Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

SPARRINGSFORLØB

Sparringsforløb - digital undervisning

01. januar, 0001
Efter aftale

Bliv skarp på læring, didaktik og børns motivation i et forløb med aktionslæringselementer, der både løfter elevernes- og undervisernes digitale læring.

Der stilles større og større krav til at integrere it og digitale værktøjer i undervisningen grundet sam-fundets digitalisering. Et centralt led i styrkelsen af folkeskolen er ifølge regeringen, at it skal integreres i den daglige undervisning. It kan være et brugbart redskab i undervisningen, men kan lige så godt resultere i en undervisning, der får ringere kvalitet.

Effekten af it/teknologi i undervisningen afhænger af lærerens forståelse for integreringen af it, samt evnen til at reflektere over de fordele og ulemper, it medvirker i forhold til elevernes læreprocesser. Her er der hjælp at hente med en konsulent som sparringspartner fra Dafolo.

Et sparringsforløb hos jer betyder, at de deltagende årgangsteam opnår digitale kompetencer på deres fagområde, som afprøves og indarbejdes i den daglige undervisning for at understøtte et læringsmiljø, der fremmer elevernes forskellige læringsmål, motivation og trivsel. De typiske gevinster for skolen er, at lærere og pædagoger får it-fagdidaktisk kompetenceløft samtidig med, at børnenes motivation, læring og trivsel styrkes.

Et forløb med sparring fra konsulenten er skitseret nedenfor.

Kunder, der har deltaget i et sparringsforløb har udtalt:

"Det har været fedt at bruge iPad'en som et redskab i undervisningen. Det har været fedt at have tid til planlægningen sammen og tid til fordybelse".

"Vi har efter forløbet fået større mod på at arbejde med IT i undervisningen".

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk

 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.