Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Ledelse

Dafolo har genfundet formen

26. november, 2019

Et positivt regnskab er resultatet af en fokuseret indsats med prioritering af virksomhedens forretningsområder.

Et særdeles positivt årsregnskab for 2018/19 blev godkendt på generalforsamlingen i sidste uge. Et resultat før skat i Dafolo A/S på 4.118 tkr. signalerer en væsentlig forbedring i forhold til sidste års resultat på – 1.005 tkr. Virksomheden har performet væsentligt bedre end budgetteret ved at øge både top- og bundlinje på alle forretningsområder. 

Efter nogle udfordrende år er der dermed etableret en stabil drift, der giver både bestyrelse og ledelse anledning til at tror på, at den positive udvikling vil fortsætte. Bag det flotte resultat ligger en solid præstation af alle virksomhedens afdelinger, der har leveret en stor indsats for at skabe vækst ved at udvikle nye produkter, sikre høj kvalitet, yde professionel kundeservice og effektivisere interne arbejdsgange. En sådan indsats kræver et godt samarbejde på tværs af afdelinger og rammer, der i dagligdagen, er med til at skabe en god stemning.

Med den nyligt tiltrådte adm. direktør Henrik Brandt i spidsen er der indledt en strategiproces, som skal udstikke kursen mod nye vækstmål for virksomhedens tre forretningsområder; Det digitale område udvikler i samarbejde med datterselskabet Convergens selvbetjenings- og integrationsløsninger til den offentlige sektor. Det pædagogiske forretningsområde har en solid position i markedet som faglitterært forlag med en pædagogisk udgivelsesprofil og har ekspanderet gennem en årrække med afholdelse af store internationale konferencer og opbygning af en pædagogisk konsulentafdeling rettet mod såvel skole- som dagtilbudsområdet. Det tredje forretningsområde er lager & logistik, som har vækstet siden dets etablering og fortsat oplever kundetilgang af forlag, der ønsker at anvende Dafolo til ekspedition af bøger til boghandlere, privatkunder, offentlige kunder og erhvervskunder.

Ambitionen med det forestående strategiarbejde er at styrke Dafolos position i markedet og samtidig sikre, at virksomheden forbliver en attraktiv arbejdsplads gennem styrkelse af sammenhængskraften og identificering af pejlemærker, der definerer fremtidens Dafolo. Adm. direktør Henrik Brandt ser et stort potentiale i virksomheden, der spænder vidt hvad angår kompetencer og fagområder. Han udtaler; ”Et godt økonomisk fundament og et stort engagement blandt medarbejderne tegner godt for den forestående strategiproces, som jeg ser meget frem til.”

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde