Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Digitale løsninger

Bedre og mere fleksibel kommunikation med borgere, virksomheder og medarbejdere i Aalborg Kommune

11. september, 2017

Ny platform åbner mulighed for at øge brugervenligheden og styrke sammenhængen i kommunens digitale løsninger.

Aalborg Kommune arbejder målrettet på at udnytte potentialet i digitalisering. Vel at mærke uden at gå på kompromis med den gode borgerservice. Men indgåelse af en aftale om investering i en ny digital platform vilnye og brugervenlige løsninger gøre det lettere for borgere og virksomheder at varetage den digitale kommunikation med kommunen. Den nye platform indeholder et stort antal moderne selvbetjeningsløsninger, udviklet i et ensartet og nemt tilgængeligt design, så selv den uerfarne bruger af kommunens løsninger, borgere såvel som virksomheder, hurtigt lærer at genkende og navigere i løsningerne.

Også sagsbehandleren får med den nye platform et effektivt værktøj til rådighed, som sikrer en ensartet behandling af sager og en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Sagsbehandlerens værktøjskasse omfatter dels alle formularer fra KL’s blanketsamling, til enhver tid opdateret i forhold til gældende lovgivning, dels kommunens egne formularer. Alle formularer, som sagsbehandleren får brug for, er således samlet i én løsning. Al formularhåndtering varetages digitalt, intet skal ud på papir undervejs. Det sparer tid for sagsbehandleren, tid som kan bruges til service overfor borgene.

Den nye platform giver mulighed for kommunikation begge veje. Initiativet til henvendelsen kan komme fra borgeren selv, via den relevante digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk og på kommunens hjemmeside, eller kommunen kan vælge at hjælpe borgeren på vej ved digital fremsendelse til borgeren af en helt eller delvist forud udfyldt formular til videre udfyldelse hos borgeren, også her i en brugervenlig digital selvbetjeningsdialog, med efterfølgende signering med NemID.

Med de nye muligheder i platformen udviskes de hidtil kendte grænser mellem på den ene side kommunens tilbud til borgeren om løsninger til digital selvbetjening og på den anden side kommunens formularbaserede kommunikation udadtil om afgørelser m.v.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.