OptiFlow

- fleksibel platform til digitalisering af forretningen

Digitalisering skal drives af forretningstænkning

Der er god grund til, at digital transformation er et strategisk fokusområde blandt erhvervsledere. Dels stiller lovgivningsmæssige krav, for eksempel i forhold til GDPR, om øget sikkerhed i forbindelse med digital kommunikation, dels skabes der grundlag for realisering af en række forretningspotentialer, hvis teknologien udnyttes til at forbinde data fra virksomhedernes kernesystemer. Gennem automatisering af processer spares tid samtidig med, at der opnås sikkerhed for en ensartet kvalitet i håndteringen af såvel interne administrationsopgaver som den eksterne kundekommunikation. Desuden opnås et samlet overblik over virksomhedens kerneprocesser, der kan indgå som beslutningsgrundlag, når der træffes beslutninger om udviklingstiltag, som skal styrke virksomhedens position i markedet.


Overblik, kvalitet og sikkerhed

Med OptiFlow-platformen får virksomheden en stærk teknologi til understøttelse af forretningen, så målene med den digital transformation indfries. Blandt platformens mange styrker er dens skalérbarhed og fleksibilitet, som giver mulighed for, at teknologien kan tages i brug i takt med, at organisationens digitale modenhed øges. Platformen er opbygget af moduler, der imødekommer forskellige typer af forretningsmæssige udfordringer, så der investeres i præcis den teknologi, der skaber værdi. Flere af vores kunder vil genkende beskrivelsen af OptiFlow under navnet CIS (Convergens Integrations System), som var platformens tidligere navn. 

Dele af løsningen fungerer som en Input-Output Manager, der henter dokumenter med mulighed for at tilføre metadata på såvel den udgående som den indgående korrespondance. I/O Manageren knytter herefter dokumenter og metadata til en sag og fungerer herefter som et digitalt postbud, der fremsender beskeder til rette vedkommende.

Platformens fire moduler er udviklet til at håndtere, fordele og arkivere forskellige typer af post og henvendelser:

Vi tilbyder OptiFlow gennem SKIs dynamiske indkøbssystem 02.06 Standardsoftware. Aftalen giver den offentlige sektor mulighed for blandt andet at indkøbe standardsoftware, support og vedligeholdelsesaftaler. Læs mere om SKIs indkøbssystem her

Tag organisationen med på den digitale rejse

For at investeringerne i digital transformation for alvor øger forretningsmodenheden, bør relevante medarbejdere i organisationen inddrages i arbejdet med at kortlægge og gentænke forretningsprocesser. På denne måde sikres, at teknologi og data flow kommer til at understøtte virksomhedens kerneopgaver. Det er vores erfaring, at denne fase kræver god projektledelse for at sikre fremdrift i afdækningen af eksisterende rutiner og stillingtagen til nye forretningsgange. Vores proceskonsulenter hjælper gerne med at beskrive, omlægge og gentænke arbejdsgange herunder prioritering af, hvilke registre og databaser, der skal indgå.
 

Kom i gang med trin-for-trin facilitering

Vores tilgang til optimering af forretningen via digitalisering er kendetegnet ved at starte i det små med skarpt fokus på at dokumentere, at den løsning, der tages i brug, bidrager til at indfri målene. Ved valget af OptiFlow anbefaler vi derfor indledningsvis en 1-dags workshop, hvor vi introducerer jer for platformen og faciliterer en proces, der identificerer de forretningsgange, I ønsker at prioritere. Med udgangspunkt i beskrivelse af arbejdsgangene opsættes de ønskede flows og eventuelle integrationer i OptiFlow.
 

Udvalgte referencer

Vi har implementeret OptiFlow i en række forskellige organisationer og deler gerne ud af erfaringerne med proces og anvendelse i de enkelte cases.

  • Københavns kommune

  • Rudersdal kommune

  • FOA

  • Aalborg Kommune

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde