Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

UDDANNELSE

Vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis - hold 4

23. august, 2023
Hvidovre

Uddannelsen starter den 23. august 2023 på Scandic Hvidovre (5 moduler frem til 14. december 2023). Uddannelsen afholdes også i Horsens
 

Bliv vejleder i psykologisk tryghed, og styrk det inkluderende fællesskab

Med uddannelsen som vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis lærer du, hvordan du kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne. Uddannelsen er for dig, der er ressourceperson, vejleder, konsulent eller leder i dagtilbud, skole og kommune. 

På uddannelsen arbejder du med: 

 • Hvordan psykologisk tryghed kan være med til at kvalificere de voksnes samarbejde
 • Hvordan psykologisk tryghed kan skabe deltagelsesmuligheder i læringsrummet
 • Hvordan psykologisk tryghed kan være omdrejningspunkt i skole- og institutionsudvikling

Hvorfor psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er på spil alle steder, hvor mennesker mødes. Psykologisk tryghed er overbevisningen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at komme med sine idéer, spørgsmål, tanker og fejl.

I pædagogisk praksis er den psykologiske tryghed fundamentet for, at vi kan være sammen og lære sammen, og dermed for øget læring og trivsel for både børn og professionelle.

Ved at skabe psykologisk tryghed kan man styrke læringen, engagementet og motivationen, og det kan være en vej til at styrke de inkluderende fællesskaber i pædagogisk praksis.

Om uddannelsen
På uddannelsen lærer du at forstå og anvende psykologisk tryghed til at skabe deltagelsesmuligheder for børn og professionelle i pædagogisk praksis.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der gennem andre skal lykkes med at skabe øget læring og trivsel for børn og voksne i dagtilbud og skole. Du er fx ressourceperson, vejleder, konsulent, AKT-person, støttepædagog, trivselsperson, afdelingsleder eller skoleleder. 

Dit udbytte

På uddannelsen lærer du at kvalificere de samarbejdsrum, fx møder, observationer og sparringer, du har med dine kolleger, så I sammen bedre kan lykkes med inklusionsopgaven. Du får desuden viden og konkrete redskaber til arbejdet med psykologisk tryghed og deltagelsesmuligheder i dagtilbud og skole.

Vi sætter jeres praksis i centrum og kobler det med nyeste viden og forskning på området.

Du lærer:

 • At anvende viden og redskaber til at skabe psykologisk tryghed for at øge deltagelsesmulighederne for børn og professionelle 
 • At kortlægge psykologisk tryghed og flerstemmige deltagelsesmuligheder ved hjælp af digitale værktøjer
 • At skabe psykologisk tryghed i både personalegruppen og læringsmiljøerne
 • At vejlede om psykologisk tryghed
 • At arbejde med professionel positionering
 • At bruge procesfaciliteringsgreb i mindre, mellemstore og større grupper af kollegaer
 • At komme fra intention til handling med adfærdsdesign
 • At kvalificere deltagelsesmulighederne i praksis med Universal Design for Learning (UDL).

”En meget praksisnær uddannelse, der betyder, at jeg efter undervisningen kan gå ud og lave forskellige prøvehandlinger. Jeg har allerede afholdt flere konfliktfyldte samtaler, hvor jeg har benyttet de redskaber, som jeg har lært på uddannelsen, med stor succes. En medarbejder kom efterfølgende ind og takkede mig, fordi jeg havde brugt en metode, hvor hun havde følt sig meget tryg – hvor hun følte et fokus på opgaven og ikke personen. Jeg anbefaler alle, der ønsker at arbejde med psykologisk tryghed og personalekultur at tage vejlederuddannelsen i psykologisk tryghed hos Dafolo. Jeg kan virkelig mærke, at jeg kan bruge de redskaber, jeg har lært på uddannelsen, i min hverdag som leder.” 

Viceskoleleder Kim Laursen på Ejby Skole, Køge 

Indhold og opbygning

Uddannelsen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag og praksis. Du arbejder med egne cases undervejs i forløbet, så både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Uddannelsen har fem moduler:

 • Modul 1: Psykologisk tryghed i den pædagogiske kontekst
 • Modul 2: Psykologisk tryghed ved at sætte scenen i pædagogisk praksis
 • Modul 3: Psykologisk tryghed gennem deltagelsesmuligheder
 • Modul 4: Psykologisk tryghed ved at søge det konstruktive
 • Modul 5: Psykologisk tryghed og ressourcepersonens/ledelsens særlige rolle

Uddannelsen er tilrettelagt, så:

 • 20 % foregår inden selve modulerne (tekstlæsning og refleksion over egen praksis)
 • 30 % foregår på modulerne (teori, metoder, dialog og refleksion)
 • 50 % foregår efter modulerne (ny viden afprøves i praksis gennem aktionslæring)

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

TID

Alle dage kl. 9-15. To af dagene foregår online via TEAMS. 

Start 23. august 2023. Derefter 21. september (online), 31. oktober, 29. november (online) og 14. december.


STED
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre (Vi forbeholder os ret til at ændre uddannelsesstedet).
 

UNDERVISERE
Louise V. Frederiksen og Lene Zacharias, pædagogiske konsulenter hos Dafolo

PRIS
19.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

EARLY BIRD
Ved tilmelding inden den 19. juni 2023 er prisen 17.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

PRISEN INKLUDERER:

 • En bogpakke og artikelsamling – bl.a. Perspektiver på psykologisk tryghed af red. Peter Andersen og Karsten Mellon. 

 • Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger, plakater og skabeloner

 • Forplejning på modulerne (fysiske)

 • Uddannelsesbevis

TILMELDING
Bindende tilmelding/afbestillingsfrist den 27. juni 2023.  (Det er stadigt muligt at tilmelde sig. Uddannelsen gennemføres. Der er få ledige pladser). 

NB! Der er begrænset antal pladser, så sørg for at tilmelde dig hurtigt. 

Mulighed for tilkøb af tre læringsunderstøttende online-samtaler: 5.000 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag). Uddannelsen kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner, skoler og institutioner.

Tilmeld dig her

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde