Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skolefravær – strategier og indsatser (NB: Udsat på ubestemt tid)

28. oktober, 2020
København

Denne konference sætter fokus på, hvad den nyeste forskning fortæller os om identificering og forebyggelse af skolefravær og skolevægring, og deltagerne får konkrete bud på strategier til at håndtere den komplekse problemstilling på skole- og kommuneniveau.

Baggrund

Skolegang og uddannelse er afgørende for børn og unges muligheder på sigt – og det at trives og lære i skolen er en afgørende beskyttelsesfaktor i forhold til marginalisering af børn og unge. Derfor er det bekymrende, at fraværet i den danske folkeskole er foruroligende højt og ser ud til at stige år efter år.

Mange kommuner og skoler har ikke en systematisk praksis i forhold til afdækning, identificering og opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder, og indsatserne over for elever med mere sporadisk, men for højt, fravær, varierer i systematik og intensitet. Der er derfor brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær. 

Denne konference sætter derfor fokus på, hvad den nyeste forskning fortæller os om identificering og forebyggelse af skolefravær og skolevægring, og deltagerne får konkrete bud på strategier til at håndtere den komplekse problemstilling på skole- og kommuneniveau. Der gives eksempler på forskellige indsatser og den tværprofessionelle systematik og samarbejde, som indsatsen kræver.

Deltagere på denne konference vil:

• Få viden om, hvilken systematisk og tværprofessionel indsats der kræves for at reducere skolefravær og skolevægring.
• Få børnene og de unges perspektiv formidlet i oplæggene og dermed høre, hvad der er betydningsfuldt for dem i forbindelse med fravær.
• Få mulighed for at videndele i faciliterede processer med andre deltagere og at definere opmærksomhedspunkter i egen praksis med henblik på at strukturere indsatsen. 

På konferencen vil du møde:

Trude Havik, er førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og forfatter til bogen Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring, Dafolo.

Heidi Honig Spring, er uddannet lærer og master i specialpædagogik og beskæftiger sig med praksisnær kompetenceudvikling inden for det pædagogiske felt med fokus på adfærd, læring, trivsel og inkluderende fællesskaber. Hun er ansat i Videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole. Forfatter til flere bøger, bl.a. Spot på trivsel i skolens ældste klasser – cases og opgaver til at styrke relationer og fællesskab, Dafolo.

Tine Basse Fisker, er ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut med speciale i behandling af børn og unge. Hun har siden 2002 forsket i og arbejdet med børn i vanskeligheder og har i de senere år særligt fokuseret på børn med angst, deriblandt børn der har svært ved at komme i skole. Forfatter til flere
bøger, bl.a. medforfatter på Skolens fraværende børn – årsager og indsatser, Dafolo.

Download detaljeret program her.

Program - 28. oktober 2020, København

09.00 - 09.30

Registrering og kaffe/te og brød

09.30 - 09.35

Velkommen og praktiske oplysninger

v/ Dafolo

09.35 - 10.35

Forebyggende indsats mod fravær – og tidlige tiltag (del 1)

v/ Trude Havik, førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved
Universitetet i Stavanger

Der findes mange begreber og typer af skolefravær, og grundene er ofte sammensatte og komplekse. Den forebyggende indsats i skolen og i støttesystemet omkring skolen er afgørende, uanset hvilken type fravær der er tale om. Men er det overhovedet hensigtsmæssigt at skelne mellem variationer i fravær? Dette uddybes her af Trude Havik, som har skrevet sin doktorafhandling om skolefravær og skolens rolle i forhold til skolevægring.  

10.35 - 11.00

Refleksionsproces, videndeling og kort kaffepause 

11.00 - 12.00

Forebyggende indsats mod fravær – og tidlige tiltag (del 2)

v/Trude Havik, førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved
Universitetet i Stavanger.

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.00

Sæt spot på trivsel og en fællesskabende kultur

Session 1: Hvordan kan vi arbejde med det 21. århundredes kompetencer i praksis?

v/ Heidi Honig Spring, underviser og konsulent ved Videreuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

I grundskolens ældste klasser og i ungdomsuddannelserne er der en tendens til, at eleverne selv må selv finde ud af, hvordan de får og vedligeholder sociale og faglige relationer, og hvordan de bliver en del af et trygt og positivt vi-fællesskab. Det sker desværre ikke altid af sig selv, og i denne session understreges det, at de professionelle omkring de unge har et stort ansvar for at få skabt en kultur, hvor gode fællesskaber kan udvikle sig, og hvor de unge kan trives – og lære.

14.00 - 14.20

Pause med kaffe og kage

14.20 - 15.20

At ville, at kunne, at turde gå i skole – eller ej

v/Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut med speciale
i behandling af børn og unge.

I denne session sættes der fokus på børnenes stemme, fordi de ofte selv sidder med nøglen til en forbedring af situationen. Her beskrives det, hvordan børnene oplever det ikke at kunne komme i skole med henblik på at bidrage til en nuanceret forståelse af de børn, som ikke kan komme i skole, og derigennem ruste lærere og pædagoger til bedre at kunne hjælpe dem.

15.20 - 15.45

Næste skridt – og tak for i dag

v/ Mette Nors, konsulent ved Dafolo

I denne afsluttende del at dagens program introduceres deltagerne til et kortlægningsredskab, som kan anvendes til at identificere opretholdende faktorer og mulige indsatsområder i praksis. Ved at undersøge egen praksis i et individ-, gruppe- og kulturperspektiv bliver deltagerne bedre rustet til at sætte ind der, hvor behovet er størst for at tage næste skridt hen imod at skabe en skole med mindre fravær.

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.
Vi gør opmærksom på, at Trude Haviks oplæg er på norsk. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 28. oktober 2020, kl. 09.00 - 15.45.

Konferencested: Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. 

Rabat
I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 28. september 2020. 

Tilmeld dig inden den 15. august 2020 og få kr. 300,- i rabat.

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.