Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Lager og logistik

Vokseværk kræver flere kvadratmeter

24. juli, 2015

Tilgangen af forlag, der anvender Dafolo til ekspedition og distribution af bøger, har gjort det nødvendigt for Dafolo at udvide med flere fjernlagre i Frederikshavn.

For knap fem år siden var det lagerets opgave at håndtere forsendelse af bøger og tryksager produceret af Dafolo. I dag udgør lageret et selvstændigt forretningsområde i hastig vækst og er således meget mere og andet and et sidste led i værdikæden.

Dafolo har rødder i den grafiske branche og har gennem mange år haft eget forlag. Hertil kommer, at virksomheden har mere end 50 års erfaring med håndtering af lager- og ekspeditionsopgaver, og grundstenene var dermed lagt til afsøgning af nye muligheder i markedet, hvor kompetencerne kunne forenes til glæde for kunderne.

I 2010 delte to leverandører: DBK (Danske Boghandleres Kommissionsanstalt) og NBC (Nordisk Bog Center) markedet for forlagsekspedition imellem sig. 

Både DBK og NBC er meget store virksomheder, så Dafolo øjnede muligheden for at tilbyde et alternativ, der adskiller sig ved fokusering på personlig service, fleksibilitet og gennemskuelig økonomi. 2010  var året, hvor den første aftale om forlagsekspedition, blev underskrevet. Og siden er det gået stærkt. Dafolo Lager ekspederer i dag for ca. 150 forlag, og lige nu kommer nye forlagskunder til hver uge. På bare fire år er Dafolo Lager vokset fra alene at betjene Dafolos eget forlag til nu at have bøger liggende på ca. 5.500 m² i 6-8 meters højde.

Fleksibilitet og god service gør forskellen
På trods af dystre profetier for den trykte bog og forlagsbranchens udfordringer i en digital verden udgør mange små og mellemstore forlag stadig størstedelen af den danske forlagsbranche. Og flere kommer løbende til. Der er tale om mindre virksomheder, hvor ressourcerne bruges på forlagets kerneopgave: at udgive bøger. Derfor værdsætter kunderne i høj grad det, der adskiller Dafolo fra de øvrige forlagsekspeditioner, nemlig fleksibilitet og personlig service. Ud over effektiv og hurtig ekspedition af bøger møder forlagene stor fleksibilitet i forbindelse med løsning af hasteopgaver, for eksempel når en bog leveres i 11. time til Dafolos lager og skal hasteekspederes til boghandlerne i forbindelse med en kampagne. Eller når forlagene sælger bøger til dagligvarekæder, der kræver, at bøgerne pakkes på helt bestemte måder. For det enkelt forlag betyder det større frihedsgrader i det salgsarbejde, der skal bidrage til at drive deres forretning. Desuden kan forlagene altid komme i personlig kontakt med en medarbejder fra Dafolo og få svar på spørgsmål om beholdninger og ordrer eller rådgivning i forhold til anvendelse af Bogportalen, der er den bestillingsportal, der anvendes af alle landets boghandlere. Og kunderne er rigtig glade for at kunne hente hjælp: ”Som mindre forlag har vi ikke tid til at sætte os indgående ind i alle detaljer omkring salg og ekspedition af bøger. Dafolos viden og erfaring om forlagsbranchen er derfor guld værd for os. Og så er det fantastisk at opleve så løsnings-orienterede de er på Dafolo,” siger Christian Larsen fra ProRex Forlag. 

Som supplement til servicen over for forlagskunderne afholdes der hvert år et netværksarrangement, hvor forlagene inviteres til en dag med et fagligt indlæg og udveksling af viden og erfaringer. Netværksarrangementerne har blandt andet været afholdt i Filmbyen i Aarhus, på Zentropa, på Nordisk Film og på det nye Moesgaard museum, og de har vist sig at have stor værdi for deltagerne. Else Marie Larsen, ProRex Forlag, der har deltaget flere gange, udtrykker stor glæde over arrangementet og tilføjer: ”Netværksdagen er værdifuld for et mindre forlag, for her får du input fra forfattere og andre kompetente personer med fingrene dybt ned i ’forlagsmulden’. Du møder forlæggere, hvis dagligdag ligner din, og hvis udfordringer i stort omfang er ens. Det giver gejst til at udgive endnu flere gode bøger.”

Kvalitetstjekket af kunderne
God service og effektiv håndtering af ekspeditionsopgaver er ikke blot flotte ord i en glittet brochure! De slutkunder, der bestiller bøger hos de forlag, der ekspederes af Dafolo, giver virksomheden mange roser på anmeldersiden trustpilot.dk. I en fase med stor vækst, udvikling af forretningsområdet og indførelse af nye systemer er distributionschef Kim Jensen ganske godt tilfreds. Han udtaler: ”I al nordjysk beskedenhed er det lidt af en præstation af medarbejderne på lageret. Vi kastede os ud i etablering af et nyt forretningsområde ud fra en ’learning by doing’-tilgang, så vi har skullet lære nyt samtidig med, at vi skulle håndtere mange flere ordrer og opgaver.” 

For at imødegå tilgangen af kunder er der de seneste år investeret massivt i effektiviseringstiltag i Dafolos lagerfunktion med køb af gennemløbs- og pallereoler samt nyt stregkodesystem. Og der er forventning om, at væksten fortsætter, da mange forlag henvender sig til Dafolo med ønske om at blive kunde. ”Vi har fundet en niche i markedet, som udvider forretningen og matcher det, vi er gode til i Dafolo. At der samtidig skabes flere lokale arbejdspladser, er særdeles positivt,” slutter administrerende direktør Hans Christian Højslet. 

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.