Fagspecifikke løsninger

- færre fejl, sparet tid og
bedre flow i opgaveløsningen

 

I samarbejde med kommunale fagpersoner udvikler vi løbende fagspecifikke, digitale løsninger til håndtering af den administrative sagsbehandling.

Fælles for vores fagspecifikke løsninger er, at de skaber værdi for sagsbehandlere og brugere i form af reduceret tidsforbrug, øget kvalitet og hurtigere ekspeditionstid.

De fagspecifikke løsninger er brugervenlige, digitale løsninger med mulighed for signering, autojournalisering og tilknytning af betalingsmodul, hvor det er relevant.

Klik her og læs om vores selvbetjeningsløsninger til indbringelse af sager for husleje- og beboerklagenævn.

Klik her og læs om vores løsning til indberetning af timer og automatisk beregning af satser for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og Ledsageordning.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.