Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

UDDANNELSE

Vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis - hold 2

28. februar, 2023

Uddannelsen starter den 28. februar 2023 på Scandic Hvidovre (5 moduler frem til 15. juni 2023)
 

Bliv vejleder i psykologisk tryghed, og styrk det inkluderende fællesskab

Vi udbyder nu hold 2 af vores eftertragtede uddannelse som vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis. Med uddannelsen lærer du, hvordan du kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne. Uddannelsen er for dig, der er ressourceperson, vejleder, konsulent eller leder i dagtilbud, skole og kommune. 

På uddannelsen arbejder du med: 

 • Hvordan psykologisk tryghed og co-teaching/sampraksis kan være med til at kvalificere samarbejdet mellem de voksne 
 • Hvordan psykologisk tryghed og co-teaching/sampraksis kan skabe deltagelsesmuligheder i læringsrummet med børn 
 • Hvordan psykologisk tryghed og co-teaching/sampraksis kan være omdrejningspunkt i skole- og institutionsudvikling 
 • Hvordan du kan anvende Universal Design for Learning som en didaktisk ramme til at arbejde med flere veje til læring i undervisningen og herigennem fremme inkluderende og fleksible læringsmiljøer.

Hvorfor co-teaching og psykologisk tryghed?
Co-teaching eller sampraksis er en vigtig nøgle til inklusion, viser forskningen. Arbejder to professionelle sammen i den pædagogiske praksis, kan det virke inkluderende, hvis de professionelle vel at mærke har forskellige kompetencer og formår at bringe dem hensigtsmæssigt i spil sammen.  

Kombineres co-teaching/sampraksis med en anden nøgle til inklusion, psykologisk tryghed, kan det skabe de nødvendige deltagelsesmuligheder for såvel børn som professionelle. Psykologisk tryghed er overbevisningen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at komme med sine idéer, spørgsmål, tanker og fejl. Psykologisk tryghed er på den måde et vigtigt grundlag for øget læring og trivsel. 

Om uddannelsen
På uddannelsen som vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis lærer du at forstå og anvende psykologisk tryghed og co-teaching/sampraksis til at skabe deltagelsesmuligheder for børn og professionelle i pædagogisk praksis.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der gennem andre skal lykkes med at skabe øget læring og trivsel for børn og voksne i dagtilbud og skole. Du er fx ressourceperson, vejleder, konsulent, AKT-person, støttepædagog,  trivselsperson, afdelingsleder eller skoleleder.

Dit udbytte
På uddannelsen lærer du at kvalificere de samarbejdsrum, fx møder, observationer og sparringer, du har med dine kolleger, så I sammen lykkes med inklusionsopgaven. Du får desuden viden og konkrete redskaber til arbejdet med psykologisk tryghed, co-teaching/sampraksis og deltagelsesmuligheder i dagtilbud og skole. Vi sætter jeres praksis i centrum og kobler det med nyeste viden og forskning på området.

Du lærer:

 • At anvende psykologisk tryghed til at øge deltagelsesmulighederne for børn og professionelle 
 • At skabe psykologisk tryghed i både personalegruppen og læringsmiljøerne
 • At kvalificere det professionelle samarbejde med co-teaching/sampraksis som metode
 • At vejlede om co-teaching/sampraksis
 • At arbejde med professionel positionering
 • At kortlægge psykologisk tryghed og flerstemmige deltagelsesmuligheder ved hjælp af digitale værktøjer
 • At bruge procesfaciliteringsgreb i mindre, mellemstore og større grupper af kollegaer
 • At komme fra intention til handling med adfærdsdesign
 • At bruge Universal Design for Learning (UDL) til at tilrettelægge undervisning med flere muligheder for adgang til stoffet og til at udtrykke sig, så flere børn får mulighed for at kunne deltage.

Indhold og opbygning

Uddannelsen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag og praksis. Du arbejder med egne cases undervejs i forløbet, så både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Uddannelsen har fem moduler:

 • Modul 1: Psykologisk tryghed i den pædagogiske kontekst
 • Modul 2: Psykologisk tryghed og co-teaching/sampraksis
 • Modul 3: Psykologisk tryghed i læringsmiljøet
 • Modul 4: Psykologisk tryghed i organisationen
 • Modul 5: Psykologisk tryghed og ressourcepersonens/ledelsens særlige rolle

Uddannelsen er tilrettelagt, så:

 • 20 % foregår inden selve modulerne (tekstlæsning og refleksion over egen praksis)
 • 30 % foregår på modulerne (teori, metoder, dialog og refleksion)
 • 50 % foregår efter modulerne (ny viden afprøves i praksis gennem aktionslæring)

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

TID
Start 28. februar 2023. Derefter 23. marts 2023 (online via TEAMS), 11. maj 2023, 1. juni 2023 (online via TEAMS) og 15. juni 2023. Alle dage kl. 9-15.

STED
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre (Bemærk stedet er flyttet i forhold til først udmeldt. De tilmeldte har fået besked i uge 7). 

UNDERVISERE
Line Skovbjerg og Lene Zacharias, pædagogiske konsulenter hos Dafolo

PRIS
19.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

EARLY BIRD
Ved tilmelding inden den 14. januar 2023 er prisen 17.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

PRISEN INKLUDERER:

 • En bogpakke og artikelsamling – bl.a. Amy Edmondsons kommende bog ’Right Kind of Wrong’, der udkommer på dansk på Dafolo sommer 2023.

 • Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger, plakater og skabeloner

 • Forplejning på modulerne (fysiske)

 • Uddannelsesbevis

TILMELDING
Bindende tilmelding/afbestillingsfrist den 13. februar 2023., kl. 12. NB: Uddannelsen gennemføres. Der er ledige pladser. Kontakt Dafolo på forlag@dafolo.dk eller tlf. 9620 6666. 

NB! Der er begrænset antal pladser, så sørg for at tilmelde dig hurtigt. 

Mulighed for tilkøb af tre læringsunderstøttende online-samtaler: 5.000 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag). Uddannelsen kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner, skoler og institutioner.

Tilmeld dig her

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde