Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Lager og logistik

Netværksarrangement på det nye Moesgaard museum

25. januar, 2015

I slutningen af januar deltog en række Dafoloekspederede forlag i et netværksarrangement med fokus på praktiske informationer, effektiv markedsføring via de sociale medier samt udveksling af viden og erfaringer.

Dagens først programpunkt var en opdatering af det seneste års aktiviteter med relevans for den daglige ekspedition og kommunikation med forlagene. Der blev præsenteret nye funktionaliteter for den portalløsning, der stilles til rådighed for alle Dafoloekspederede forlag og som giver dem mulighed for at følge udviklingen i eget salg.

Dagen bød også på indlæg fra forlægger, forfatter og kommunikationskonsulent Abelone Glahn, der gav deltagerne indblik de væsentligste sociale medier, der med fordel kan anvendes til markedsføring af bøger. Der blev givet en række konkrete anvisninger og gode råd i forhold til prioritering af ressourcerne, der bruges på forlagets tilstedeværelse på de sociale medier. Med udgangspunkt i forskellige cases gav forlægger og forfatter Eva Maria Fredensborg fra Elg & Co. gode råd om effektiv og målrettet markedsføring. Hun opfordrede til at lade al markedsføring tage udgangspunkt i tre centrale elementer: produkt, mødet og kunden og delte ud af sine erfaringer med gode og brugbare eksempler.

Netværksarrangementet sluttede med en rundvisning på det helt nye museum.

Deltagerne har givet særdeles positiv respons på netværksdagen. Der udtrykkes stor tilfredshed med det årligt tilbagevendende arrangement, der giver god mulighed for dialog med repræsentanter fra Dafolo samt sparring og idéudveksling med andre forlag.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.