Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

En af markedets største spillere

- inden for udgivelse af trykte og digitale produkter til skoler og daginstitutioner.

Vores redaktionsområder

Vores produktprofil dækker almen pædagogisk og psykologisk faglitteratur til daginstitutioner, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer udgivelser inden for lovstofområdet og elevmaterialer til danskundervisningen. Vi har desuden en stærk profil inden for ledelseslitteratur.

Forlagets produkter henvender sig til lærere, pædagoger, daginstitutions- og skoleledere, områdeledere, forvaltningsansatte, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) og anden form for efter- og videreuddannelse.

Neden for kan du læse mere om de redaktionsområder, vi har særligt fokus på.

Åben alle

Folkeskoleområdet

Sammen med et stort og stærkt netværk af forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner udvikler vi hele tiden nye produkter, der afspejler den seneste udvikling inden for pædagogik og læring i såvel ind- som udland. Samtidig bestræber vi os på altid at være på forkant med udviklingen af brugbare værktøjer, når politiske beslutninger skal implementeres i praksis.

Dette sker som eksempel på skoleområdet med udgangspunkt i elevens læringsudbytte, hvorfor vores produkter og ydelser hele tiden har elevens læringsudbytte som optik. På alle niveauer stilles spørgsmålene; hvordan og i hvilken grad har henholdsvis undervisningen, teamsamarbejdet, skoleledelsen og forvaltningsledelsen indflydelse på skolens kerneydelse: elevens læring?

Størstedelen af vores udgivelser indgår i serier som f.eks. ”Inkluderende læringsfællesskaber”, ”Det ved vi om-serien” og ”Undervisning og læring”, der alle har tilknyttet en faglig redaktion bestående af store kapaciteter på området. Som et moderne forlag er det desuden naturligt for os at arbejde med udgivelser på tværs af medier. Således følger der en digital ressource med til rigtig mange af vores udgivelser, hvor du kan finde tilhørende materialer.

I vores webshop kan du finde information om og bestille bøger inden for folkeskoleområdet. 

Daginstitutionsområdet

Udgivelse af materialer til daginstitutionsområdet er et af Dafolo Forlags redaktionsområder i kraftig vækst. I takt med det politiske fokus på den pædagogiske praksis som afgørende for børns udvikling og læring er krav som evaluering, dokumentation og sprogvurdering blevet en del af hverdagen i landets daginstitutioner. Dafolo Forlags mangeårige erfaring fra skoleområdet med kobling af teori og lovkrav med den pædagogiske praksis giver os stærke kompetencer inden for udgivelse af bøger og materialer til 0-6-årsområdet.


Vi arbejder sammen med dygtige praktikere, forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner og udvikler løbende nye produkter, hvor evidens og anvendelighed går hånd i hånd. Samtidig henter vi inspiration og viden om pædagogisk udvikling fra samarbejdspartnere i både ind- og udland.

Vi lægger vægt på, at det faglige indhold i vores udgivelser i stort omfang præsenteres i form af konkrete redskaber, der med det samme kan anvendes og skabe værdi. Eksempler på sådanne redskaber er årshjul, skabeloner, arbejdsark, tjeklister, evalueringsark eller lege- og læringsaktiviteter.

Størstedelen af vores udgivelser indgår i serier som f.eks. Sprog, udvikling og læring, Pædagogik og sundhedLæring i dagtilbud, Pædagogik og læring, og Den professionelle pædagog. Som et moderne forlag er det naturligt for os at arbejde med udgivelser på tværs af medier. Således følger der en digital ressource med til rigtig mange af vores udgivelser. Her kan du finde tilhørende materialer, opgaver og kopiark.

I vores vores onlinebutik kan du finde information om og bestille bøger og materialer inden for daginstitutionområdet.


Kontakt

Har du spørgsmål eller ideer til nye udgivelser, er du velkommen til at kontakte områdets redaktør Sophie Ellgaard Soneff, telefon 2265 7856 / mail ses@dafolo.dk

GemGem

Læreruddannelsen

Fremtidens lærere har brug for pædagogisk og faglig indsigt samt didaktisk overblik, der sætter dem i stand til at skabe de bedste betingelser for elevernes læring, trivsel og dannelse.  Med vores serie Undervisning og læring understøtter vi de lærerstuderende i at lykkes i deres kommende professionelle virke.  

Serien Undervisning og læring har følge underserier knyttet til sig:

  • Undervisning og læring – i læreruddannelsen
  • Undervisning og læring – didaktik
  • Undervisning og læring – med it
  • Undervisning og læring – i praksis

Baseret på forskning, rettet mod praksis

Undervisning og læring er forankret i forskning, men med et særligt praksisrettet snit, så de studerende ikke blot læser teori, men også lærer at omsætte denne teori til den praksis, de skal agere i i fremtiden. Udgivelserne retter sig mod flere af læreruddannelsesbekendtgørelsens indholdsområder, herunder didaktik, pædagogik og læringspsykologi samt de enkelte undervisningsfag, hvor udgivelserne i mange tilfælde er skræddersyede de enkelte moduler med refleksionsspørgsmål og ideer til videre arbejde.

Titlerne er skrevet af førende danske og internationale forskere samt passionerede praktikere. De fleste titler har en tilknyttet webside med relevant indhold. Det kan være arbejdsark, studiespørgsmål, ark til print, eksemplariske skabeloner, videoer eller andet centralt ekstramateriale.

I vores onlinebutik kan du finde information og bestille bøger og materialer målrettet lærerens grund- efter- og videreuddannelse.

Kontakt
Har du spørgsmål til vores udgivelser til området, er du velkommen til at kontakte en af vores folkeskoleredaktører:

 

Pædagoguddannelsen

Dafolo Forlags udgivelser til pædagogernes grund-, efter og videreuddannelse er et område i stadig rivende udvikling. Seneste skud på stammen er blandt andre bestselleren Den styrkede pædagogiske læreplan - grundbog til dagtilbudspædagogik, der er udkommet i vores meget populære serie ”Den professionelle pædagog”, som er skabt med udgangspunkt i den nye pædagoguddannelse fra 2014, og som henvender sig til både pædagogstuderende og deres undervisere. Seriens udgivelser er på samme tid forskningsinformerede og professionsrettede, og en central pointe er, at læseren via refleksionsmateriale enten i udgivelsen eller på en tilhørende hjemmeside, kan arbejde i dybden med teksterne og egen selvaktivitet. Udgivelserne i denne serie lægger sig tæt op ad kompetencemålene for uddannelsens grundmoduler og specialiseringer.

Vi udgiver også løbende bøger henvendt til pædagoguddannelsen, som indgår i andre serier, primært serierne ”Pædagogik og læring”, ”Sprog, udvikling og læring” og ”Relationsprofessions-serien”. Her arbejder vi sammen med en bred skare af dygtige forskere, undervisere, praktikere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner om at udvikle relevante og aktuelle materialer af høj kvalitet.

I vores onlinebutik kan du finde information om og bestille bøger og materialer målrettet pædagogernes grund- efter- og videreuddannelse.

Kontakt
Har du spørgsmål til vores udgivelser til området, er du velkommen til at kontakte en af vores dagtilbudsredaktører:

Mette Johnsen Elbeck, mje@dafolo.dk
Astrid Hjorth Balle, ab@dafolo.dk og
Esben Klange, ek@dafolo.dk

Ungdomsuddannelserne

Udgivelser til ungdomsuddannelsesområdet er et redaktionsområde i rivende udvikling på Dafolo Forlag. Vi udgiver bøger både til erhvervsuddannelses-området og til gymnasie- og hf-sektoren, samtidig med at størstedelen af de titler, vi udgiver i serierne Undervisning og læring og Ledelse for læring, også er egnede til at blive læst i en ungdomsuddannelseskontekst. Fælles for vores udgivelser til ungdomsuddannelsesområdet er, at de alle inddrager ny forskning på området, og gennemgående kendetegn i udgivelserne er fokus på trivsel, mindset, læringskultur, kollegial supervision, professionelle læringsfællesskaber, feedback og ledelse. Udgivelserne bidrager på hver deres måde til udvikling af den enkeltes kompetencer – som underviser, studerende, elev eller leder.

Vi samarbejder med dygtige undervisere, forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner og udvikler løbende nye produkter, der afspejler udviklingstendenser på området og samtidig understøtter den enkeltes arbejde i praksis.    

Dafolo Forlags mangeårige erfaring med at forbinde teori og lovkrav i praksisrettede titler til skoleområdet sikrer, at vi også på ungdomsuddannelses-området kan udgive forskningsinformerede og praksisrettede bøger af høj kvalitet.

I vores onlinebutik kan du finde information om og bestille bøger og materialer til ungdomsuddannelserne.

Kontakt
Har du spørgsmål eller ideer til nye udgivelser, er du velkommen til at kontakte redaktør Tatjana N. Fougt, telefon 4139 4504 / mail tnf@dafolo.dk.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Gratis smagsprøve på...