Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WEBINAR

Webinar 2: De nødvendige samarbejdskompetencer om elevernes læring

18. maj, 2022
Online via zoom

Dette webinar er en del af webinarrækken: Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber.

Hvad kendetegner det gode systematiske samarbejde i hverdagshøjde blandt medarbejderne, som påviseligt kommer eleverne til gavn? Og hvilke kompetencer kræver det af medarbejderne såvel som af lederne, for at det lykkes?

Det er langt sværere at samarbejde, end vi bilder os ind, og i skolen kalder det både på træningsbaner og på ledernes facilitering at få samarbejdet på rette niveau. 

Det afgørende er, at lærerne og pædagogerne bruger tiden til at samarbejde om det vigtigste pædagogiske og didaktiske indhold, hvis anstrengelserne skal have den ønskede effekt på elevernes læring og trivsel. Men herefter kræver det også træning af samarbejdskompetencer til at prioritere, træning af kompetencer til at skaffe relevante data og koordinere mål og træning af både professionel tillid og kompetencer til at observere hinandens undervisning, udforme og efterbehandle elevopgaver og evaluere i fællesskab. 

På webinaret får du:

 • Overblik over, hvad der kendetegner et dagligt og systematisk samarbejde om planlægning og evaluering af undervisning og læring. 
 • Vidensoplæg om samarbejdets luner og forpligtelser, og hvor megen struktur, systematik og træning der egentlig er brug for i et PLF.
 • Indsigt i de specifikke kompetencer, der knytter sig til læringscirklens fem elementer.
 • Analyseredskaber til at vurdere, hvornår og hvordan I som ledere skal træde til som trænere af samarbejdet i et PLF, og hvornår I kan forvente at skolens ressourcepersoner kan klare opgaven.
 • Inspiration til at udvikle konkrete træningsbaner for PLF.
 • Anledning til at udforske, hvordan I som lederteam kan lede, understøtte og guide det professionelle samarbejde på jeres skole endnu mere målrettet
 • Forslag til hvordan I kan træne jeres egne samarbejdskompetencer i lederteamet.  

Kursusleder

Malene Ringvad, selvstændig skolelederkonsulent og indehaver af konsulentfirmaet ’Ringvad – Ledelse og læring’.

 

Programmet for webinar 2

 • Velkomst

 • Korte vidensoplæg om eftermiddagens tema

 • Inspiration fra konkrete cases, video og erfaringer

 • Dialog og videndeling i mindre grupper

 • Forslag til og valg af egne prøvehandlinger

 • Afrunding

Programmet vil have en dynamisk vekselvirkning mellem vidensoplæg og dialoger på tværs i breakoutrooms.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:

18. maj 2022, kl. 14.00 - 17.00.

Konferenceform: 

Webinar via Zoom.
Link udsendes senest dagen før til de tilmeldte via oplyst mailadresse.
Dafolo står klar til at hjælpe, hvis teknikken eller andet skulle udfordre.

Pris:

Kr. 4.998,- ekskl. moms pr. deltager for alle tre webinarer inkl. 1 times online ledelsessparring til et samlet ledelsesteam og eventuelle vejledere før eller efter webinarrækken.

Ved tre eller flere tilmeldinger fra samme institution tilbydes 25 % rabat på tilmeldingen (hele pakken).

Tilmelding:

Bindende tilmelding senest den 7. april 2022 (tilmelding efter først til mølle-princippet). Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk

Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Yderligere oplysninger:

Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Øvrige betingelser:

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse webinarrækken ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde