Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Ledelse

Strategisk beslutning styrker Dafolos forretning

10. februar, 2019

Prioritering af forretningsområder skal i de kommende år realisere potentialet på markeder i vækst.


Dafolo har siden 1957 hjulpet offentlige kunder med løsninger til forenkling, udvikling og forbedring. I takt med den teknologiske udvikling har produkterne over årene ændret sig fra trykte blanketter og pjecer til at være digitale selvbetjenings- og integrationsløsninger. Konsekvensen af denne udvikling er et faldende forbrug af grafiske produkter. Samtidig åbner teknologien mulighed for, at kunderne selv investerer i printere til produktion af egne materialer. Med udgangspunkt i en strategisk forretningsanalyse har bestyrelsen i Dafolo A/S derfor besluttet, at sælge virksomhedens grafiske forretningsområde til Scandinavian Print Group. De grafiske forretningsaktiviteter drives fra 1. februar videre under Jypa-navnet.

Ved frasalg af aktiviteterne har professionel kundeservice og levering af grafiske kvalitetsprodukter haft høj prioritet hos ledelsen, ligesom fastholdelse af medarbejdere er vægtet højt. 6 ud af 10 medarbejdere fortsætter således hos Scandinavian Print Group med samme arbejdssted som hidtil, da Scandinavian Print Group har lejet kontorfaciliteter hos Dafolo i Frederikshavn. I praksis kan kunderne altså bestille grafiske produkter, som de plejer. Velkendte kontaktpersoner vil også fremover yde god kundeservice og kunne tilbyde det sædvanlige sortiment. Da Scandinavian Print Group råder over Skandinaviens største grafiske produktion, vil kunderne få adgang til et endnu bredere sortiment af grafiske produkter.

Om beslutningen siger konst. adm. direktør Peter Vinther: ”Som ledelse har vi et ansvar for at sikre et fundament for fremtidig vækst, og ressourcer og investeringer skal prioriteres på aktiviteter, der skaber udvikling og værdi for vores kunder”. Derfor fortsætter det tætte samarbejde med kommuner, skoler, daginstitutioner og forlag, hvor vi leverer digitale løsninger, pædagogisk kompetenceudvikling og forlagsprodukter og distributionsløsninger.

Ifølge Peter Vinther ønsker ledelsen at bevare og udvikle Dafolos som en attraktiv arbejdsplads i Frederikshavn og samtidig profilere virksomheden i relation til de nordjyske uddannelsesinstitutioner, som er en del af fødekæden i forhold til rekruttering af kompetencer inden for it-udvikling, projektledelse, kommunikation og digitale læreprocesser.

I dag udvikler Dafolo bl.a. digitale læremidler til elever i folkeskolen, hvor virksomhedens indsigt i pædagogik og didaktik kombineres med viden om it- udvikling og optimering af brugeroplevelse.

I dag udvikler Dafolo bl.a. digitale læremidler til elever i folkeskolen, hvor virksomhedens indsigt i pædagogik og didaktik kombineres med viden om it- udvikling og optimering af brugeroplevelse.

Fundament for fremtidig udvikling

Dafolo består nu af tre forretningsområder med potentiale for vækst. Et digitalt område udvikler i samarbejde med datterselskabet Convergens selvbetjenings- og integrationsløsninger til den offentlige sektor. Et pædagogisk område med en solid position i markedet som faglitterært forlag med en pædagogisk udgivelsesprofil og som med succes har ekspanderet gennem en årrække med afholdelse af store internationale konferencer og opbygning af en pædagogisk konsulentafdeling rettet mod såvel skole- som dagtilbudsområdet. I fremtidsplanerne for forlaget indgår fortsat udvikling af digitale læremidler og andre digitale løsninger blandt indsatsområderne. Det tredje forretningsområde er lager & logistik, som vækstet siden dets etablering i 2010. Dafolo oplever således fortsat kundetilgang af forlag, der ønsker at anvende virksomheden til bogekspedition og distribuerer i dag bøger til boghandlere, privatkunder, offentlige kunder og erhvervskunder for ca. 150 danske forlag.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde