Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Forlag og konsulenter

400 pædagoger i Esbjerg Kommune efteruddannes i styrkede professionelle læringsmiljøer

28. februar, 2018

Børns udvikling og læring skal i centrum

Der er læring i alt, hvad børn foretager sig. Med et nyt ambitiøst projekt vil Esbjerg Kommune sikre, at alle pædagoger på dagtilbudsområdet får et fælles sprog om børnenes læring, så der kommer endnu mere fokus på deres udvikling.

Målstyret læring er central i Esbjerg Kommunes ”Strategi for læring”, og derfor har Dagtilbud sat læringen i fokus med et omfattende kompetenceløft for ledere og pædagoger. Først var 70 ledere igennem et efteruddannelsesforløb i læringsledelse, der styrkede lederne i at stå i spidsen for de medarbejdere, som skal motivere læringen hos børnene. Nu er turen kommet til 400 pædagoger, der i løbet af fem kursusdage i 2018 skal styrke deres tilgang og praksis omkring børnenes udvikling og læring i dagligdagen. 

Esbjerg Kommune har lavet en aftale med Neu;Sight og Dafolo, der skal stå for projektet, som løber over halvandet år.

”Vores indstilling er, at alle børn uanset alder og livsomstændigheder har ret til at blive udfordret og stimuleret, så de kan udvikle sig i deres læring. I Dagtilbud er der mulighed for læring i mange situationer, og for at styrke kvaliteten og den systematiske tilgang er det væsentligt at etablere professionelle læringsmiljøer for de mange pædagoger, der løfter opgaven med børnenes læring og udvikling,” siger Anne Merethe Løvmose, dagtilbudschef i Esbjerg Kommune.

Neu;Sight og Dafolo står bag det faglige indhold, der skal gøre de dygtige pædagoger i Esbjerg Kommune endnu bedre. Faglig projektleder Susanne Hermansen fra Neu;Sight glæder sig til at komme i gang med projektet.

”Det er et ambitiøst projekt, og det bliver utrolig spændende at arbejde med at løfte hele dagtilbudsområdet i kommunen,” siger hun.

Forlagschef Peter Andersen fra Dafolo glæder sig også over det nye samarbejde: ”Vi har gode erfaringer fra lignende projekter omkring etablering og kvalificering af professionelle læringsmiljøer. Herigennem styrkes de professionelles faglige identitet og kompetencer, og der skabes et fælles sprog, som er særdeles værdifuldt i forhold til arbejdet med kvalitet i dagtilbud.”

Fakta

  • 400 pædagoger i Esbjerg Kommune deltager i de kommende 18 måneder i kompetenceudviklingsprojektet ”Styrkede professionelle læringsmiljøer”.
  • Formålet er at styrke pædagogens egen faglighed, samtidig med at der arbejdes med at etablere stærke teamsamarbejder med plads til refleksion over den pædagogiske praksis.
  • Som et led i projektet vil alle pædagoger komme til at arbejde systematisk med den pædagogiske praksis og reflektere over elementer som læringsmål og indhold samt planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter.
  • Med barnets læring og udvikling som omdrejningspunktet bliver ny viden løbende forankret i dagligdagen.

Yderligere oplysninger

Anne Merethe Løvmose, dagtilbudschef i Esbjerg Kommune, telefon 2327 9837
Susanne Hermansen, faglig projektleder fra Neu;Sight, telefon 6133 7624
Peter Andersen, forlagschef for Dafolo A/S, telefon 2361 1548

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.