Digital medbetjening

God service til borgere, som har vanskeligt ved at anvende de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Digital håndtering af ikke-digitale borgere

Vi har udviklet en række løsninger, der tilgodeser behovet for at kunne yde god borgerservice over for den gruppe af borgere, som har vanskeligt ved at anvende en selvbetjeningsløsning. Det drejer sig blandt andet om socialt udsatte og borgere med sprogvanskeligheder, handicaps eller manglende digitale kompetencer.

Vores løsninger til digital medbetjening er udviklet til understøttelse af eksempelvis borgere, som møder op i Borgerservice men som ikke selv har mulighed for at anvende den obligatoriske løsning. Princippet er, at sagsbehandleren gennemfører ansøgningen på en tablet med eventuel vedhæftning af billeddokumentation, hvorefter borgeren signerer med en touch pen eller med fingeren, direkte på tablet’en. Ansøgningen sendes derefter digitalt til den relevante postkasse hos kommunen, så data kan opsamles og indlæses i et fagsystem og arkiveres i ESDH.

Idet løsningen alene kræver adgang til internettet, er det i princippet muligt at yde medbetjeningsservice hvor kommunen foretrækker det, eksempelvis på væresteder og plejehjem.

Da ansøgeren underskriver med pen og ikke signerer digitalt opnås gyldigheden af underskriften ved, at borgerservicemedarbejderen sikrer sig, at borgerens id er gyldigt og desuden overværer underskrivningen. En fremgangsmåde, der er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen.

Hvis en borger ikke kan anvende en digital selvbetjening, skal ansøgningen afleveres i papirform og efterfølgende scannes. Det er både dyrt og besværligt. Med anvendelse af Medbetjeningsløsningen forenes behovet for god borgerservice med fastholdelse af, at ansøgninger alene findes i digital form i kommunens arkivsystem.

Medbetjeningsløsning til anmodning om fritagelse for digital post

Et eksempel på en af vores medbetjeningsløsninger er en løsning til anmodning om fritagelse for digital post. Løsningen er udviklet til anvendelse på en tablet, hvor borgeren underskriver med en tablet-pen eller med en finger. Den mobile løsning gør det effektivt og nemt for sagsbehandleren at hjælpe borgeren gennem udfyldelse af anmodningen om fritagelse for digital post. Og den gode borgerservice kan foregå uafhængig af sagsbehandlerens kontorarbejdsplads.

Når borgeren har underskrevet anmodningen på en tablet, sendes den underskrevne formular automatisk til en sikker mailadresse i kommunen til brug for den efterfølgende sagsbehandling med registrering i Digital Post-administrationsmodulet. Formularen er forberedt til digital præjournalisering via ESDH-integration. 

Eksempler på andre af vores Medbetjeningsløsninger

  • Ansøgning om personligt tillæg og helbredstillæg
  • Anmeldelse af indrejse
  • Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler
  • Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning
  • Erklæring om oplysningspligt (Dansk)
  • Erklæring om oplysningspligt (Engelsk)
  • Samtykkeerklæring til indhentning og videregivelse af personlige oplysninger

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde