Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skal vi lege?

30. april, 2019
Billund

Bliv introduceret til den styrkede pædagogiske læreplan og særligt dens fokus på leg

Introduktion:

Legen er kommet i fokus i den styrkede pædagogiske læreplan, og den har fået en central betydning for den retning, danske dagtilbud skal udvikle sig i. Derfor vil vi på denne dag sammen se nærmere på, hvad leg er, hvorfor det er godt at lege, og hvordan man kan lege – både når man er voksen og barn.

Deltagerne på denne konference vil:

  • Blive introduceret til den styrkede pædagogiske læreplan og særligt dens fokus på leg
  • Blive klogere på leg som begreb
  • Få indblik i, hvorfor leg er vigtigt
  • Få masser af inspiration til konkrete lege
  • Få lov at lege selv!

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til pædagoger og pædagogiske konsulenter og andre med interesse for en god og
legende hverdag i de danske dagtilbud.

På konferencen møder du:

  • Helle Marie Skovbjerg, ph.d., Professor, LAB for Leg og Design, Designskolen Kolding.
  • Mathias Poulsen, er cand. mag. i medievidenskab, selvstændig legeaktivist, stifter af CounterPlay legefestivalen og initiativtager til Den Danske Legetænketank.
  • Ditte Winter-Lindqvist, ph.d., lektor, DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Pædagogisk Psykologi. 
  • Nanett Borre, uddannet pædagog, iyengaryogalærer, motorikvejleder og internationalt certificeret børneyogalærer.


Download detaljeret program her.

Program - 30. april 2019, Lego House i Billund

09.00-09.30

Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad 

09.30-09.35

Velkomst og praktiske beskeder

v/Dafolo

09.35-10.15

Den styrkede pædagogiske læreplan og legen

 v/Ditte Winther-Lindqvist
Som en kickstarter for dagen vil dette oplæg introducere den styrkede pædagogiske læreplan og legens fremtrædende rolle i den for at kunne besvare følgende vigtige spørgsmål: Hvordan tilgodeser vi legen, og hvad vi ved om det? Hvad vil det egentlig sige at tilgodese legen i praksis? Hvad kræver det, og hvad er udfordringerne?

10.15-11.15

Hvad er leg? 

v/Helle Marie Skovbjerg
Med udgangspunkt i ideen om, at legen er en særlig stemning, som vi deler med hinanden, skal denne talk diskutere, hvordan legen er en central almenmenneskelig erfaring, der gør det muligt for os at undersøge, hvordan det er at være menneske. Det betyder også, at legen ikke kun hører barndommen til, men derimod er noget, vi som samfund bør værne om – hele livet. Det er derfor helt centralt, at vi skaber de bedste betingelser for, at legen kan leve – mange steder, med mange udtryksformer og med mange materialer.

11.15-11.30

Pause med te, kaffe og frugt

11.30-12.00

Skal vi lege?

v/Mathias Poulsen
Vi mennesker kan næppe trives uden leg, hverken som børn eller voksne. Leg er derfor heller ikke noget, vi vokser fra, men tværtimod følger legen os gennem hele livet – hvis vi vel at mærke giver den lov. Det kræver øvelse at blive god til at lege, og en veludviklet legepraksis er både afgørende for vores eget velbefindende og for, at vi kan forstå og skabe rum for børns leg. Dette oplæg fremhæver legens betydning for det gode liv, og lægger op til deltagernes efterfølgende legeoplevelser.

12.00-14.00

Frokost og fri leg med guide i og uden for Lego House

14.00-14.45 

Var legen god?

v/Mathias Poulsen
Her bevæger vi os ind i en fælles, faciliteret refleksionsproces, hvor vi undersøger den leg, der netop har udfoldet sig. Hvis vi vil tage legen seriøst og forstå legens dynamikker, så skal vi huske at lege, men vi skal også øve os i at reflektere over og tale om leg. Vi skal finde de ord og det sprog, der kan favne legen uden at kvæle den. Det styrker vores forståelse af leg, og det klæder os på til sagligt at argumentere for, hvorfor legen skal have plads. Hvilke ord kan vi sætte på de lege, vi netop har leget? Hvilke stemninger kom vi i? Hvordan føltes det? Var legen god?

14.45-15.00

Pause med kage og kaffe

15.00-16.00

Har du leget med dine børn i dag?

v/Nanett Borre
Dagens sidste oplæg præsenterer inspirerende lege, der er lige til at gå til i dagtilbuddet. I oplægget
betones ligeledes vigtigheden af, at de voksne leger med og er kropslige rollemodeller,
og hvad det netop giver både børn og voksne, når de leger sammen. Oplægget vil også komme
ind på, hvordan leg kan styrke børns sansemotoriske udvikling, deres bevægeglæde og erfaringer
med både dem selv og andre.

16.00

Tak for i dag

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 30. april 2019, kl. 09.00-16.00. (Herefter er Lego House stadig åbent og adgang hertil er inkl. i prisen). 

Konferencested: Lego House, Ole Kirks Vej 1, 7190 Billund

Pris: 2.198,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Konferencen gennemføres - der er få ledige pladser, så vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig hurtigt (Bindende tilmelding fra den 22. marts 2019). 

Tilmeld dig inden den 1. februar 2019  og få kr. 300,- i rabat. 

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk. Se yderligere betingelser i detaljeret indbydelse

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.