Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Sammen om det digitale Danmark

Under overskriften Sammen om det digitale Danmark ønsker vi at inspirere og bidrage til digitalisering af den offentlige sektor gennem faglig indsigt, udsyn og dialog i øjenhøjde.


Vores digitale forretning er funderet i viden om lovgivning og erfaring med processer omkring elektronisk håndtering af sager og dokumenter med udgangspunkt i den fællesoffentlige referencearkitektur for sagsmodellen.

Velfungerende integrationer

Specifikationer for Sagsmodellen i den fællesoffentlige digitale arkitektur er udgangspunktet for de integrationer, vi tilbyder. Sagsmodellen definerer begreber som forretningsobjekter, attributter, datatyper og relationer, der tilsammen udgør en sag og dermed danner ramme for en fælles forståelse af sager og udveksling af data mellem it-systemer.

Den fælleskommunale infrastruktur, fælleskommunale løsninger og autoritative data udgør væsentlige dele af fundamentet for at skabe sammenhæng på tværs af kommunale it-systemer. På alle disse områder har vi indgående viden om såvel tekniske standarder som lovgivning og best practice, når det gælder sikker dataudveksling. Vores ydelser omfatter integration til autoritative data, fælleskommunale løsninger og kommunikationskanaler som f.eks. Digital Post og selvbetjeningsløsninger. 

Vil du vide mere om vores erfaring med integrationer? Læs mere her.

Udvikler sidder og koder

Effektiv datamigrering

Implementering af nye IT-systemer og tilhørende datamigrering er afgørende for at øge digital modenhed i både offentlige og private organisationer. Forskelle i datamodeller og forretningslogik mellem gamle og nye systemer kræver dyb indsigt for at sikre korrekt dataoverførsel og ensartet fortolkning. Vores konsulenter specialiserer sig i analyse af datastrukturer og -formater, som benyttes i mange kommunale systemer, hvilket er essentielt for effektiv data mapping og -berigelse. Vi bruger værktøjer til at teste og sikre datakvalitet før migrering, undgår forsinkelser og sikrer datarensning og -validering. En omhyggelig datamigreringsplan, inklusiv milepæle og kvalitetssikring, udarbejdes for hver opgave, og backup af kildesystemet sikrer dataintegritet gennem hele processen.

Gennem årene har vi migreret millioner af data i kommuner og regioner baseret på grundig systematik og stærke værktøjer, der sikrer en professionel og GDPR-compliant datamigrering.

Har du lyst til at læse mere om datamigrering? Få mere information her.

Sikker og korrekt udarbejdelse af arkiveringsversioner

Alle landets myndigheder står løbende over for opgaven med konvertering af bevaringsværdige data og dokumenter, og klargøring til aflevering til arkivmyndighederne. Det gælder blandt andet ved udskiftning af it-systemer og i forbindelse med overholdelse af de definerede journalperioder. 

I mere end 10 år har vi hjulpet rigtig mange offentlige myndigheder med udarbejdelse af arkivafleveringer, og derfor har vi også en solid erfaring med aflevering af mange forskellige systemer. Derudover er vi på Rigsarkivets liste over godkendte leverandører af arkiveringsversioner.

Vi har et fast team af kompetente projektledere og konsulenter med flere års erfaring, der konverterer og strukturerer data og dokumenter. Dernæst gennemfører de en kvalitetstest (ADA)og udarbejder arkiveringsversionerne, der sendes til godkendelse hos arkivmyndigheden. På den måde slipper I for at holde styr på delopgaver, deadlines og overholdelse af Arkivloven.

Vil du vide mere om processen bag en arkivaflevering? Bliv klogere via linket

Dialogbaseret partnerskab med Brugerklubben SBSYS

Siden 2015 har vi bidraget til udvikling, support og driftsunderstøttelse af integrationsplatformen SBSIP. Samarbejdet med Brugerklubben SBSYS blev etableret af Convergens, der i 2021 ved fusion blev en del af Dafolo. SBSIP-platformen sikrer primært integration mellem SBSYS ESDH og Digital Post, fjernprint, selvbetjeningsløsninger, registre til Serviceplatformen og Datafordeleren samt en række fagsystemer. Platformen indgår i medlemmernes it-infrastruktur og spiller en central rolle i forhold til at understøtte et stigende behov for løst koblede systemintegrationer. Ud over at understøtte systemintegrationer har vi også udviklet procesorienterede webklienter på SBSIP-platformen, der understøtter specifikke sagsbehandlingsprocesser, herunder fx forskellige webbaserede ESDH-klienter, værktøjer til Aktindsigt, SamlePDF, Genogram, opslag mod registre osv.

Leverandør på SKI 02.06

Endelig er vi leverandør på SKI 02.06-aftalen, der er en dynamisk indkøbsaftale, hvor kommuner, regioner og statslige myndigheder selv kan udarbejde rammerne herunder betingelser, kravsspecifikationer og evalueringsparametre for et konkret indkøb uden de bindinger, der gælder for SKIs rammeaftaler. Indkøbsprocessen kommer dermed helt specifikt til at matche kundernes behov.

Skal vi være din leverandør?

Vores it-konsulenthus består af mere end 30 kompetente og engagerede kollegaer med dyb faglig indsigt i databaser, systemarkitektur, open source, UX design og applikationsudvikling. Som udviklingspartner for kunder i kommuner, regioner og statslige myndigheder bringer vores konsulenter kompetencerne i spil ifm. udvikling af løsninger, der imødekommer teknologiske og lovgivningsmæssige krav. Alle typer af projekter baseres på vores gennemprøvede og agile udviklingsmetode, der sikrer gennemskuelighed i processen, skalerbarhed, stor pålidelighed i estimater og høj kvalitet i leverancen. 

En årlig revision giver os også en ISAE 3402- og en ISAE 3000-erklæring, som kontrollerer og validerer, at vi overholder vores forpligtelser ift. drift og som databehandler.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde