9.00-15.30 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 1. februar 2023, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 15. marts 2023 (bindende tilmelding herefter)

Konferencen gennemføres der er få ledige pladser. 

 

KONFERENCETILBUD

Vensomhed af Anne Søgaard
Pris: 167 kr. ekskl. moms (normalpris 207 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

VÆLG MELLEM 4 SESSIONER 

1) Vensomhed – Hvordan vi kan skabe en kultur, hvor alle børn har adgang til trygge grupper, venskaber og en følelse af samhørighed? Struktur, organisering og gruppeopdeling er ikke nok.
v/ Anne Søgaard

Det vigtigste, børn har brug for, er en ven og at føle sig venneværdig. Vensomhed handler i bund og grund om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. For alle børn skal have en ven! Pædagoger og lærere spiller en helt afgørende rolle i at sikre børns adgang til venskaber, trygge grupper og en følelse af samhørighed. For at skabe en vensom kultur må vi gå fra elev til barn med fokus på fællesskaber og tilhørsforhold. Det handler om meget mere end forskellige fysiske grupperinger, struktur og forudsigelighed. Det handler om at give børn tilhør. Vensomhed er at være bevidst om at gøre forskellighed til en styrke og at gøre alle børn venneværdige.

Derfor skal vi skabe læringsmiljøer, hvor forskellige forudsætninger styrker både selvtilliden og selvværdet og ikke mindst tilhørsforholdet. Det betyder at både ansatte og forældre skal tage det barn til sig, som ingen kan lide, for det er aldrig den ensomme og ekskluderede, der kan gøre sig selv venneværdig.

Hør Anne Søgaard fortælle om, hvordan vi kommer i gang med den fælles vensomme kultur, om børnesynet og de grundværdier, der ligger bag skolens venneplan og fællesskabsplan. 

2) Nest-inspirerede mellemformer i almenklasser 
v/ Anna Crawford Kromann

I sin session fortæller Anna Crawford Kromann om cases og erfaringerne fra arbejdet med mellemformer i Aarhus Kommune. Hun ser på spørgsmål som: Hvordan startede arbejdet med mellemformer? Hvordan ser arbejdet med mellemformer i klasserne helt konkret ud? Hvilket materiale har vi udviklet? Hvad siger ledere og pædagogisk personale til arbejdet? Hvilke forhold skal være til stede, for at lykkes med arbejdet – dels i forhold til ledelse og organisering, dels fra et lærer-/pædagog-perspektiv. Anna vil komme med konkrete eksempler på arbejdet og henvise til materiale til arbejdet, som alle kan tilgå.
 

3) Mellemformer: Den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken
v/ Helle Birkvad

I sessionen præsenterer Helle Birkvad mellemformer som et dynamisk begreb og som en (praksis-)”form”, der afprøves med henblik på at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis. Helle præsenterer mellemformer, som en form for flerfagligt udviklingsrum for fusion af almen- og specialpædagogik. Et udviklingsrum, som kan udgøre en form for organisatorisk videns- og erfaringsspreder, med det formål at skabe øgede deltagelses- og læringsmuligheder. I workshoppen inviteres deltagerne til dialog om potentialet i, at arbejde pædagogisk med at medtænke specialpædagogikkens rolle og betydning i udviklingen af praksis i vores almene tilbud.

I målet om at udvikle mere inkluderende dagtilbud og skoler har der generelt været for lidt fokus på, at specialpædagogisk viden og kompetence er afgørende, hvis vi skal lykkes med at udvikle differentierede læringsmiljøer for alle børn. Sessionen sætter fokus på den nødvendige sameksistens mellem almen- og specialpædagogikken.

4) Inspiration til organisering af mellemformer gennem viden om teaming og psykologisk tryghed
v/ Louise Vibech Frederiksen og Line Skovbjerg

Teamarbejdets natur har ændret sig de seneste år, hvor det er blevet tydeligt, at ikke alle opgaver kan løses i faste eksisterende teams. Hvad er det, der gør en forskel, og hvad gør, at vi får det bedste frem i hinanden? Hvordan kan vi med fordel udnytte viden om teaming og psykologisk tryghed, hvor de professionelle altid befinder sig i en lærende position indenfor mellemform-organiseringer? Hvad kan være godt at vide i arbejdet med mellemformer, når vi gerne vil kvalificere ressourcerne ind i opgaveløsningen.

I sessionen sættes spot på begreberne teaming og psykologisk tryghed som inspirationskilder i organiseringen af almen- og specialpædagogikken i mellemformer. Vi ser på aktuelle forskningspointer om teaming og psykologisk tryghed, og hvad der karakteriserer mindsettet hos ”den gode mellemforms-medarbejder”, når mellemformer forstås som dynamiske konstruktioner som løbende udvikler sig indenfor både skoler og dagtilbud.

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde