Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skole uden skældud – hvorfor og hvordan (gennemføres fysisk og virtuelt)

16. november, 2020
København

Vi tager på denne konference de første skridt til at arbejde i retning af en skole uden skældud til gavn for både børn og voksne

Mange børn skældes ud, selvom det er det værste, de ved. Og mange voksne skælder ud, selvom det er det værste, de ved.

Skældud har en negativ betydning for børns liv, fordi skældud påvirker deres relationer til kammeraterne og de voksne i skolen, deres deltagelse i undervisningen og ikke mindst deres livsmod og livsglæde. Interviews med børn og unge viser, at lærere og pædagogers skældud gør børnene utrygge, vrede og demotiverede for undervisningen, giver koncentrationsvanskeligheder, og at barnet får det dårligt med sig selv. Men hvad kan du som lærer og  pædagog gribe til, hvis klasserummet er præget af konflikter eller kaos?

På denne konference får du:

  • Konkrete råd, vejledning og inspiration til at få det bedste læringsmiljø i spil og blive en lærer og pædagog, der ikke skælder ud.
  • Perspektiver på, hvad skældud grundlæggende handler om, og hvorfor det ofte – også historisk set – bliver anskuet som den bedste løsning.
  • Viden om, hvordan skældud påvirkerde børn, der selv får skældud, og de børn, der hører andre få skældud.
  • En invitation til at blive en del af en bevægelse henimod en skole uden skældud. En skole hvor alle børn og unge møder venlighed og hjælpsomhed. Også når de har allermest brug for det - når de har en adfærd, der er allermest problematisk.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle, der har deres gang i skolen – kommende og nuværende lærere og pædagoger, forældre, skoleledere og PPR-rådgivere samt de, der træffer beslutninger om skolen.

Oplægsholderne

LOUISE KLINGE er børne- og skoleforsker og skolekonsulent. 
Hun har over de seneste år ydet en vigtig indsats i udviklingen af et professionelt sprog om relationer mellem børn og voksne i skolen i form af sin forskning
i relationskompetence. Louise er desuden forfatter til en række bøger om emnet. 

ERIK SIGSGAARD er en af landets mest anerkendte forskere inden for pædagogik og institutioner. Han har igennem en lang årrække stået for omfattende
forskning på området, særligt med fokus på børns dagligdag, deres venskaber og ikke mindst om fænomenet skældud.

METTE THOR JØRGENSEN er skolekonsulent, uddannet skolelærer og har i årevis undersøgt, hvordan man helt undgår skældud, når man er sammen med
børn og unge. Hun har undersøgt, hvordan man bevarer roen og kan stå i orkanens øje, så børnene også bliver rolige.


Download detaljeret program her.

Program - 16. november 2020, København (samt virtuelt - livestream fra konferencen). NB: Revideret program er udsendt til deltagerne

09.00 - 09.30

Registrering og kaffe

09.30 - 09.40

Velkomst og praktiske oplysninger

v/ Dafolo

09.40 - 9.50

En fælles bevægelse mod et skoleliv uden skældud

v/ Erik Sigsgaard, Louise Klinge og Mette Thor Jørgensen 

Velkomst ved dagens oplægsholdere.

9.50 - 10.30

Hvad er skældud – og hvorfor griber vi til det? Et historisk blik på skældud i skolen

v/ Erik Sigsgaard, børneforsker

Skældud er blevet anvendt gennem generationer – og kan defineres som det at levere et budskab på en uvenlig måde uden hensyntagen til den andens perspektiv. Men hvorfor griber vi til det? Erik Sigsgaard udfolder svarene.

10.30 - 10.45

Kort pause

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 12.00

Betydningen af at blive skældt ud – for barnets mentale sundhed, relationer og deltagelse

v/ Louise Klinge, børne- og skoleforsker, skolekonsulent

De voksnes vrede påvirker barnet – også selvom vreden ikke er direkte rettet mod barnet selv. Oplevelsen breder sig som ringe, og har blandt andet negativ indflydelse på mental sundhed, relationer og deltagelse. Louise Klinge udfolder her, hvad forskningen – og børnene selv – kan fortælle os.

12.00 - 13.00 

Frokost

13.00 - 14.00

At undervise uden at skælde ud

v/ Mette Thor Jørgensen, lærer og skolekonsulent

Med udgangspunkt i praksis tilbyder dette oplæg inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan lede en klasse uden skældud. Hvad kan du sige, når konflikter banker på døren, og du gerne vil gøre noget andet end at skælde ud?

14.00 - 14.10

Kort pause

14.10 - 15.00

Et skoleliv, der muliggør mindre skældud

v/ Erik Sigsgaard og Louise Klinge

Oplægget undersøger, hvordan fokuspunkter som projektbaseret læring, aldersintegrering, natur og autentiske æringsmiljøer kan bidrage til en skole uden skældud. Børn beretter om deres erfaringer med nogle af de skoleformer.

15.00 - 15.30

Skole uden skældud – lad os komme i gang

v/ Mette Thor Jørgensen, Louise Klinge og Erik Sigsgaard

I dagens sidste oplæg inviteres du til at blive en del af et nyt projekt – nemlig projekt skole uden skældud. Hvordan bringer du din nye viden i spil? Hvordan kan vi støtte hinanden? Og hvad griber du til, når du ikke vil skælde ud? Lad os sammen gå i gang!

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 16. november 2020, kl. 08.30 - 15.30.

Konferencested: Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Vituel deltagelse via livestream: 

  • Dagen vil blive livestreamet fra et stationær kamera med front til oplægsholderen. 
  • Prisen vil være den samme.  
  • Der vil senest den 16. november 2020 fra morgenstunden blive udsendt et link til de personer, som er tilmeldt online-deltagelse.
  • Spørgsmål til oplægsholderne kan på dagen ske via mail til konferencelederen. Nærmere information oplyses senere.  

Pris: 1.698,- kr. ekskl. moms. 

Rabat
I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
I får 15% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 13. oktober 2020. (Konferencen gennemføres. Der er få ledige pladser til fysisk deltagelse samt pladser på virtuel deltagelse)

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk (Pt. kan der stadig tilmeldes på www.dafolo.dk/arrangementer )


Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.