Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Forlag og konsulenter

Dafolo og Challenging Learning indgår partnerskab om kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

27. september, 2018

Løft kompetencerne i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

I forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan er der fra Børne- og Socialministeriet udstukket en ramme for den tilhørende kompetenceudvikling målrettet:

 • De pædagogiske ledere
 • Faglige fyrtårne i daginstitutionerne
 • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter
 • Dagplejere og dagplejepædagoger

Dafolo og Challenging Learning vil meget gerne i dialog med jer om denne kompetenceudvikling. Der lægges fra ministeriets side af op til en 20-30-50-struktur, hvor 20 % af læringen skal foregå inden selve læringsdagene, 30 % under og 50 % efter. Netop denne struktur passer rigtig godt med den måde, som Dafolo og Challenging Learning arbejder på. 

Flere af disse forløb omhandler, at de professionelle omkring barnet arbejder kollektivt og formålsrettet med at skabe og opretholde en udviklings- og læringskultur for børn og voksne. Her er der særligt fokus på at udvikle en kultur, hvor det både er den voksne/professionelle og barnet, der er i den lærende rolle. Der bliver på den måde tale om en vedvarende proces, hvor de professionelle arbejder samarbejdsorienteret i tilbagevendende kredsløb af fælles undersøgelser og aktionslæring med henblik på at sikre børnenes leg, læring, udvikling, trivsel og dannelse. 

Ved at vælge Dafolo og Challenging Learning som samarbejdspartnere til denne kompetenceudvikling får I:

 • Praksisnær og handlingsorienteret kompetenceudvikling der gør en forskel for børnene i dagligdagen og skaber kvalitet i interaktionen mellem børnene og de voksne.
 • Flipped Learning-forløb – før, under og efter de konkrete læringsdage.
 • Løbende sparringer i den pædagogiske praksis ud fra konkrete aftalte praksishandlinger, jf. aktionslæring.
 • Opbygning af professionelle læringsmiljøer/-fællesskaber som en overordnet og konkret refleksionsramme og understøttende struktur.
 • Inspiration til faglig ledelse og en styrket evalueringskultur (med inddragelse af bl.a. ”small data”)
 • Fokus på, hvordan kompetencer forankres og implementeres i praksis, idet det handler lige så meget om kompetenceforankring som om kompetenceudvikling.
 • Hjælp til at gå fra pædagogiske intentioner til pædagogisk praksis vha. klare mål og mindset
 • Redskaber og metoder til lærende reflekterende samtaler, der også kan bruges i vejledningssammenhænge.
 • Taksonomier – der udarbejdes i samarbejde – for de kompetencer, der ønskes erhvervet. 

Vi vil gerne tale med jer om, hvordan ovenstående skal se ud i jeres kontekst, så læringsdagene og -forløbene bliver skræddersyet netop til jeres udvikling, behov og ønsker. 

Dafolo og Challenging Learning har indgået et partnerskab vedrørende sammen at løse kompetenceudviklingsopgaver på dagtilbudsområdet. 

Vil du vide mere?

 • Salgs- og marketingkoordinatorDorte Kristensen2080 2828dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.