Professionel hjælp til migrering

- effektiv dataudveksling mellem kilde- og målsystem

Implementering af nye it-systemer med tilhørende migrering af data foregår i såvel offentlige som private organisationer, der arbejder på at øge deres digitale modenhed gennem etablering af en sammenhængende it-infrastruktur. 

Et gammelt og et nyt it-system vil ofte være udviklet under forskellige forudsætninger og derfor afspejle to forskellige virkelighedsopfattelser. Databasefelter kan være navngivet ens i begge systemer, men betyde noget forskelligt. Af den grund forudsætter flytningen af data fra ét system til et andet, indsigt i de respektive datamodeller og forretningslogikker. Det sikrer bl.a. at der er overensstemmelse mellem felternes anvendelse og ensartet fortolkning af feltværdier i applikationslaget. Vores konsulenter har indgående erfaring med analyse af datastrukturer og -formater i forbindelse med migrering.

Et klart billede af struktur- og formater for kildesystemet danner grundlaget for en kvalificeret mapping af data ift. målsystemet. Vi anvender værktøjer til test af datakvaliteten forud for migrering, så processen ikke forsinkes af dårlig datakvalitet, ligesom vi kan udføre datavask og validering af data. 

Med baggrund i vores systematik med analyse og test udarbejdes en datamigreringsplan med angivelse af milepæle og kvalitetssikring af selve migreringen af data til målsystemet. For enhver migreringsopgave tages backup af kildesystemet, så disse data er tilgængelige, indtil projektet med datamigrering er afsluttet og godkendt af kunden. 

Gennem årene har vi migreret millioner af data i kommuner og regioner baseret på grundig systematik og stærke værktøjer, der sikrer en professionel og GDPR-compliant datamigrering. Vores udgangspunkt for en datamigrering er således at datamigreringen sker på kundens miljø. 

Som leverandør af afleveringer til arkivmyndighederne har vi desuden indsigt i de lovkrav, der gælder for bevaringsværdige data og dokumenter, og vi anvender vores faglighed inden for format- og strukturkonvertering i relation til udarbejdelse af arkiveringsversioner.

En god operationel måde at forstå og planlægge den kommende migreringsproces er ved at gennemføre en foranalyse, hvor f.eks. systemer, værktøjer, sikkerhed, adgange, tidsplaner og risikoelementer belyses.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde