Sikker og korrekt udarbejdelse af arkiveringsversioner 

Godkendte afleveringer til arkivmyndighederne

Ifølge Arkivloven om offentlige arkiver og om offentlige arkivers virksomhed har kommuner pligt til at gemme data, hvis der er truffet beslutning om bevaring. Kommuner og regioner skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Det gælder blandt andet ved udskiftning af it-systemer og i forbindelse med overholdelse af de definerede journalperioder. I disse tilfælde skal der afleveres en arkiveringsversion til Rigsarkivet eller et andet offentligt arkiv, inden et it-system slettes eller, når data er irrelevante i relation til administrativ anvendelse. Alle landets kommuner står dermed løbende over for opgaven med konvertering af data og klargøring til aflevering til arkivmyndighederne. I Dafolo arbejder vi på højtryk med at hjælpe kommuner og statslige myndigheder med at konvertere og klargøre data til arkivering. Vi understøtter de mest anvendte ESDH-systemer, en række fagsystemer og Notes-systemer generelt. Vi afleverer til både Statens Arkiver og §7 arkiv.

Systematik og erfaring sikrer kvalitet i afleveringsversioner
I praksis indebærer opgaven med konvertering og klargøring til aflevering af filer til arkivmyndighederne en omhyggelig og grundig systematik samt en sikker håndtering af data herunder overholdelse af GDPR. Vi har indgående indsigt i retningslinjerne og sikrer dermed, at opgaven med konvertering af filer samt dannelse og aflevering af arkiveringsversionerne til arkivmyndighederne udføres i overensstemmelse med Arkivloven.

Projektmodel
Vores afleveringsprojekter tilpasses den enkelte myndigheds behov og ønsker og indeholder altid en indledende analysefase, hvor der bl.a. træffes beslutning om afleveringsmetode, oprydning i data og filtyper. I den indledende fase afklares udvælgelse af data til afleveringsversionen og der sættes fokus på uhensigtsmæssigheder i brug og anvendelse af data. Som grundlag for foranalysen indgår dataudtræk og statistik, der f.eks. kan give et overblik over antal sager fordelt på sagsstatus, antal passive sager, dokumenternes filtyper og omfanget af særligt store filer.

Med udgangspunkt i statistiske data bidrager vi med kvalificeret sparring, så myndigheden kan træffe de nødvendige valg i forhold til oprydning og udvælgelse af data til en aflevering – herunder evt. kassation.

Udvalgte referencer


Godkendt leverandør
Vi er på Rigsarkivets liste over godkendte leverandører af arkiveringsversioner.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde