Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Presse

Pressemeddelelse: Positivt resultat på trods af udfordrende corona-vilkår

30. november, 2021

Dafolos generalforsamling godkendte i sidste uge et positivt årsresultat for 2020/2021.

For virksomheden var det et finansår præget af stor uforudsigelighed grundet corona-pandemien. Nedlukning af kommuner, påbud om hjemmearbejde, forsamlingsforbud og stramme restriktioner for fremmøde i uddannelsessektoren er nogle af de faktorer, der har udgjort rammerne i samfundet og dermed også i Dafolo.

Hel eller delvis nedlukning af skoler og dagtilbud har i det forgange år betydet, at stort set alle efteruddannelsesaktiviteter har været sat på pause, og som leverandør og samarbejdspartner til netop disse kundegrupper blev Dafolos omsætning for konference- og konsulentydelser negativ påvirket, ligesom det forventede salg af forlagsprodukter udeblev. Dette er dog til fulde opvejet af resultaterne for virksomhedens øvrige forretningsområder, som betyder, at selskabets generalforsamling netop har godkendt et positivt årsresultat for 2020/2021. Det digitale område, der leverer it-løsninger til den offentlige sektor, har sammen med Dafolos datterselskab realiseret en væsentlig større omsætning end sidste år blandt andet gennem øget levering af arkiveringsversioner til Rigsarkivet for kommuner, der ifølge arkivloven har pligt til at aflevere bevaringsværdige data blandt andet ved udskiftning af it-systemer og i forbindelse med overholdelse af de definerede journalperioder.

Logistikområdet har oplevet både kundetilgang og et højere aktivitetsniveau forårsaget af bogbranchens udvikling, hvor online salg til den private kunde øges, og salget via den fysiske boghandel falder. Desuden er der gennemført en række større projekter, der fremadrettet styrker grundlaget for Dafolos forretning. Således blev en ny forlagsshop lanceret i foråret, som giver kunderne en langt bedre brugeroplevelse.

Henrik Brandt, der er adm. direktør, lægger ikke skjul på, at året har budt på udfordringer såvel forretningsmæssigt som ledelsesmæssigt. Mange af virksomhedens medarbejdere har arbejdet på hjemmekontoret en stor del af året, hvor den daglige kontakt med kollegaer er foregået på digitale mødefora. For virksomhedens logistikområde har fysisk fremmøde dog været helt nødvendig for at pakke et stadigt stigende antal ekspeditioner for de ca. 300 forlag, hvis udgivelser lagerføres hos Dafolo. ”Vi har derfor haft stort fokus på at sikre trivsel og arbejdsglæde under de uforudsigelige arbejdsbetingelser, og jeg er meget imponeret over den holdindsats, der er blevet leveret i alle dele af virksomheden.”

Det økonomiske resultat vidner om, at der er fastholdt et højt aktivitetsniveau i alle virksomhedens afdelinger samtidig med, at der er udvist rettidig omhu på omkostningssiden. Som topleder har Dafolos adm. direktør oplevet, hvordan pandemien har stillet krav om agil ledelse under uforudsigelige forhold, hvor et højt niveau af kommunikation i organisationen har haft stor betydning.

Ifølge Henrik Brandt har det været særdeles lærerigt samtidig med, at der er skabt en ny praksis i virksomheden, hvor hybridarbejdspladsen forbliver en del af hverdagen i tiden fremover. For at forblive en attraktiv virksomhed vil den adm. direktør derfor i den kommende tid sætte fokus på initiativer, der styrker det kollegiale fællesskab som har vist sig særdeles værdifuldt i det forgangne år. ”Når vi kombinerer fordelene ved videomøder og distanceledelse med høj trivsel i organisationen, står vi rigtig stærkt i forhold til at vækste Dafolos forretning.”, bemærker Henrik Brandt.   

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde