Kom godt og enkelt
gennem ældrerådsvalget

Opnå høj valgdeltagelse med en kombination af digitalt valg og brevstemmevalg

I mange kommuner er ældre- og seniorrådene allerede i gang med at forberede de kommende ældreråds- og seniorrådsvalg. Efter introduktionen af e-boks og anvendelsen af NemId har det vist sig, at senior-borgere er de blandt de mest aktive brugere af myndighedernes digitale løsninger. Blandt borgere i aldersgruppen 65-74 år er 80% tilmeldt Digital Post. De er hurtige til at tjekke deres digitale post i e-boks og bruger Udbetaling Danmarks digitale selvbetjeningsløsninger til udbetaling af pensioner. Derfor vil der med stor sandsynlighed være en forventning fra borgerne om at kunne stemme digitalt ved det kommende ældreråds-/seniorrådsvalg.

Blandt de stemmeberettigede til valget vil også være borgere, der fortsat foretrækker at brevstemme. Vi har derfor udviklet et koncept, der gør det muligt for ældrerådsvælgerne at stemme enten digitalt eller per brev og på den måde tilgodese målgruppens ønsker og forventninger. Med konceptet undgår I dobbeltafgivne stemmer og får et godt grundlag for en høj stemmedeltagelse.


Et succesfuldt ældrerådsvalg starter i god tid!
Opgaven med gennemførelse af ældreråds- og seniorrådsvalg er oftest en tidskrævende opgave. Fra udarbejdelse af tidsplan til annoncering, udformning og produktion af trykte valgmaterialer, udsendelse af stemmesedler og kandidatliste, design af digital løsning og optælling af stemmer. Samtidig skal det sikres, at kommunens regler, retningslinjer og tidsfrister overholdes.

Vi anbefaler, at I starter i god tid med planlægningen af det kommende ældreråds- eller seniorrådsvalg. Hvordan ønsker I, at valget afholdes? Hvordan skal kommunikationen formidles? Hvilke tidsfrister skal overholdes? er blot nogle af de ting, der skal på plads for, at ældreråds- eller seniorrådsvalget bliver en succes.

Vi tilbyder at styre projektet og håndtere processen fra start til slut, så I bruger et minimum af ressourcer på opgaven. Vi har erfaring fra lignende opgaver i forbindelse med ældreråds- og seniorrådsvalg i kommuner i 2009 og 2013.
 


Trykte valgmaterialer
Vi leverer en samlet pakke bestående af et informationsbrev med konvolut, en kandidatliste udformet som en 8-siders A5-folder, en stemmeseddel samt frankeret svarkonvolut. Desuden sørger vi for udsendelse til borgere, der ikke aktivt har valgt at afgive stemme digitalt. Udsendelsen sker på baggrund af persondata fremsendt af kommunen.

Alle medier designes med udgangspunkt i kommunens retningslinjer for logo, skrifttyper og farver. Vi hjælper også meget gerne med layout af informationsannoncer til lokalaviser og dagblade. I kan vælge at de indsendte brevstemmer sendes direkte til Dafolo, så sørger vi for at fremsende de indkomne stemmer til jer, så de er fremme forud for stemmeoptællingsdagen.
 


Digitale valgmaterialer
Vi leverer en samlet løsning, der indeholder et modul til udsendelse af besked til e-boks hos de borgere, der har valgt at stemme digitalt. Udsendelsen sker på baggrund af persondata fremsendt af kommunen og indeholder en informationstekst, en kandidatliste samt et link til stemmeafgivelse. Skærmbilleder og opsætning af webtekster designes med udgangspunkt i kommunens retningslinjer for logo, skrifttyper og farver, så der er overensstemmelse til de trykte materialer. Den digitale løsning indeholder desuden et modul til afgivelse af stemme til ældreråds- eller seniorrådsvalget, hvor borgeren signerer med NemId og automatisk modtager en kvittering i sin e-boks. De indkomne stemmer tælles automatisk op, når fristen for stemmeafgivelse er nået. Vi hjælper også meget gerne med layout af informationsbanner til kommunens hjemmeside.


Hvilken model vælger I?
Uanset, om I vælger at afholde ældreråds- eller seniorrådsvalg som brevstemmevalg, digitalt valg eller som en kombination af de to, kan vi hjælpe. Vi har løst opgaven for en række kommuner og kender vigtigheden i at styre en tidsplan, overholde deadlines og sikrer fortrolighed. Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med det forestående valg.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.