Integrationsløsninger

- leverer data, hvor de skal bruges gennem struktureret indsamling og integration.

Vi leverer data, der hvor de skal bruges!

Vi leverer integrationsløsninger til en række ESDH- og fagsystemer samt forskellige fællesoffentlige løsninger som f.eks. Digital post, borger.dk, virk.dk og Serviceplatformen. Omfanget og funktionaliteten af hver enkelt integration defineres i samarbejde med kunden. Vores datafangst leveres typisk som en XML-streng, som gør integrationer muligt, hvor modtagersystemet har en åben snitflade/arkitektur, men vi kan også integrere på andre måder. I takt med at Serviceplatformen udbygges, vil vi tage disse muligheder i brug.

Ved hjælp af sikker dataudveksling kan oplysninger om borgere og virksomheder genbruges i flere forskellige systemer og dermed minimere risikoen for fejl samtidig med, at der spares tid på genindtastning og manuelle fejlrettelser.

Gennem struktureret indsamling, genbrug og integration af data effektiviseres den digitale forvaltning. Det sikrer, at data modtages det rette sted i forretningen, enten hos en sagsbehandler eller i det fagsystem, hvor sagsbehandlingen skal ske. Det kan f.eks. være i form af automatisk sagsoprettelse i ESDH-systemer, uanset om borgerhenvendelsen er papirbaseret eller digital. De indsamlede data kan beriges ifm. videregivelse til andre it-systemer.

Integrationer og intelligent datahåndtering sikrer således ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen og åbner samtidig mulighed for straksafgørelser. Nøgleordene er forenkling og automatisering af arbejdsgange, sikkerhed og effektivitet.

Convergens Integrationsplatform (CIS)
I samarbejde med vores datterselskab Convergens leverer vi en stærk integrationsløsning baseret på åbne standarder, der i sin grundform giver mulighed for en række integrationer. CIS-løsningen indeholder en række komponenter, der gør det muligt at automatisere og optimere dataudvekslingen mellem systemer.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde