Dafolo Løsningsportal

Hurtigt og effektivt redskab til forespørgsel på udvikling af specielle formularer eller selvbetjeningsløsninger.

Den enkle vej til bestilling af formularer og selvbetjeningsløsninger

Vores Løsningsportal imødekommer behovet for formularer og selvbetjeningsløsninger, der rækker ud over de standarder, der er baseret på KL’s vejledninger og som findes i Borgeronline® og diaform+.

Dafolo Løsningsportal har til formål at skabe en ramme for et tværkommunalt fællesskab om specialløsninger, som hidtil er håndteret af kommunerne enkeltvist. Med Dafolo Løsningsportal er det desuden hurtigt og effektivt for kommunen at forespørge på udvikling af specielle formularer eller selvbetjeningsløsninger. Samtidig får kommunen indblik i, hvilke løsninger, der allerede er udviklet og taget i brug af andre kommuner og kan på den måde lade sig inspirere til yderligere digitalisering af arbejdsgangene.

Specialudviklede borgerselvbetjeningsløsninger fremtræder for brugeren præcis som de tilsvarende KL-baserede løsninger i Borgeronline® og som specialformularløsninger til brug for sagsbehandleren i diaform+. Tilsvarende foregår administration, monitorering og brugertilpasning af specialløsninger i administrationssystemet for Borgeronline® og diaform+.

Adgang, anmodning og bestilling
Alle kommuner kan uden beregning få adgang til Løsningsportalen. I bestemmer selv, hvor mange brugere, der skal have tilsendt brugernavn og password. Det vil være en fordel, hvis kommunen udpeger nogle få personer, der har mandat til at igangsætte konkrete udviklingsopgaver via portalen.

I Løsningsportalen har vi defineret tre typer af løsninger: selvbetjeningsløsninger, diaform+ formularer og simple blanketter, blot til udskrivning. Ved valg af løsningstype vises en oversigt over de produkter, der allerede er udviklet og taget i brug af kommuner. Ved valg af en konkret løsning, gives information om, hvilke andre kommuner, der anvender den specifikke løsning. Ønsker I at tage en allerede udviklet specialløsning i brug, kontakter I en af os, hvorefter vi sender et aftalegrundlag til underskrift.

Hvis jeres aktuelle behov rækker ud over de eksisterende løsninger, indsendes en anmodning om udvikling af ny løsning med så fyldestgørende informationer som muligt. Indhold og omfang af den indsendte anmodning vurderes af fagkonsulenter i samarbejde med udviklere, og I får et konkret tilbud på pris og leveringstid tilsendt. Efter idriftsættelse af en løsning, sker ajourføring af det lovmæssige grundlag på initiativ af de kommuner, der er tilsluttet løsningen mod betaling for medgået tid, mens vi sørger for den tekniske drift, vedligehold og support.

Vi har allerede udviklet mere en 100 nye specialløsninger på initiativ fra kommunerne, som alle kan ses i løsningsportalen, hvor der hele tiden bliver tilføjet nye forslag.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde