Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WEBINAR

Webinar 2: Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – fra data til handling (udsat til efteråret)

Efter aftale
Online via zoom

På andet webinar arbejder vi med læringscirklens disciplin 2 og 3:

 1. Indsamling og analyse af data: Det rutinemæssige arbejde i PLF med at indsamle og analysere data for at få en dybere indsigt i, hvad elever og medarbejdere har brug for i tilknytning til udvalgte læringsmål – og ledernes opgave i relation hertil.
 2. Planlægning af prøvehandlinger: Det tilbagevendende arbejde i PLF med at tilrettelægge prøvehandlinger, der skal forbedre situationen og fremme elevernes og medarbejdernes læring omkring den valgte problemstilling – og ledernes opgave i relation hertil.

 

Hvad skal der ske, og hvad får du med hjem som deltager?

Vi går helt tæt på udvælgelsen og analysen af relevante data, der knytter sig til de udvalgte problemstillinger og læringsmål. Lederne øver sig i at facilitere samarbejdet i PLF og pege på gode sammenhænge mellem ønsket forbedring, læringsmål, data og prøvehandlinger. Samarbejdsprocessen under disse discipliner er svær og skal faciliteres tæt for at blive givtig for både elever og medarbejderes læring. Og faldgruberne er mange: Der mangler data, eller medarbejderne bruger blot dem, de har, elevernes perspektiver mangler i dataindsamlingen, medarbejderne er blinde for deres egen rolle i problemstillingen, og de udvælger nogle prøvehandlinger, der gentager det handlemønster, som er med til at fastholde situationen osv.

Lederne får på dette webinar øget indsigt i muligheder og udfordringer under arbejdet med de to discipliner, og vi igangsætter en træningsbane for ledernes faciliterende arbejde.

Centrale spørgsmål er:

 • Hvad skal vi som ledere (eller vejledere) være særligt opmærksomme på?
 • Hvordan faciliterer vi klogest her? Hvilke greb er mest givtige?
 • Hvornår skal vi være medvidende, faciliterende eller ledende i processen?
 • Når jeg møder en faldgrube – hvad gør jeg så?

 

På webinaret får du:

 • Indføring i læringscirklens disciplin 2 og 3 og de ledelsesmæssige opgaver, der knytter sig hertil.
 • Indblik i hvilke faciliteringsmæssige greb og redskaber, der er brug for.
 • Videndeling og dialoger via videoklip med cases og levede erfaringer.

Deltagelse forudsætter køb af basispakken

Kursusledere:

Malene Ringvad, selvstændig skolelederkonsulent og indehaver af konsulentfirmaet Ringvad.
Lene Zacharias, skolelederkonsulent i Roskilde Kommune og konsulent i konsulentfirmaet Ringvad – ledelse og læring.
Pædagogisk konsulent fra Dafolo.

Program - webinar 2: Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – fra data til handling

Hvad?

Hvordan?

Velkomst

Velkomst og rammesætning af eftermiddagen

v/ konsulent fra Dafolo

Kort vidensoplæg

Gennemgang af læringscirklens disciplin 2 og 3

v/ Malene Ringvad

 • Hvilke data er relevante? Hvordan læser og fortolker vi data på en virksom måde?
 • Er alle perspektiver med?
 • Hvilke handlinger kan vi med fordel afprøve – hvorfor netop disse?
 • Hvad er vores observationskriterier, og hvem observerer?
 • Hvad viser sig ofte virksomt i faciliteringen af disse samarbejdsdiscipliner?

Cases og erfaringer

Samtalesalon om erfaringer med de konkrete discipliner

 • Hvad sker der, når vi arbejder med det i praksis?
 • Hvad bøvler og virker, når vi skal analysere data og udvælge prøvehandlinger?
 • Hvordan er det at arbejde med disciplinen som leder – interview med en leder.

Dialoger på tværs

Breakout rooms med refleksionsspørgsmål til cases og erfaringer

 • Hvad får vi øje på?
 • Hvad kalder det på hos os selv?

Eksempler på god praksis

Film med eksemplarisk instruktion til praksis

 • Klip fra skolelederens egen hverdag.
 • Vi gennemgår relevante redskaber og arbejder med forskellige datakilder og perspektiver
 • Endvidere gennemgang af prøvehandlingens succeskriterier og observationens forberedelse og forventninger

Dialoger på tværs

Breakout rooms med refleksionsspørgsmål til videoklippet

 • Casearbejde og oversættelse til egen praksis
 • Videndeling på tværs med konkrete råd, redskaber og inspiration til faglige ledelse.

Afrunding

Evaluering af dagen og forpligtelse på fremtiden

 • Lederne tilrettelægger egne prøvehandlinger
 • Lederne gør klar til hjemmearbejde og lokal sparringssamtale.

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger

Webinarrækken er udsat til efteråret. Nye datoer følger ultimo maj 2021.

Tidspunkt:
31. maj 2021, kl. 14.00 - 17.00.

Konferenceform: 
Webinar via Zoom.
Link udsendes senest dagen før til de tilmeldte via oplyst mailadresse.

Pris:
Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og ét valgfrit webinar.
 

Kr. 4.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og alle tre webinarer (hele pakken). I denne pris tilbydes 1 times gratis online eller fysisk ledelsessparring til det samlede ledelsesteam før eller efter webinarrækken.

Ved 3 eller flere tilmeldinger fra samme institution tilbydes 10 % rabat på tilmeldingen (hele pakken).


Tilmelding:
Bindende tilmelding senest den 16. april 2021 (tilmelding efter først til mølle-princippet). 
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Øvrige betingelser:
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. Dafolo retter sig efter Sundhedsstyrelses retningslinjer om Covid-19.

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 


Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.