Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Universal Design for Learning (UDL)

30. marts, 2023
København

OBS: Konferencen er flyttet til efteråret. kontakt Dafolo på forlag@dafolo.dk eller Dorte Kristensen, Dafolo på tlf. 2080 2828. 

 

Den 30. marts 2023 i København, kl. 9-15 
(Læringsdagen afholdes også den 29. marts 2023 i Horsens)
 

Lær, hvordan du med Universal Design for Learning (UDL) kan skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, der giver deltagelsesmuligheder for alle børn. På læringsdagen får du en introduktion til UDL og helt konkrete bud på, hvordan UDL kan praktiseres i en skolehverdag.


Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer. Tilgangen understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe af forskelligartede børn og inspirerer til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan reducere børnenes barrierer for at deltage. UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men en tilgang, der overskueligt og systematisk tilbyder konkrete didaktiske greb, der skaber mere fleksibilitet i undervisningens udførelse.

En god inkluderende undervisning må tage højde for elevernes forskelligheder ved at tilbyde forskellige veje til indtryk, udtryk og motivation. Ved at tilbyde og opfordre til at gå forskellige veje i læreprocessen skabes mere lige muligheder for at kunne deltage i de aktiviteter, der indgår i undervisningen.

Ved at arbejde med UDL flyttes fokus fra elevernes særlige behov til, hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges, så alle børn får flere muligheder for at deltage og lære. Fx kan en elev, der har svært ved at læse en trykt tekst, blive set som en elev med et handicap i et læringsmiljø, hvor trykte tekster er den eneste vej til viden. Men i et læringsmiljø med mulighed for andre typer af indtryk – fx ved at kunne lytte til teksten eller se en video om emnet – vil eleven ikke møde de samme barrierer for deltagelse og læring.


PÅ LÆRINGSDAGEN FÅR DU:

  • Introduktion til UDL og forskningen bag 

  • Viden om, hvad der skal til for at lykkes med UDL og dermed skabe bedre rammer for inklusion

  • Konkrete eksempler på, hvordan man kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning

  • Hjælp til at bruge børnenes forskelligheder som udgangspunkt for planlægningen af undervisningen, men inden for en fælles ramme og et fælles fokus.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, inklusion- og læringsvejledere, lærere og pædagoger i skoler samt til PPR-psykologer og pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau, der er optaget af at udvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

Program - 30. marts 2023, København

9.00 – 9.30

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.40

Velkomst  

v/ Dafolo.

9.40 – 10.30

Hvad er UDL, og hvordan kan det understøtte en inkluderende skole og undervisning?

v/ Lotte Hedegaard-Sørensen og Mette Molbæk, henholdsvis lektor på Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og forsknings- og programleder på VIA.

Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen giver en introduktion til Universal Design for Learning (UDL). UDL er ikke en metode, men en måde at forberede, udføre og evaluere undervisning på, som tager udgangspunkt i et ønske om at række ud til alle børn i klassen. UDL tilbyder en lærerfaglig og didaktisk tilgang til inklusion, mellemformer og co-teaching og udgør den praksisnære og indholdsmæssige side af disse strategier.

I oplægget inviterer Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen til en diskussion af mulighederne i UDL, og de viser, hvordan UDL kan være en hjælp til de lærere og pædagoger, der ønsker at udvikle undervisningen.

10.30 – 10.50

Deltagernes erfaringer bringes i spil: Hvordan kan UDL inspirere til udvikling af skole og undervisning?

v/ Faciliteres af Lotte Hedegaard-Sørensen og Mette Molbæk.

10.50 – 11.00

Introduktion til Linda Plantin Ewe

v/ Lotte Hedegaard-Sørensen og Mette Molbæk

11.00 – 11.50

Hvordan kan de svenske erfaringer med at implementere UDL i kommuner være en inspiration i Danmark?

v/ Linda Plantin Ewe, ph.d. og lektor i specialpædagogik ved Högskolan Kristianstad, Sverige.

Linda Plantin Ewe fortæller om, hvad UDL er, om udviklingen af UDL-rammeværket i USA, og hvordan UDL kan forstås ud fra en svensk skolekontekst. I oplægget deles erfaringer fra arbejdet med at implementere UDL blandt lærere, pædagoger og ledere i svenske kommuner og fra udviklingen af et UDL-modul for lærere.

11.50 – 12.00

Kort opsamling: Hvad er de vigtigste pointer fra formiddagen?

v/ Lotte Hedegaard-Sørensen og Mette Molbæk

12.00 – 12.45 

Frokost og fordeling i sessioner

12.45 – 13.45

1. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges to sessioner.

  1. Mette Molbæk: Udvikling af ordblindevenlige læringsmiljøer med UDL som ramme
  2. Lotte Hedegaard-Sørensen: Elev-engagement og engagerende undervisning – fokus på ‘the why’ i UDL
  3. Kisa Laursen: Differentiering og deltagelsesmuligheder – sådan arbejder du med UDL i praksis

Se uddybning af de tre sessioner længere nede.

13.45 – 14.00

Kort pause og fordeling i sessioner

14.00 – 15.00

2. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges to sessioner.

  1. Mette Molbæk: Udvikling af ordblindevenlige læringsmiljøer med UDL som ramme
  2. Lotte Hedegaard-Sørensen: Elev-engagement og engagerende undervisning – fokus på ‘the why’ i UDL
  3. Kisa Laursen: Differentiering og deltagelsesmuligheder – sådan arbejder du med UDL i praksis

Se uddybning af de tre sessioner længere nede.

15.00

Tak for i dag!

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
 

KONFERENCESPROG
Dansk og svensk

HVORNÅR
30. marts 2023, kl. 9.00-15.00 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED
Scandic Syhavn, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

PRIS
Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD
Tilmeld dig inden 10. februar 2023, og få early bird-pris til 1.998 kr. 
ekskl. moms og energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN
Tilmeldingsfrist: 6. marts 2023, kl. 12 (bindende tilmelding herefter)

KONFERENCETILBUD
Ny udgivelse: Universal design for learning – fleksible og tilgængelige læringsmiljøer for alle af Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen.

Pris: Kr. 212,- kr. ekskl. moms - spar 15% rabat (normalpris 249,- kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag). Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen. Bogen forventes at udkomme primo marts 2023.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

VÆLG MELLEM 3 SESSIONER 

1) Udvikling af ordblindevenlige læringsmiljøer med UDL som ramme

v/ Mette Molbæk

Denne workshop viser, hvordan UDL-rammeværket kan anvendes helt konkret, og henter eksempler fra et kompetenceudviklingsforløb i Skive Kommune, der har fokus på at styrke ordblinde elevers deltagelsesmuligheder. Du får også eksempler på, hvordan UDL-rammeværket kan bruges som observations- og analyseredskab i arbejdet med inkluderende undervisning, og hvordan UDL kan blive en del af de professionelles samarbejde om udviklingen af en mere inkluderede undervisning.

2) Elev-engagement og engagerende undervisning – fokus på ‘the why’ i UDL

v/ Lotte Hedegaard-Sørensen

På denne workshop ser vi på, hvordan lærere kan arbejde med at engagere børnene i undervisningen ved at inddrage dem i udviklingen af den. Workshoppen diskuterer, hvordan lærere kan få kendskab til børnenes forskellige forudsætninger, interesser, potentialer og behov ved helt konkret at arbejde med deres engagement. Hvordan kan det foregå? Hvordan findes balancen mellem faste nationale mål og inddragelsen af børns forskellige veje til at nå læringsmål? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så den giver mere plads til børnenes egen aktive deltagelse?

3) Differentiering og deltagelsesmuligheder – sådan arbejder du med UDL i praksis

v/ Kisa Laursen

Denne workshop giver en introduktion til, hvordan principperne i UDL kan anvendes til at øge deltagelsesmulighederne i undervisningen og styrke udviklingen af elevernes autonomi og selvkompetence. Du får eksempler fra praksis og gode værktøjer til, hvordan man kan give eleverne forskellige muligheder for at engagere sig i undervisningen, tilegne sig stoffet og udtrykke, hvad de har lært.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde