Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Den styrkede pædagogiske læreplan

- læringsforløb, der giver indsigt og viden til arbejdet i praksis

Omdrejningspunktet for den styrkede pædagogiske læreplan er organisering og udvikling af det pædagogiske arbejde i dagtilbud gennem et fagligt professionelt samarbejde om børns læring, trivsel og dannelse. 

Bliv klædt på til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan gennem læringsforløb, der er skræddersyet til de faglige aktører i den pædagogiske praksis. Forløbene veksler mellem oplæg, dialog, workshops og procesøvelser og fokuserer på refleksion over egen praksis, høj kvalitet og en god evalueringskultur.

Åben alle

Læringsforløb for dagplejere

Målgruppe

Læringsforløbet er for dagplejere med en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistentuddannelse (PAU) 
 

Omfang

Læringsforløbet forløber over tre læringsdage af cirka 7,5 timer, og hvor der derudover evt. lokalt arbejdes med understøttende strukturer fx på tværs af dagtilbud og forvaltning. 
 

Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet, er målet, at de: 

 • Har fået større kendskab til særlige udfordringer og muligheder forbundet med at arbejde med pædagogiske læringsmiljøer i et hjemligt miljø med en lille børnegruppe og uden daglige kollegaer.
 • Har fået mere indsigt i arbejdet med at reflektere over og forholde sig kritisk til egen pædagogiske praksis.
 • Har fået større viden om og stærkere færdigheder i at indgå i samarbejde med andre dagplejere, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
 • Har opnået større indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur.
 • Kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis.


Form

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i de tre læringsdage samt opgaver mellem disse, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring. De 50% er forbeholdt kommunal forankring.

Læringsdagene vil veksle mellem oplæg, dialog, workshops og procesøvelser med udgangspunkt i:

 • Taksonomier – der udarbejdes i samarbejde – for de kompetencer, der ønskes erhvervet, jf. læringsmålene.
 • Flipped Learning-forløb – før, under og efter de konkrete læringsdage.
 • Løbende sparringer i den pædagogiske praksis ud fra konkrete aftalte praksishandlinger, jf. aktionslæring.
 • Opbygning af professionelle læringsmiljøer/-fællesskaber som en overordnet og konkret refleksionsramme ogunderstøttende struktur.


Indhold

Der vil overordnetvære fokus på følgende:

 • Rollen som dagplejer, med fokus på at arbejde med læringsmiljøer i et hjemligt miljø, med en lille børnegruppe og uden daglige kollegaer.
 • Den styrkede pædagogiske læreplan 

Læringsforløb for faglige fyrtårne

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i forhold til at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og kontinuerligt videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.
 

Omfang

Læringsforløbet er over tre læringsdage af cirka 7,5 timer, og hvor der derudover evt. lokalt arbejdes med understøttende strukturer fx på tværs af dagtilbud og forvaltning. Dagene vil blive afholdt med 4-5 ugers mellemrum. 
 

Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet, er målet, at de: 

 • Kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
 • Kan påtage sig ansvar for at facilitere faglig sparring i medarbejdergruppen.
 • Har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis.
 • Har opnået indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber.
 • Kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis. 
   

Form

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i tre læringsdage samt opgaver mellem disse, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring. De 50% er forbeholdt kommunal forankring.

Læringsdagene vil veksle mellem oplæg, dialog, workshops og procesøvelser med udgangspunkt i:

 • Flipped Learning-forløb – før, under og efter de konkrete læringsdage.
 • Løbende sparringer i den pædagogiske praksis ud fra konkrete aftalte praksishandlinger, jf. aktionslæring.
 • Opbygning af professionelle læringsmiljøer/-fællesskaber som en overordnet og konkret refleksionsramme ogunderstøttende struktur.
 • Fokus på hvordan kompetencer forankres og implementeres i praksis, idet det handler lige så meget om kompetenceforankring som om kompetenceudvikling.
 • Taksonomier – der udarbejdes i samarbejde – for de kompetencer, der ønskes erhvervet i forhold til læringsmålene. 
   

Indhold

Indholdet vil være med fokus på:

 • Det faglige fyrtårn som faglig ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pædagogiske arbejde
 • Den styrkede pædagogiske læreplan og dennes pejlemærker

Læringsforløb for faglige ledere

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er pædagoguddannede faglige ledere, forstået som daglige pædagogiske ledere i dagtilbud.
 

Omfang

Læringsforløbet er over tre læringsdage af cirka 7,5 timer, og hvor der derudover evt. lokalt arbejdes med understøttende strukturer fx på tværs af dagtilbud og forvaltning. Dagene vil blive afholdt med 4-5 ugers mellemrum. 


Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet, er målet, at de: 

 • Har bygget videre på deres viden om og færdigheder i forhold til faglig ledelse af pædagogiske processer med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold. 
 • Har fået mere indsigt i forskellige faglige ledelsesformer og rollen som faglig pædagogisk leder, der kan organisere arbejdet med gode pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. 
 • Har viden om og øvet sig i at samarbejde med faglige fyrtårne (faglige ressourcepersoner i medarbejdergruppen) om udviklingen af den pædagogiske praksis og af faglige fællesskaber. 
 • Har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, her under at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis. 
 • Har opnået større viden om nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber. 
 • Har arbejdet med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske ledelse. 
   

Form

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i de tre læringsdage samt opgaver mellem disse, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring. De 50% er forbeholdt kommunal forankring.

Læringsdagene vil veksle mellem oplæg, dialog, workshops og procesøvelser med udgangspunkt i:

 • Taksonomier – der udarbejdes i samarbejde – for de kompetencer, der ønskes erhvervet, jf. læringsmålene.
 • Flipped Learning-forløb – før, under og efter de konkrete læringsdage.
 • Løbende sparringer i den pædagogiske praksis ud fra konkrete aftalte ledelseshandlinger, jf. aktionslæring.
 • Opbygning af professionelle læringsmiljøer/-fællesskaber som en overordnet og konkret refleksionsramme ogunderstøttende struktur.
 • Fokus på hvordan kompetencer forankres og implementeres i praksis, idet det handler lige så meget om kompetenceforankring som om kompetenceudvikling.

Der vil desuden blive dannet netværksgrupper til løbende refleksion under og efter de konkrete læringsdage.


Indhold

Der vil overordne tvære fokus på følgende: 

 • Faglig ledelse af pædagogiske processer
 • Faglig ledelse med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan 

Mere specifikt handler det om:

 • Hvad indeholder den styrkede pædagogiske læreplan? Hvad betyder den for rollen som faglig leder?
 • Hvordan kan man ”lede på” forandring og forankring ud fra den styrkede pædagogiske læreplan?
 • Hvordan kan samarbejdet med de faglige fyrtårne udmøntes i forbindelse med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan?
 • Den styrkede pædagogiske læreplan retter fokus på den faglige ledelse – ledelse af kerneydelsen (børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse). 
 • Inspiration til faglig ledelse og en styrket evalueringskultur (med inddragelse af bl.a. ”small data”)
 • Hvilke værktøjer og fremgangsmåder kan være hensigtsmæssige i den lokale kontekst?

Læringsdag for forvaltningschefer, ledere og konsulenter

Målgruppe

Målgruppen for denne læringsdag er forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter. 
 

Omfang

Læringsdagen svarer til én læringsdag á 7,5 time. Derudover bør der afsættes tid til forberedelse forud for dagen samt efterfølgende implementeringsaktiviteter.
 

Læringsmål

 • Har opnået større viden om at skabe kommunale strukturer for forandring og forankring med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold. 
 • Har opnået større viden om forvaltningens rolle i forhold til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. 
 • Har opnået større indsigt i at tænke kompetenceudvikling og faglig udvikling generelt i et lokalt og strategisk perspektiv. 
 • Har kendskab til centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan. Herunder hvad der kendetegner pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur.
   

Form

Læringsdagene vil veksle mellem oplæg, dialog, workshops og procesøvelser med udgangspunkt i:

 • Opbygning af professionelle læringsmiljøer som en overordnet og konkret refleksionsramme ogunderstøttende struktur.
 • Inspiration til faglig ledelse og en styrketevalueringskultur (med inddragelse af bl.a. ”small data”)
 • Fokus på hvordan kompetencer forankres og implementeres i praksis, idet det handler lige så meget om kompetenceforankring som om kompetenceudvikling.
   

Indhold

Der vil overordnetvære fokus på følgende: 

 • Forvaltningens opgave i forhold til at skabe lokale strukturer, der sikrer forankring og udvikling af pædagogisk viden og erfaring. 
 • Forvaltningsmæssig ledelse med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde