Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Forlag og konsulenter

Cool image, øget kendskab og tæt samarbejde

06. juni, 2018

Projekt i Mariagerfjord Kommune skal hjælpe unge med at blive bevidste om deres drømmeuddannelse

Mariagerfjord Kommune er gået aktivt til opgaven med at ændre de statistiske fakta for de unges valg af ungdomsuddannelse for at imødekomme erhvervslivets mangel på faglært arbejdskraft. Initiativet skal blandt andet øge sandsynligheden for at fastholde og udvikle virksomheder i kommunen samtidig med, at Mariagerfjord Kommune bliver attraktiv i forhold til etablering af nye virksomheder.

Et 3-årigt projekt, som er støttet af Nordea-fonden, skal inspirere flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved, at erhvervsskolerne udvikler et cool image med høj attraktionsværdi samtidig med, at de unge, deres forældre og lærerne i folkeskolen får større kendskab til de lokale virksomheder og erhvervsuddannelserne i kommunen. Et centralt element i projektet er etablering af et systematisk, lærende og vedvarende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

Det er primært lærerne i folkeskolen, der skal støtte eleverne i at tage ansvar for egen udvikling og give dem viden om, hvilke karrieremuligheder, erhvervsuddannelserne åbner op for. Derfor indeholder projektet i Mariagerfjord Kommune en række aktiviteter, der løfter lærernes kompetencer og giver dem fyldestgørende indsigt i erhvervsuddannelserne og det, som erhvervslivet efterspørger. Skolerne kan gennem projektet få hjælp og metoder til at arbejde systematisk med faget Uddannelse og Job for at indfri målet om, alle elever bliver bevidste om, hvilken uddannelse de drømmer om.

Om projektets indhold siger skolechef i Mariagerfjord Kommune Stefan Møller Christiansen; ”At vælge en ungdomsuddannelse er en stor beslutning for et ungt menneske. Derfor vurderer vi, at en tidlig indsats startende i indskolingen giver eleverne en ballast i forhold til at træffe reflekterede valg, der formere deres liv. Vi har ansat Peter Bertelsen som erhvervsplaymaker, og hans opgave er at bygge bro mellem ungdomsuddannelser, det lokale erhvervsliv og folkeskolerne her i Mariagerfjord Kommune.”

Projektet om styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv i Mariagerfjord Kommune gennemføres i samarbejde med Dafolo, der kvalitetssikrer og faciliterer den pædagogiske og didaktiske opgave på en række erhvervsskole- og virksomhedsforløb og forskellige klassetrin i folkeskolen. I praksis sikrer projektet, at elever fra 4. til 10. klasse indgår i virksomhedsforløb, og at der allerede fra 0. klasse arbejdes fokuseret med karriere og karrierelæring i faget Uddannelse og Job.

I rollen som facilitator er det konsulent Mette Nors fra Dafolo, der sikrer grundskolelærernes kompetenceløft i forhold til faget Uddannelse og Job, ligesom hun er medvirkende til at arrangere dialogmøder med erhvervslivet og understøtte folkeskolerne i at afholde forældrearrangementer og innovations camps.

Peter Andersen, forlagschef i Dafolo siger om opgaven: ”Jeg er glad for, at Dafolo kan være til at få flere unge til at vælge en ungdomsuddannelse og højne erhvervsuddannelsernes generelle image blandt de unge. I forvejen har vi et godt samarbejde med Mariagerfjord Kommune omkring projektet PLF Nord (udvikling af professionelle læringsfællesskaber i seks nordjyske kommuner), så det glæder mig, at vi nu også skal levere konsulentydelser og materialeudvikling til noget så vigtigt som at styrke samspillet mellem skole og erhvervsliv.”

Yderligere information
Forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S, mobil 2361 1548, mail pea@dafolo.dk
Skolechef Stefan Møller Christiansen, Mariagerfjord Kommune, mobil 6119 4496, mail stech@mariagerfjord.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.