Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Presse

10 millioner kroner til bedre trivsel og læring blandt nordjyske elever

14. marts, 2016

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har tildelt Dafolo og Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø og Rebild kommuner 10 millioner.

De kommende par år skal omkring 1.350 lærere, pædagoger og skoleledere fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø og Rebild kommuner på efteruddannelse. De skal lære at arbejde tættere og bedre sammen mod det samme mål: Elevernes læring og trivsel.

Det er en donation på 10 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der gør det muligt at efteruddanne så mange lærere, pædagoger og skoleledere.

Efteruddannelsesforløbet vil have fokus på, at samarbejdet mellem lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningen bliver et professionelt læringsfælleskab. Hermed er intentionen at understøtte hele det kollegiale fælleskab – fra klasseværelset og skoledistriktet og helt ind i mødelokalerne på forvaltningen – til øget fælles fokus på elevernes læring og trivsel. Det er i alt sin enkelhed, hvad et professionelt læringsfællesskab går ud på. Indsatsen forløber i tre spor: et fælles for alle de seks kommuner samt et ledelsesspor og et undervisningsspor. Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt medvirker i ledelsessporet, Hjørring og Rebild medvirker i undervisningssporet, og Læsø medvirker i begge spor.

Dafolo skal varetage efteruddannelsesforløbet, og afdelingsleder Peter Andersen ser frem til at skulle være med til at løfte opgaven: ”Jeg glæder mig over, at en nordjysk virksomhed sammen med seks nordjyske kommuner har fået så stor en bevilling til at udvikle professionelle læringsfællesskaber. Vi ser projektet som et vigtigt skridt i forhold til at indfri intentionerne med folkeskolereformen”.

Direktør for Børne- og Undervisningsområdet i Hjørring Kommune Jesper Carlsen udtaler: ”Vi ser rigtig meget frem til at kunne fortsætte arbejdet med at styrke de professionelle læringsfællesskaber i vores kommune. Projektet har fokus på selve essensen af at undervise: at øge elevernes læring og trivsel, og det giver god mening, at indsatsen løftes i et fællesskab, hvor forvaltning, skoleleder, pædagog og lærer hver især påtager sig et ansvar”.

Carsten Otte, der er skolechef i Brønderslev Kommune, ser frem til arbejdet på ledelsessporet: ”For os er der god ræson i at igangsætte kompetenceudvikling på ledelsesniveau. Gennem kvalificering af professionelle læringsfællesskaber i skoleledelserne klædes lederne på til at sikre en endnu bedre sammenhæng mellem de skolepolitiske målsætninger og undervisningen i klasserne. Ledelserne har et enormt potentiale for at påvirke elevernes læring i positiv retning, og projektet skal hjælpe os til at udnytte dette potentiale endnu bedre”.

Yderligere information
Direktør for Børne- og Undervisningsområdet Jesper Carlsen, Hjørring Kommune, mobil 3046 0337, e-mail jesper.carlsen@hjoerring.dk

Skolechef Carsten Otte, Brønderslev Kommune, mobil 2555 9341, e-mail carsten.otte@99454545.dk

Børn- og Ungechef Torben Rune, Rebild Kommune, mobil 2347 4675, e-mail toru@rebild.dk

Skole- og Dagtilbudschef Vibeke Post Madsen, Frederikshavn Kommune, mobil 2520 0153, e-mail vimd@frederikshavn.dk

Skole- og Dagtilbudschef Diana Lübbert Pedersen, Jammerbugt Kommune, mobil 4191 2431, e-mail dle@jammerbugt.dk

Fagchef Skole og Bibliotek Bjarke Markussen, Læsø Kommune, mobil 2556 8546, e-mail bjm@laesoe.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde