Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Presse

Deltagelsesmuligheder for alle i Varde Kommunes skolevæsen

10. maj, 2023

Et stærkt læringsmiljø og øget motivation skal være med til at forme fremtidens skole.

Ledere, lærere og pædagoger har oplevet, hvordan et kompetenceløft gjorde en forskel og gav større motivation i hverdage efter forløb med fokus på deltagelsesmuligheder for alle børn gennem flere voksne i læringsrummet. Efter gennemførelse af fælles læringsdage for alle medarbejdere, uddannelse og træningsbaner på to ”pilotskoler”, ønskede skoler og forvaltning i Varde kommune derfor at udbrede alle de gode erfaringer og arbejde i dybden for at nå helt ud i klasserummet til gavn for alle kommunens børn.

Med udgangspunkt i de positive erfaringer har Varde Kommune derfor igangsat et nyt 3-årigt forløb, der sigter mod at styrke læringsfællesskabet på tværs af forvaltningsteamet, ledersporet, vejledere/ressourcepersoner og alle lærere og pædagoger på skolerne. Ved at arbejde på tværs af alle spor ud fra samme fokus etableres et fælles fundament og de nødvendige værktøjer til at kunne bidrage til et inkluderende læringsmiljø med deltagelsesmuligheder for alle børn. Piloterne har også i dette forløb en særlig rolle, da de seneste års gode erfaringer og idéer, skal udbredes til kommunens øvrige professionelle, så god praksis spredes fra en skole til en anden.

Kompetenceudviklingsforløbet er et led i eksekvering af Varde kommunes visionsstrategi ”Fremtidens skole”, hvor ambitionen er at skabe et skolevæsen, der fungerer som ét stort læringsfællesskab, hvor alle bliver dygtigere. Da et skolevæsen er en kompleks størrelse, hvor professionelle med forskellige roller og kasketter har samme mål, er det afgørende, at der skabes et læringsmiljø præget af en positiv grundstemning gennem psykologisk tryghed og vidensdeling hos alle skolens aktører, for at visionsstrategiens intention bliver til handling.

Skolechef Kim Nielsen udtaler ”Vi har erfaret, at to-voksenordningen understøtter vores overordnede politiske målsætninger samt vores fælles ambition om, at alle børn skal have reelle deltagelsesmuligheder i de aktiviteter, der finder sted i barnets og den unges skoledag. Det har givet lærerne mulighed for at gentænke og eksperimentere med andre måder at organisere og gennemføre undervisningen på, og derigennem har det haft en positiv indvirkning på det professionelle læringsfællesskab på tværs af vores skolevæsen.”

Investeringen i at løfte de pædagogiske og didaktiske kompetencer hos de professionelle på tværs af kommunens skolevæsen er desuden et led i kommunens mål om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Dels fordi det på flere måder er ressourcekrævende at on-boarde nye medarbejdere, dels fordi forskningen viser, at kontinuitet og stærk fælles faglighed har værdi ift. at give børnene en ensartet og pædagogisk kvalitetsfyldt hverdag.

I løbet af de tre år vil lærere, pædagoger, ressourcepersoner, skoleledere og forvaltningsteam styrke deres indbyrdes læringsfælleskab ved at arbejde med at lede tættere på praksis, give sparring, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med fokus på læringsrum, hvor to professionelle i samarbejde udvikler læreprocesser for en gruppe elever.

Kompetenceudviklingsforløbet involverer deltagelse fra alle skoler i Varde Kommune og gennemføres i samarbejde med konsulenter fra Dafolo. Indholdet af forløbet for de forskellige aktiviteter afstemmes undervejs og samskabes med afsæt i kapacitet, ståsted og lokale udfordringer på den enkelte skole. Forløbet justeres hele tiden efter virkeligheden og de udfordringer og erfaringer, der høstes på vejen. Denne tilgang har vist sig succesfuld i de første forløb med kommunen. Hanne Marie Vesløv, skolekonsulent hos Børn og Læring forklarer ”Skolevæsenets hverdag ændrer sig løbende, så et fastlåst standardforløb vil ikke give mening. Ved at justere indholdet løbende i forløbet, oplever vi, at emner og fokus matcher virkelighedens behov. Vores erfaring er, at vi på den måde ser en positiv forskel på relativ kort tid.”

Dafolo er vant til at læse virkeligheden, og hvad den kalder på af tiltag og kan hurtigt tilpasse nye aktiviteter efter virkelighedens behov i både ledelsesteam og i de enkelte teams på skolerne.

At skabe læringsmiljøer, der styrker deltagelsesmulighederne for alle børn, er på dagsordenen i mange kommuner i landet. Erfaringerne fra Varde Kommune tyder på, at fokus på samstemthed blandt alle skolevæsenets aktører og kontinuerlige øvebaner på alle niveauer kan være en nøgle til at øge kvaliteten gennem professionelle læringsfælleskaber for alle.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde