Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

SPOTKURSUS

Brug af taksonomier i praksis

Efter aftale
Efter aftale

Differentiering af læringsmål samt tydeliggørelse af læringssti og progression

I den taksonomiske tænkning kan hele klassen arbejde ud fra de samme Fælles Mål, men på forskellige læringsniveauer, så alle elever udfordres tilpas. Nogle taksonomier er også brugbare til at tydeliggøre læringsvejen/læringsstien på vej hen mod målet, så det er nemmere for eleverne at vide, hvilke læringsstrategier de kan bruge for at nå målet.

Dette spotkursus fokuserer bl.a. på tre taksonomier: Blooms taksonomi, Marzanos taksonomi og SOLO-taksonomien og introducerer, hvordan I bevidst kan arbejde med taksonomier som afsæt for:

  • Formulering af læringsmål og succeskriterier
  • Rubrics, som er skemaer med læringsmål og succeskriterier, som synliggør læringsmål og målopnåelse på forskellige niveauer i læreprocessen
  • Strukturering af aktiviteter i undervisningen, som understøtter opnåelse af læringsmål og succeskriterier
  • Elevernes selvvurdering og løbende feedback
     

Download en pdf med et forslag til spotkursus

Få et uforpligtende oplæg
Kontakt os for et inspirationsoplæg til en workshops om læringstaksonomier med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står over for. Vi anbefaler længerevarende forløb, fordi det er vores erfaring, at det giver den største positive forandring.

Kontakt
Salgs- og markedskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.