Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Tæt på ledelse af kvalitet i dagtilbud

11. oktober, 2018
Kolding

Hvordan ser effektiv pædagogisk praksis af høj kvalitet i det hele taget ud?

Der har længe været fokus på at højne kvaliteten i de danske dagtilbud, og den nye styrkede pædagogiske læreplan er på trapperne. Den vil medføre et øget fokus på, hvordan man leder ”på kvalitet”, og hvordan man sikrer en udvikling af det pædagogiske arbejde i gode læringsmiljøer, der øger børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Men hvordan ser effektiv pædagogisk praksis af høj kvalitet i det hele taget ud, og hvordan sikrer man som leder, at den er der?
På denne konference sætter vi fokus på den ledelse, der udvikler kvalitet og går tæt på børnene, og på den ledelse, der leder læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Deltagerne på denne konference vil:
• Få indblik i den afgørende relation mellem ledelse og pædagogisk kvalitet.
• Blive præsenteret for en konkret måde at observere, vurdere og reflektere over kvalitet på.
• Blive klogere på, hvordan man leder med fokus på den nye styrkede læreplan.
• Få bud på, hvordan man som leder kan sikre, at de politiske ambitioner for dagtilbudsområdet bliver indlejret i praksis.

Som konferencedeltager går du hjem med viden om:

  • Få indblik i den afgørende relation mellem ledelse og pædagogisk kvalitet.
  • Blive præsenteret for en konkret måde at observere, vurdere og reflektere over kvalitet på.
  • Blive klogere på, hvordan man leder med fokus på den nye styrkede læreplan.
  • Få bud på, hvordan man som leder kan sikre, at de politiske ambitioner for dagtilbudsområdet bliver indlejret i praksis.

På konferencen kan du møde:
Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London.
Stine Elverkilde, forfatter, selvstændig konsulent og foredragsholder.
Søren Voxted, lektor på Institut for Marketing & Management, SDU.

Målgruppe:
Konferencen henvender sig til ledere i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og ledere på forvaltningsniveau samt alle andre med interesse for professionel, faglig ledelsesudvikling på daginstitutionsområdet.

Konferencen afholdes også i Roskilde den 10. oktober 2018.

Download detaljeret program her.

Program - 11. oktober 2018, Kolding

08.30-09.00

Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad

09.00-09.05

Velkomst og praktiske beskeder

v/Dafolo

09.05-10.05

Ledelse af kvalitet – evidens fra EPPSE-forskningen 

v/Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London
I dette oplæg præsenteres EPPSE-projektets baggrund og den meget afgørende relation mellem ledelse og kvalitet diskuteres. Oplæggets pointer baserer sig på fund fra projektet “The Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project (EPPSE 1997-2014)”, som var Europas største længdesnitsstudie, der har fulgt over 3000 børn med det formål at undersøge de positive effekter af dagtilbud af høj kvalitet på børnenes udbytte på lang sigt.

10.05-10.30

Pause med frugt

10.30-11.30

Hvad siger forskningen om at forbedre kvalitet gennem effektiv pædagogik?

v/Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London
Dette oplæg præsenterer de resultater fra EPPSE-projektet, der ser nærmere på effektiv pædagogisk praksis. Hvordan målte de det i projektet, og endnu vigtigere, hvordan kan vi bruge denne viden til at forbedre praksis? I løbet af oplægget får deltagerne mulighed for at komme et spadestik dybere i forhold til pædagogiske praksisser som ”vedvarende fælles tænkning”, og hvordan det ser ud i dagtilbud. Oplægget vil desuden udfordre deltagernes opfattelse af deres interaktioner med små børn.
Oplægget er på engelsk. 

11.30-12.30

Frokost

12.30-13.45

 

Ledelse af kvalitet i praksis – med den styrkede læreplan som fælles retning

v/Stine Elverkilde, forfatter, selvstændig konsulent og foredragsholder
Den styrkede pædagogiske læreplan er bl.a. tænkt som et værktøj til faglig ledelse. Men hvordan kan arbejdet med at realisere den nye læreplan i den enkelte daginstitution bidrage til at omsætte viden om pædagogisk kvalitet til pædagogisk praksis? Hvordan kan man ledelsesmæssigt undgå, at arbejdet med læreplanen ikke bliver opfattet som ”en opgave oven i opgaven”, eller undgå at man bliver mødt med, ”det gør vi allerede”? Den styrkede læreplan kan ses som en anledning til en kvalitetsgennemgang af den eksisterende praksis med det aktuelle vidensgrundlag
som den røde tråd og måden der skal arbejdes med det faglige indhold i de ledelsesmæssige opgaver. 

13.45-14.15

Pause

14.15-15.30

Faglig ledelse i dagtilbud


v/Søren Voxted, lektor på Institut for Marketing & Management, SDU
De politiske ambitioner med og opmærksomheden på dagtilbud er aktuelt større end i mange år. Det gør, at området står midt i forandringer og tiltag, der vil påvirke sektoren markant og udfordre dens ansatte i væsentligt omfang. Det er ikke nogen selvfølge, at de ansatte ”bare” kan løfte de nye opgaver. En succesrig udvikling af tilbuddene til vores yngste borgere kræver ledelse. Netop ledelse er omdrejningspunktet for dette oplæg. Her vil der blive sat ord og perspektiver på, hvad det er for opgaver, og hvilken rolle dagtilbudsområdets ledere står overfor, hvis det skal lykkedes at få de politiske og strategiske mål for området indlejret som en ny praksis blandt sektorens ansatte. 

15.30

Tak for i dag 

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 11. oktober 2018, kl. 08.30-15.30
Konferencested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.
Pris: 2.198,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Tilmelding senest 8. oktober 2018. (Bindende tilmelding fra den 29. august 2018).

Tilmeld dig inden den 3. juli 2018 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.