Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WEBINAR

Skoletrivsel i en genåbnet skole. Webinar med fokus på elevernes trivsel fra et ledelsesmæssigt perspektiv

11. marts, 2021
Online via zoom

Tag med på webinar og få konkrete bud på faktorer, rammer og handlespor, der kan bidrage til øget trivsel blandt eleverne. 

Mange skoleledelser står overfor arbejdet med at skabe de bedste rammer for trivselsarbejdet, når eleverne vender tilbage til skolen efter nedlukning. På dette webinar får du konkrete bud på faktorer, rammer og handlespor, der kan bidrage til øget trivsel blandt eleverne i den genåbnede skole.

Webinaret retter sig mod ledere, PPR, pædagogiske konsulenter og andre med interesse for området.

Program - 11. marts 2021, på Zoom

13.00.- 13.15

Velkomst

v/Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

13.15 - 13.45

Vidensoplæg om de vigtigste pointer fra en undersøgelse af Corona-skolen. Der sættes fokus på vigtige elementer i arbejdet med at skabe skoletrivsel i en genåbnet skole

v/Lars Qvortrup, professor, DPU, Aarhus Universitet.

13.45 - 14.00

Refleksion og vidensdeling i mindre grupper

14.00.- 14.30

Oplæg om ledelse af co-teaching i den genåbnede skole. I oplægget stilles der skarpt på ledelsens rolle i organiseringen af nødundervisning med to eller flere professionelle i rummet

v/Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

14.30 - 14.45 

Refleksion og vidensdeling i mindre grupper

14.45 - 15.30

Oplæg om fritidspædagogikken og pædagogernes rolle i den genåbnede skole. Med udgangspunkt i pædagogernes store værdi for skoletrivslen – for elever i både den genåbnede og virtuelle skole – deles konkrete eksempler og erfaringer med organisatorisk at styrke det pædagogiske arbejde i skolen og fritidstilbuddet

v/Trine Ankerstjerne, forfatter og konsulent

15.30 - 15.45

Refleksion og vidensdeling i mindre grupper

15.45 - 16.00

Opfølgning og tak for i dag

v/ Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent, Dafolo

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger 

Tidspunkt: 11. marts 2021, kl. 13.00 - 15.00.

Konferenceform: Webinar. Link udsendes dagen før webinaret til de tilmeldte via oplyst mailadresse. 

Konferencesprog: Dansk

Pris: 699,- kr. ekskl. moms pr. deltager. 
Prisen er inkl. en valgfri bog:

Valg af bog markeres på tilmeldingssiden. 

Bogen fremsendes senest i uge 11 2021.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 8 . marts 2021. (Tilmelding efter først til mølle-princippet). 
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.