Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Digitale løsninger

Dafolo bliver en del af OS2 partnerskabet

17. november, 2017

Vi har for nylig indgået en leverandøraftale med det Offentlige Digitaliseringsfællesskab OS2, som gennem de seneste år for alvor har vist sin strategiske berettigelse med konkrete resultater inden for udvikling af kommunale it-løsninger. OS2 er et åbent fællesskab for offentlige myndigheder, og arbejder på at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Med indgåelse af en aftale med OS2 har vi nu tiltrådt fællesskabets formål og Code of Conduct. Blandt ildsjælene i det Offentlige Digitaliseringsfælleskab er en del af Dafolos kommunale kunder, der i særlig grad har interesser og kompetencer inden for indberetningsområdet.

Som leverandørpartner til OS2 får Dafolo nu mulighed for at indgå i videreudvikling af nogle af relevante løsninger i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne, som kender forretningsbehovene allerbedst.

Tilgangen i et partnerskab som bygger på fælles mål, gensidig respekt og vidensdeling er en samarbejdsform, som vinder mere og mere frem i offentlig it-udvikling. Den åbne tilgang til it-udvikling med løbende inddragelse af brugere er et rigtig godt match til Dafolos tilgang til udviklingsprocesser. Det er vores erfaring, at denne samarbejdsform optimerer forløbet fra en idé opstår, til der er udviklet en konkret applikation.

Vores deltagelse i OS-fællesskabet som leverandør omfatter desuden vores datterselskab Convergens, der har indgående erfaring i rollen som partner til Brugerklubben SBSYS. Brugerklubben drives ligesom OS2 ud fra en vision om partnerskaber som fundamentet for it-udvikling og har i øvrigt har et strategisk samarbejde med OS2.

Med Convergens’ positive erfaringer med SBSYS-partnerskabet ser vi frem til et fremtidigt samarbejde med OS2-aktørerne, hvor vi i fællesskab skaber værdifulde it-løsninger til offentlige myndigheder.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.