Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Lager og logistik

Thema-klassificering obligatorisk i Bogportalen fra 1. september 2019

27. august, 2019

Fra den 1. september bliver det i Bogportalen obligatorisk for forlagene at påføre Thema-kode på nye titler samt på ældre titler, der redigeres metadata i. Fra samme skæringsdato er det omvendt ikke længere obligatorisk at påføre Varegruppe på titlerne.

Ændringen gennemføres efter anbefaling af Dansk Thema-komite nedsat af Danske Forlag og har til formål at styrke handelen med danske bogudgivelser på kort og langt sigt, både i Danmark og internationalt.
 
Til trods for Danske Forlags indsats for at udbrede anvendelsen af den internationale Thema-klassificeringsstandard og at det i en årrække har været muligt at påføre Thema-koder i Bogportalen, så er der fortsat en stor andel af titlerne i Bogportalen, som ikke har påført en Thema-kode. 
 

Hvorfor Thema-klassificering?

De internationalt aftalte Thema-koder er meget afgørende for titlens eksponering i salgskanalerne i Danmark og i udlandet og brugen i markedsføringsmæssige tiltag:

  • Internetforhandlere anvender Thema-koder i anbefalingslogaritmer, automatiske og manuelle marketing-processer, klassificeringer og bestsellerlister på websites m.v. Brugen af den internationale Thema-klassifikation vil derfor også sikre danske bøger bedre online eksponering i udenlandske søgemaskiner og websites.
  • Streaming-tjenester anvender på mange områder Thema-kategorier på samme vis som internetbutikker, og igen er præsentationen af titlerne over for brugerne meget afhængig af relevante og retvisende Thema-koder.  

Det er i den forbindelse relevant at pointere, at det for salgskanalerne er af væsentlig betydning, at titlen ikke blot er påført en enkeltbogstavs Thema-kode, som beskriver Hovedemnet, men beriget med flere relevante Thema-koder med to eller flere bogstaver, da det først der skaber reel værdi for kunderne og dermed også salgskanalerne.
 
Thema-kategoriseringen afgør med andre ord både hvor, hvor bredt, og ikke mindst hvor relevant en titel bliver eksponeret i de digitale og fysiske salgskanaler.
 
Bogportalen opfordrer derfor til, at forlagene lægger vægt på at sikre høj kvalitet og relevans ved indsætning af Thema-koder på Underemne-niveau og yderligere beriget med de såkaldte Kvalifikatorer.
 
Den danske Thema-komite har fået oversat DK5-koder til Thema-koder for bøger udgivet i perioden 1. januar 1990 til 1. september 2015.
 
Vi anbefaler, at forlagene påfører Thema-koder i Bogportalen på ældre titler udgivet i perioden efter 1. september 2015 og frem til i dag. Forlag med mange titler i Bogportalen kan henvende sig til Bogportalen og rekvirere et dataudtræk med en liste over forlagets titler uden Thema-kode via info@bogportalen.dk. Denne service kan vi tilbyde fra primo august 2019.


Mere information om Thema-klassificeringen

I Bogportalen findes en søgefunktion til hjælp ved indtastning af Thema-kode. Her findes også en Hjælpe-funktion, som linker videre til EDItEUR’s online oversigt over Thema emnekategorier.
 
På Bogportalen kan du også finde en vejledning i brugen af Thema-koder på Bogportalen.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.