Stærke selvbetjeningsløsninger

- øger kvaliteten i opgaveløsningen i den kommunale administration.

Med Borgeronline® tilbyder vi en række stærke selvbetjeningsløsninger, der åbner mulighed for at øge kvaliteten i opgaveløsningen i den kommunale administration.

Løsningerne kan købes individuelt eller som pakker bestående af udvalgte selvbetjeningsløsninger.

De guidede forløb er designet, så de er forberedt til håndtering af interne processer med mulighed for straksafgørelser og effektiviserede arbejdsgange.

Brugervenlighed har høj prioritet i vores løsninger, fordi den er et helt afgørende parameter for at realisere mål som bedre kvalitet i kommunens borgerservice og ressourcebesparelser i forbindelse med sagsbehandlingen. Vores løsninger overholder Digitaliseringsstyrelsens krav til brugervenlighed i selvbetjeningsløsninger ift. sprog og tekster, forløb og flow, design og tilgængelighed samt dato og oplysninger, og er kan derfor præsenteres på borger.dk og virk.dk.

For alle vores selvbetjeningsløsninger gælder, at ansøgninger eller anmeldelser og eventuelle bilag kan indsendes med anvendelse af digital signatur/NemID. Ved modtagelse af de indsendte data kan løsningen sørge for arkivering af sagen i kommunens ESDH-system. På baggrund af de indsendte oplysninger er der mulighed for at udvide med automatiserede processer som f.eks. automatisk fremsendelse af kvitteringsskrivelse til ansøger.

Vores selvbetjeningsløsninger understøtter NemLogin, Digital post og tilsvarende nationale standarder og er forberedt til integration med forretningssystemer som f.eks. ESDH, Pdata, CPR, Doc2Mail, økonomisystemer og forskellige fagsystemer.

Vi arbejder løbende på at udvide antallet af selvbetjeningsløsninger. I samarbejde med vores kunder prioriterer vi de sagsområder, der tilfører værdi til opgaveløsningen i den kommunale administration.
 

Dafolo er godkendt SKI-leverandør

Dafolo er leverandør til SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) på rammeaftale 02.19 og kan derfor levere asp-løsninger til kommunerne under SKI-rammeaftalernes fordelagtige vilkår.  

Via SKI kan følgende løsninger købes:

Dafolos løsninger til Signeringsflow og Præjournalisering er tilkøbsmuligheder på SKI-aftalen. 

Læs mere om SKI 02.19 ASP/CLOUD på SKI's hjemmeside.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.