Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WEBINAR

Webinar 3: Lederen som træner og facilitator af samarbejdet

01. december, 2021
Online via zoom

Dette webinar er en del af webinarrækken: Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber.

Hvordan faciliterer lederen samarbejdet i et PLF, når der er brug for det? Hvilke kompetencer kræver det af lederen?

Det professionelle samarbejde udvikler sig ikke af sig selv. Tværtimod kræver det ledernes direkte involvering og faciliterende greb, der fastholder læringssigtet, samt ledernes evne og vilje til at engagere sig i pædagogik og didaktik. 

Lederne skal tilrettelægge læreprocesser og facilitere på samme måde, som lærerne gør det med eleverne. Ligesom eleverne har medarbejderne brug for at lære og øve sig over en længere periode for at opnå en dyb indsigt i undervisningens indvirkning på elevernes læreprocesser. Det kræver et repertoire af relevante øvelser og metodefantasi til en didaktik, der matcher medarbejdernes nærmeste udviklingszone.

På webinaret får du:

 • Modeller for lærende samtaler, og de praksisteorier der ligger bag.
 • Indblik i forskellige faciliterende positioner, det kan være relevante at indtage.
 • Inspiration til udvikling af faste rutiner og systematikker, der skaber velstrukturerede møder med fokus på elevernes læreprocesser.
 • Viden om, hvordan lederen superviserer i et konfliktfyldt samarbejdsrum.
 • Anledning til at udforske, hvordan I som lederteam kan lede, understøtte og guide det professionelle samarbejde på jeres skole endnu mere målrettet.
 • Forslag til hvordan I kan træne jeres egne samarbejdskompetencer i lederteamet.  

 

Kursusledere

Malene Ringvad, selvstændig skolelederkonsulent og indehaver af konsulentfirmaet ’Ringvad – Ledelse og læring’.
Lene Zacharias, pædagogisk konsulent, Dafolo.

 

Programmet for webinar 3

 • Velkomst

 • Korte vidensoplæg om eftermiddagens tema

 • Inspiration fra konkrete cases, video og erfaringer

 • Dialog og videndeling i mindre grupper

 • Forslag til og valg af egne prøvehandlinger

 • Afrunding

Programmet vil have en dynamisk vekselvirkning mellem vidensoplæg og dialoger på tværs i breakoutrooms.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:

1. december 2021, kl. 14.00 - 17.00.

Konferenceform: 

Webinar via Zoom.
Link udsendes senest dagen før til de tilmeldte via oplyst mailadresse.
Dafolo står klar til at hjælpe, hvis teknikken eller andet skulle udfordre.

Pris:

Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og ét valgfrit webinar.

Kr. 4.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og alle tre webinarer (hele pakken). I denne pris tilbydes 1 times online ledelsessparring til et samlet ledelsesteam og eventuelle vejledere før eller efter webinarrækken.

Ved 3 eller flere tilmeldinger fra samme institution tilbydes 25 % rabat på tilmeldingen (hele pakken).

Tilmelding:

Bindende tilmelding senest den 30. august 2021 (tilmelding efter først til mølle-princippet).  Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Yderligere oplysninger:

Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Øvrige betingelser:

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse webinarrækken ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.