SBSYS skriver sagsmetadata til Sags- og Dokumentindekset og data er så synlige i SAPA og Borgerblikket

Ambition: Sagsmetadata samlet i en fælles pulje

Det er meningen at alle sagsbærende systemer skal skrive Sags- og Dokument-metadata til Sags- og Dokumentindekserne. På tværs af alle danske kommuner. Sags -og Dokumentindekserne drives af KOMBIT.

Der er bygget en browser-brugergrænseflade - Sags- og Partsoverblik (SAPA) - som udstiller de data der findes i Sags- og Dokumentindekset. SAPA drives af KOMBIT.

Når en kommune har alle sagsmetadata, spejlet fra kommunens sagsbærende systemer, samlet i samme indeks, kan sagsbehandlere i kommunen - i SAPA - søge efter sager som er relevante for for at kunne udføre helhedsorienteret sagsbehandling. Men dog kun i sager der hører til i sagsbehandlerens kommune.

Der er en anden brugergrænseflade som er på vej: Borgerblikket. Dette er også en brugergrænseflade som udstiller data fra Sags- og Dokumentindekset, men her er det borgeren der er bruger. Borgerblikket bliver en side på borger.dk.

Med Borgerblikket kan en borger se de sager som handler om hende selv. Det er udvalgte sagsområder der vil blive udstillet på borger.dk. Så borgeren vil ikke kunne se alle sager der handler om hende. Borgerblikket drives af KOMBIT.

 

Convergens og Sags- og Dokumentindekset

Convergens har i over et år nu arbejdet på at udvikle det der skal til for at Brugerklubben SBSYS' medlemskommuner kan skrive sagsmetadata til Sags- og dokumentindekset.

Vi regner med at Skanderborg kommune kan starte pilot-drift af løsningen indenfor 1-2 uger. Altså inden udgangen af april 2020.

Convergens vedligeholder Brugerklubben SBSYS' integrationsplatform, der hedder SBSIP. Og det er her at vi har udviklet en række nye moduler.

Udviklingen er sket i Tilslutningsforløbet, som har været drevet af KOMBIT. Det er et forløb, hvor de deltagende kommuner og leverandører får ekstra service til at udvikle integration til de services som findes i den fælleskommunale infrastruktur.

Det har været en intellektuel og teknisk udfordring. Tankegodset er jo OIO, som i sig selv er en abstrakt størrelse, men derudover har vi også skullet bakse med at der var yderligere abstraktioner lagt ind. Sags- og Dokumentindeks-komplekset har en høj grad af indbygget fleksibilitet med hensyn til hvad der kan modelleres - hvilke relationer der kan etableres - og høj fleksibilitet har en omkostning i sådan et setup, når man skal orientere sig i det.

Vi er heldigvis ovre læringskurven nu.

 

Hvad kan SBSIP/SBSYS-løsningen

Alle moduler og komponenter er med i arkitekturtegningen nedenfor.

illustration - SBSYS til SBSIP til Sags- og dokumentindeks

Integrationsflowet

Modtagemodulet søger med jævne mellemrum i SBSYS: Er der nye eller opdaterede sager indenfor de KLEnumre (og andre kriterier) som der skal holdes øje med? Nye/opdaterede (herefter kalder vi alle disse for opdaterede) sager sammenholdes med en blacklist, og hvis sagen ikke er blacklistet skrives den til SBSIPs Beskedbase som en Besked.

Berigermodulet Klasse sørger for at slå KLEnummer og Handlingsfacet op i Støttesystemet Klassifikation. Formålet er finde den autoritative UUID for det KLEnummer og Handlingsfacet som SBSYS-sagen er klassificeret med. Beskeden beriges med resultatet af opslagene.

Berigermodulet Bruger slår SBSYS-brugere op i Støttesystemet Organisation. Sagsbehandler, Sags-opretter og den der senest har opdateret sagen slås op. Brugernes (SBSYS)Logon-Id slås op for at finde den autoritative UUID som Brugeren er registreret med i Støttesystemet Organisation. Beskeden beriges med resultatet af opslagene.

Regler bruges til at sortere Beskederne. Hvis regler kan se at der ikke er tilstrækkeligt data til at skrive til sagsindekset bliver der leveret til Postfordeleren. Ellers skal der leveres til Sags- og Dokumentindekset.

Afleveringsmodulet Sags- og Dokumentindeks starter nu med at slå SBSYS-sagens UUID op i Sags- og Dokumentindekset. Hvis sagen ikke findes i forvejen bliver den importeret. Hvis sagen findes i forvejen bliver den opdateret med de forskelle der er mellem Beskeden og det der lige er udlæst fra Sags- og Dokumentindekset. 

Øvrige elementer

SBNemSag, en sagsbehandler-webklient, indeholder - for brugere der har den rette rolle - en knap der giver mulighed for at undersøge om en given sag findes i Sags- og Dokumentindekset. Hvis den findes i indekset kan man nu, fra SbNemSag, vælge at fjerne den fra indekset, og man kan også vælge at blackliste sagen.

Det at slå op om en sag findes i Sags- og Dokumentindekset sker via en webservice i Sags- og Dokument-utilities-modulet.

I SBSIPs adminstrations-brugergrænseflade findes der mulighed for at fjerne samtlige SBSYS-sagsdata fra Sags- og Dokumentindekset. Det sker ved at administratoren aktiverer et fjernejob som findes i Sags- og Dokument-utilities-modulet.

Konfiguration af eksport

Der findes en grafisk brugergrænseflade, som en SBSIP-administrator kan bruge til at oprette eksport-konfiguration. Hvilke delmængder af SBSYS-sager skal skrives til Sags- og Dokumentindekset?

Hovsa-sletning

Hvis man ønsker at fjene en enkelt sag fra Sags- og Dokumentindekset kan det gøres fra SbNemSag-klienten.

Effekten er at sagen med det samme fjernes fra Sags- og Dokumentindekset, og at sagens UUID registreres i en blacklist på SBSIP. Sagen vil herefter - ved sags-opdateringer - ikke blive skrevet til beskedbasen og videre til Sags- og Dokumentindekset.

Trykker man på knappen "Fjern fra Sagsindeks", vil sagen også blive fjernet fra indekset, men vil herefter kunne blive gen-importeret, hvis/når den opdateres i ESDH-systemet. Det er derfor mest sandsynligt at man ønsker at trykke på knappen "Blacklist og fjern fra sagsindeks".

 

 

 

0 kommentarer til artiklen SBSYS skriver sagsmetadata til Sags- og Dokumentindekset og data er så synlige i SAPA og Borgerblikket

Skriv de tegn, du ser på skærmen,
så vi ved, du ikke er en robot”
Indtast den viste kode:

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde