Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Online læringsdag: Ledelse af co-teaching – tæt på en dansk skolepraksis

11. maj, 2021
Online via zoom

Tag med på læringsdag med co-teaching-eksperten Wendy Murawski. Wendy Murawski og Dafolos konsulenter vil gennem dialog og inspirerende oplæg hjælpe dig med at sætte retning for dit co-teaching-arbejde. 


Målgruppe:

Dagen er for alle, der er i gang med eller påtænker at gøre co-teaching til en del af deres pædagogiske praksis, både ledere og ressourcepersoner på den enkelte skole, men også som en del af samarbejdet på tværs af skoler mellem ressourcepersoner og med inddragelse af PPR. Der er ikke krav om at være gået i gang med co-teaching.

 

Virtuel læringsdag den 11.05.2021:

På læringsdagen om ledelse af co-teaching - tæt på en dansk skolepraksis vil Wendy Murawski sammen med to af Dafolos konsulenter, med afsæt i deltagernes kendskab og arbejde med co-teaching, introducere konkrete redskaber til ledelse og implementering af co-teaching, som kan bruges direkte ud i en dansk skolepraksis.

Den online læringsdag bliver en dynamisk dag i en vekselvirkning mellem fælles oplæg i større og mindre grupper, arbejde, refleksionsøvelser dialog i små break-out sessioner, løbende polls, videoer og andet.

Målet med læringsdagen er, at alle, nye såvel som erfarne co-teachere, går hjem med inspiration og konkrete udviklingsmuligheder til egen co-teaching-praksis.

Du får konkrete værktøjer til at lede og implementere co-teaching, herunder:

  • Værktøjer til evaluering af co-teaching
  • Værktøjer til at vejlede teams ind i en co-teaching-praksis
  • Prioriteringsværktøjer
  • Planlægningsværktøjer
  • Værktøjer til teamsamarbejdet.

Wendy Murawski:

Wendy Murawski er en af USA’s førende eksperter i co-teaching. Hun er ph.d., har vundet flere nationale priser for sit arbejde med og sine publikationer om co-teaching og ikke mindst er hun en sprudlende oplægsholder. Wendy er Executive Director ved Center for Teaching and Learning på California State University, Northridge (CSUN).

 

Før læringsdagen:

Før selve dagen udfylder deltagerne et kort spørgeskema, der giver Wendy Murawski og Dafolos konsulenter mulighed for at skræddersy læringsdagen til de tilmeldte. 

To uger før læringsdagen modtager deltagerne desuden en flipped learning-pakke indeholdende en artikel og video, hvor Sortebakkeskolen i Rebild Kommune deler erfaringer fra arbejdet med co-teaching.

.  

Program - 11. maj 2021, virtuel læringsdag

09.00 - 09.15

Velkomst

v/ pædagogisk konsulent , Anne Sophie Engsig, Dafolo

09.15 - 10.30

Blok 1 – Ledelse af co-teaching 

v/ Wendy Murawski

Wendy Murawski vil i denne blok give konkrete redskaber til, hvordan man kan understøtte co-teaching-parenes samarbejde og undervisningen i læringsrummet blandt andet gennem brug af observationer og læringssamtaler.

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

Blok 2 – Vinkler på co-teaching

(Der skal ved tilmeldingen vælges mellem session 1 og 2):

Session 1:
Næste skridt i co-teaching

v/Wendy Murawski

Wendy Murawski vil tæt på deltagernes praksis og erfaringer med co-teaching arbejde med næste skridt i at sikre, at co-teaching-samarbejde ikke kun gavner den enkelte medarbejder, men alle parter i samarbejdet, og hvor undervisningen med co-teaching ikke kun gavner den enkelte elev, men hele klassen.

Session 2:
Co-teaching – Erfaringer og anbefalinger ind i en dansk kontekst

v/Lisbeth Ramonn Vesterheden, Pædagogisk konsulent Dafolo

Lisbeth Ramonn Vesterheden vil dele konkrete og praksisnære erfaringer med co-teaching samt stille skarpt på både særlige muligheder og udfordringer for co-teaching i en dansk skolekontekst. 

11.30 - 12.00

Frokostpause

12.00 - 13.30

Evaluering og brug af data i co-teaching 

v/ Wendy Murawski 

I dagens sidste blok vil Wendy Murawski tager evaluering af co-teaching, brug af data og justering af den professionelle dømmekraft til næste niveau. Hvordan sikrer vi det ønskede læringsudbytte i forhold til mængden af ressourcer og indsats i læringsrummet.

13.30 - 14.00 

Spørgsmål, evaluering og tak for denne gang.

 

Vi gør opmærksom på, at Wendy Murawskis oplæg er på engelsk.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om læringsdagen

Tidspunkt:
11. maj 2021, kl. 09.00 - 14.00.

Konferenceform: 
Online læringsdag via Zoom.
Link udsendes dagen før læringsdagen til de tilmeldte via oplyst mailadresse.

Konferencesprog:
Engelsk og dansk.

Pris:
Kr. 1.500,- ekskl. moms pr. deltager. 
Prisen er inkl. en OVERRASKELSE og en valgfri bog (se nedenfor), som fremsendes til den oplyste adresse, inden afholdelse.

Særpris på kr. 1.200,- ekskl. moms pr. person, hvis du allerede har deltaget i læringsdagen Ledelse og implementering af co-teaching den 3. februar 2021 (oplyses ved tilmeldingen).

Tilmelding:
Bindende tilmelding senest den 19. april 2021 (tilmelding efter først til mølle-princippet). 
Tilmeldingsfristen er forlænget og der er stadig ledige pladser. (kontakt evt. Dafolo på tlf. 20802828 eller forlag@dafolo.dk)

 Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Øvrige betingelser:
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. Dafolo retter sig efter Sundhedsstyrelses retningslinjer om Covid-19.

 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde