Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skolefravær – Brøndby 1. december

01. december, 2021

Vi ved, at højt skolefravær og mistrivsel hænger tæt sammen. Forskning viser også, at skolefravær kan have store konsekvenser for elevens faglige udvikling, og at det ofte sætter spor hos den unge i livet efter skolen. Der er derfor et stort behov for at tage hånd om skolefravær tidligt i en elevs skolegang.

 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Konferencen henvender sig til skoleledere, lærere, pædagoger, pædagogiske ledere, ressourcepersoner, PPR, pædagogiske konsulenter, socialrådgivere og andre, der er optaget af skolefravær og skolevægring.

KONFERENCENS FOKUS:

Vi sætter fokus på, hvad forskningen fortæller os om at forebygge skolefravær hos børn og unge. Og I får indblik i konkrete værktøjer til at håndtere den ofte komplekse problemstilling.

I får eksempler på forskellige indsatser og den tværprofessionelle systematik og samarbejde, som indsatsen kræver, for at give gode resultater.

I FÅR:

  • Indblik i barnets eller den unges perspektiv på deres manglende lyst til at gå i skole.

  • Hvilken systematisk og tværprofessionel indsats det kræver for at reducere og forebygge skolefravær og skolevægring.
  • Bud på konkrete handlinger fra et forebyggende til et intervenerende perspektiv.
  • Derudover får I mulighed for at udveksle erfaringer med de andre deltagere og reflektere over egen praksis – målet er at løfte kvaliteten af jeres indsats på skolen.

Før konferencen: Inden konferencen får I et kort spørgeskema, så oplægsholderne kan skræddersy deres oplæg og sikre, at det I får på dagen, er målrettet netop jer.

Efter konferencen: Efter konferencen får I en materialepakke med inspiration til jeres videre arbejde.

Program - 1. december 2021, Brøndby

09.00-09.30

Tjek-ind samt kaffe/te og brød

09.30-09.45

Velkomst og indflyvning

v/ Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent,  Dafolo

09.45-10.45

Forebyggende indsatser mod fravær

v/ Trude Havik, førsteamanuensis i pædagogisk psykologi, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

Der findes mange typer af skolefravær og skolevægring, og grundene er ofte sammensatte og komplekse. Den forebyggende indsats i skolen og i støttesystemet omkring skolen er afgørende, uanset hvilken type fravær der er tale om. Trude Havik gør os i dette oplæg klogere på variationerne af skolefravær og skolens rolle i forhold til forebyggelse. 

10.45-11.00

Kaffepause 

11.00-12.00

Tre valgfrie spor:

  1. Elevens stemme v/ Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

  2. Afdækning af fraværsårsager v/ Mette Nors, konsulent og forfatter

  3. Fællesskabernes betydning v/ Helle Rabøl Hansen, ph.d. og ungdomsforsker

Se uddybning af de tre spor længere nede

12.00-12.45

Frokost 

12.45-13.45

Tre valgfrie spor:

  1. Elevens stemme v/ Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

  2. Afdækning af fraværsårsager v/ Mette Nors, konsulent og forfatter

  3. Fællesskabernes betydning v/ Helle Rabøl Hansen, ph.d. og ungdomsforsker

13.45-14.00 

Kaffepause 

14.00-15.00

Back2School og andre målrettede interventioner

v/ Daniel Bach Johnsen, ledende psykolog og faglig chef, Konfront

Nogle børn har udviklet skolefravær i en sådan grad, at det er nødvendigt med intensive og målrettede interventioner. Back2School er en intervention for elever med bekymrende fravær. I oplægget bliver I klogere på bl.a. Back2School-programmet.

15.00-15.15

Evaluering og tak for i dag 

v/Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE:
 

Trude Havik er førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger og forsker blandt andet i skolefravær og skolevægring. Trude er forfatter til bogen Skolefravær og bidragsyder i Skolens fraværende børn.

Daniel Bach Johnsen er psykolog med en ph.d. i klinisk psykologi og har forsket i skolefraværsproblemer og været en del af det psykologiske behandlingsprogram, Back2School. Han har desuden bidraget til Skolens fraværende børn.

Anne Sophie Engsig er uddannet lærer og har arbejdet 14 år i folkeskolen som lærer, læringsvejleder og inklusionsvejleder. Anne Sophie er nu ansat som pædagogisk konsulent ved Dafolo.

Mette Nors er uddannet lærer med en PD i ledelse af forandringsprocesser. Hun har 22 års erfaring i folkeskolen som lærer, pædagogisk leder og skoleleder. Mette har desuden arbejdet som pædagogisk konsulent og er forfatter til metodebogen Forebyg skolefravær.

Helle Rabøl Hansen er cand.jur., ph.d. og ungdomsforsker. Hun har i mere end 20 år forsket i børne- og ungdomsliv med særligt fokus på miljø, marginalisering og mobning. Helle er forfatter til bl.a. Parentesmetoden og bidragsyder i Skolens fraværende børn.

HVORNÅR

1. december 2021, klokken 9-15.15

STED

Idrættens Hus i Brøndby, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

PRIS

Prisen er kr. 1.998,- ekskl. moms pr. person

Prisen er inkl. bogen Forebyg skolefravær (værdi: kr. 319,20 ekskl. moms), som udleveres til deltagerne på konferencen.

I får 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution ved en samlet tilmelding.

Bindende tilmelding senest 8. november 2021 kl. 12. Konferencen gennemføres og det er stadigt muligt, at tilmelde sig.

KONFERENCETILBUD:

Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring af Trude Havik.
Pris: kr. 148,- ekskl. moms (normalpris kr. 248,- ekskl. moms).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen. 

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Såfremt en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***
Uddybning af de tre spor:

1) Elevens stemme v/Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

Ofte sidder barnet eller den unge selv med nøglen til, hvad der skal til for at sikre stabil skolegang. Anne Sophie Engsig vil i denne session præsentere en række værktøjer, som kan anvendes i samarbejde med barnet eller den unge for at sikre at deres stemmer bringes i spil.

2) Afdækning af fraværsårsager v/ Mette Nors, konsulent og forfatter

Fravær er en kompleks størrelse, og årsagerne kan være mange. I denne session præsenterer Mette Nors værktøjer, der bidrager til at sikre, at den professionelle ikke overser alvorlige tegn på et uhensigtsmæssigt fraværsmønster og mistrivsel, og at der afhængig af årsagen igangsættes de rette tiltag i tæt samarbejde mellem skole, hjem og andre relevante aktører.

3) Fællesskabernes betydning v/ Helle Rabøl Hansen, ph.d. og ungdomsforsker

Fællesskaber har stor betydning for os som mennesker. De påvirker både vores trivsel og mentale sundhed, men bidrager også til følelsen af at høre til – eller ikke høre til. I denne session præsenterer Helle Rabøl Hansen værktøjer til, hvordan man kan styrke børn og unges positive fællesskaber, så skolen vælges til og ikke fra.

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde