Et ansigtsløft til CIS 3.0 UI

Brugergrænsefladen til at administrere Convergens Integrations Server (CIS) er blevet forbedret på følgende områder:

  • Dashboard med navigation og overblik
  • Nem adgang til opsætning af CIS boksen og kig på data
  • Statistik med overskueliggørelse af hvilke typer af data, der kommer igennem CIS
  • System advarsler - er der data, som er fejlet

Kort om CIS:

CIS består af en række Java komponenter der tilsammen udgør en integrations løsning.

Centralt data på CIS er beskeder som er dokumentobjekter, der indeholder oplysninger, som skal flyttes fra et system til et andet samt forsendelser,  der er udgående Digital Post eller fjernprint.

Centrale komponenter er Beskedbasen (indeholder de beskeder, der gemmes og behandles af CIS) samt DFF (Digital Forsendelses Fordeler, som står for modtagelse og afsendelse af forsendelser).

CIS arbejder med en regelmotor med regler, der, ud fra en række angivne krav, beskriver hvilke beskeder der skal flyttes hvorhen. En besked bærer informationen der skal flyttes fra et system til et andet. På CIS defineres en række integrationer som beskriver en beskeds livs cyklus fra den kommer ind i CIS til den evt. forlader CIS igen via en regels definition. En integration behandler beskeder specificeret af det modtager modul som har modtaget/afhentet beskeden fra et andet system. Modtagelsen varetages af en række jobs som kan sættes op til at køre med bestemte intervaller. Det samme kan gælde for afleveringen. Hver integration har en række beriger moduler tilknyttet. Disse moduler kan så tilknyttes integrationen i en defineret rækkefølge. Berigelsen af beskeden sker både for at trække så meget information ud som muligt og for at beskeden har de korrekte oplysninger i forhold til aflevering i modtager systemet.

Dashboard

Når brugeren tilgår CIS 3.0 UI ses følgende startside/dashboard med navigation og overblik. Der er mulighed for begrænset adgang for specifikke arbejdsopgaver.

Dashboard består af

  • Menu (1) 
  • Store navigations indgange (2)
  • Statistik og overblikbilleder (3)
  • System advarsler (4)
  • Brugerprofil (5)

Menu (1)

Menuen kan foldes ud og ind og er tilgængelig på alle sider.

  • Beskeder- her er der adgang til de beskeder som skal rutes fra eet system til et andet
  • Forsendelser - her er der adgang til de digitale forsendelser som skal til Digital Post, Doc2Mail eller Strålfors Connect
  • Regelopsætning - her er der opsætningsmuligheder for Regler samt Felter og Kategorier, som anvendes ifm regelopsætning
  • Opsætning
    • Integrationer - adgang til opsætning af integrationer
    • Moduler - adgang til opsætning af moduler
    • Jobs – her er adgang til opsætning af skemalagte jobs som skal udføres på platformen
    • Komponenter - adgang til opsætning af komponenter
    • WildFly, phpMyAdmin og KeyCloak
  • Datakik
    • OIO Sager og OIO Dokumenter - her er der adgang til sager og dokumenter oprettet gennem OIO interfacet
    • Filer
    • Køer

I de efterfølgende afsnit er der en uddybning af disse menupunkter og deres under-menu-punkter

Som eksempel på menustrukturen vises herunder Regelopsætning. Under Regelopsætning findes 3 undermenupunkter, som det ses af figuren til venstre herunder.

Faneblade - en anden måde at tilgå menupunkter, som er sidestillede.

Brødkrummesti - en mulighed for at tilgå ovenstående menu.

 

Store navigations knapper (2)

8 navigations knapper giver på forsiden et overblik af mulighederne i portalen og afspejler venstre menu.

Grafer og overbliksbilleder (3)

De 4 nederste bokse giver overblik af

  1. hvor beskeder kommer fra
  2. hvor beskeder skal hen
  3. antallet af beskeder og forsendelser i seneste måned over tid
  4. beskeder idag

System advarsler (4)

En funktion giver advarsler (i dette tilfælde 31) omkring flow i systemet, som kræver hjælp. Denne funktion er tilgængelig på alle sider.

Brugerprofil (5)

Ved at tilgå brugerprofilen kan brugeren se hvilke grupper og roller brugeren har. Denne funktion er tilgængelig på alle sider.

For at kunne anvende CIS UI skal brugeren være authenticeret.

Når brugeren er logget ind, vil brugeren kunne se en brugergrænseflade, med blandt andet en menu i venstre side.

Hvilket menu brugeren kan se, er bestemt af roller, dvs for at kunne se et menupunkt, skal man have en specifik rolle knyttet til dette menupunkt.

Her kan også ses andre roller, som har betydning for CIS samt om brugeren har disse roller.

0 kommentarer til artiklen Et ansigtsløft til CIS 3.0 UI

Skriv de tegn, du ser på skærmen,
så vi ved, du ikke er en robot”
Indtast den viste kode:

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde