Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WEBINAR

Webinar 1: Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – analyse og prioritering (udsat til efteråret)

Efter aftale
Online via zoom

På første webinar arbejder vi med læringscirklens fundament og disciplin 1.

Vi fokuserer på:

 1. Rutinemæssigt arbejde med udvælgelse og monitorering af læringsmål og problemstillinger, der er relevante for elever og medarbejdere i øjeblikket – og ledernes opgave i relation hertil.
 2. Problemanalyse og prioritering før vi udvælger konkrete læringsmål/problemstilling(er) – og ledernes opgave i relation hertil.

 

Hvad skal der ske, og hvad får du med hjem som deltager?

Vi går helt tæt på det daglige arbejde i PLF med at udvælge, analysere og prioritere opgaverne, før der peges på relevante læringsmål. Der er brug for, at skolens PLF’er samarbejder systematisk og rutinebaseret med at analysere både små og store problemstillinger og med at udvælge og formulere læringsmål for arbejdet med elevernes læring. Men faldgruberne i samarbejdet er mange: Der er en tendens til at rette sig mod de mest akutte problemstillinger, der råber højest i hverdagen, det er svært at nå frem til at arbejde forebyggende, og trivselsproblematikker har forrang frem for fokus på læring. Derfor skal lederne være med til at facilitere det systematiske og forebyggende samarbejde om disciplin 1.

Centrale spørgsmål er:

 • Hvad skal ledere og vejledere være særligt opmærksomme på?
 • Hvordan faciliterer ledere og vejledere klogest her? Hvilke greb er mest givtige?
 • Hvornår skal ledere og vejledere være enten medvidende, faciliterende eller ledende i processen?
 • Når jeg møder en faldgrube – hvad gør jeg så?

 

På webinaret får du:

 • Indføring i læringscirklens disciplin 1 og de ledelsesmæssige opgaver, der knytter sig hertil.
 • Indblik i hvilke faciliteringsmæssige greb og redskaber, der er brug for.
 • Videndeling og dialoger via videoklip med cases og levede erfaringer.

Deltagelse forudsætter køb af basispakken.

Kursusledere:

Malene Ringvad, selvstændig skolelederkonsulent og indehaver af konsulentfirmaet Ringvad.
Lene Zacharias, skolelederkonsulent i Roskilde Kommune og konsulent i konsulentfirmaet Ringvad – ledelse og læring.
Pædagogisk konsulent fra Dafolo

 

Program - webinar 1: Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – analyse og prioritering 

Hvad?

Hvordan?

Velkomst

Velkomst og rammesætning af eftermiddagen

v/ konsulent fra Dafolo

Kort vidensoplæg

Gennemgang af arbejdet i læringscirklens indledende disciplin

v/ Malene Ringvad

 • Problemanalyse og læringsmål– hvad er det i virkeligheden for nogle størrelser?
 • At kunne se og prioritere det rigtige, før der udvælges læringsmål/problemstilling.
 • Hvornår er et problem et problem – og hvem bestemmer det er det?
 • Hvordan udvælge, afgrænse og beskrive et problem, så alle er med?
 • Hvad viser sig ofte virksomt i faciliteringen af disse samarbejdsdiscipliner?

Cases og erfaringer

Samtalesalon om konkrete erfaringer med første disciplin i læringscirklen

 • Hvad sker der, når vi arbejder med det i praksis?
 • Hvad bøvler og virker, når vi skal udvælge og konkretisere læringsmål?
 • Hvordan er det at arbejde med disciplinen som leder – interview med en leder.

Dialoger på tværs

Breakout rooms med refleksionsspørgsmål til cases og erfaringer

 • Hvad får vi øje på?
 • Hvad kalder det på hos os selv?

Eksempler på god praksis

Film med eksemplarisk instruktion til praksis

 • Klip fra skolelederens egen hverdag
 • Gennemgang af relevante redskaber og arbejder med forskellige datainformationer/perspektiver/stemmer i problemanalysen.

Dialoger på tværs

Breakout rooms med refleksionsspørgsmål til videoklippet

 • Casearbejde og oversættelse til egen praksis
 • Videndeling på tværs med konkrete råd, redskaber og inspiration til faglige ledelse.

Afrunding

Evaluering af dagen og forpligtelse på fremtiden

 • Lederne tilrettelægger egne prøvehandlinger
 • Lederne gør klar til hjemmearbejde og lokal sparringssamtale.

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger

Webinarrækken er udsat til efteråret. Nye datoer følger ultimo maj 2021.

Tidspunkt:
17. maj 2021, kl. 14.00 - 17.00.

Konferenceform: 
Webinar via Zoom.
Link udsendes senest dagen før til de tilmeldte via oplyst mailadresse.

Pris:
Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og ét valgfrit webinar.
 

Kr. 4.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og alle tre webinarer (hele pakken). I denne pris tilbydes 1 times gratis online eller fysisk ledelsessparring til det samlede ledelsesteam før eller efter webinarrækken.

Ved 3 eller flere tilmeldinger fra samme institution tilbydes 10 % rabat på tilmeldingen (hele pakken).


Tilmelding:
Bindende tilmelding senest den 16. april 2021 (tilmelding efter først til mølle-princippet). 
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Øvrige betingelser:
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. Dafolo retter sig efter Sundhedsstyrelses retningslinjer om Covid-19.

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 


Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.